(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. S tím že, navrhujete, aby tyto dva body byly první body dnešního jednání Sněmovny.

Ještě než vystoupí paní poslankyně Havlová, s přednostním právem si přeje vystoupit pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chci se z titulu přednostního práva vyjádřit k návrhu, který zde teď zazněl. Jistě je to velmi seriózní věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. Ale chci se rezolutně ohradit proti tomu, že občané České republiky, kteří se zastávali otázky lidských práv na Kubě, byli označeni za exhibicionisty. To tedy musím naprosto odmítnout. Je smutné, že v takto seriózním kontextu navržené otázky se takovýmto způsobem pošpiňuje dobré jméno lidí, kteří skutečně bojovali za otázku lidských práv. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou. Po ní pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěla bych navrhnout zařazení nového bodu, a to informace pana ministra průmyslu a obchodu k nelegální výplatě podpor na obnovitelné zdroje. Bod bych chtěla zařadit zítra jako první bod odpoledního jednání, tedy ve 14.30.

Příběh nelegální výplaty podpor na obnovitelné zdroje se táhne už několik let. Na téma nezávislosti ERÚ a solárních podpor jsem pořádala seminář už v roce 2014. Kolega David Kádner řešil v roce 2015 tuto problematiku na semináři na výboru pro obranu, protože novela energetického zákona ohrožovala energetickou bezpečnost státu. Novela energetického zákona, jak pan ministr ví, byla plná min a my jsme proti nim usilovně bojovali. Jistě si vzpomenete na naše projevy, kde jsme na problémy upozorňovali. Některé věci, jako třeba podpora solárních elektráren, byly tak očividné, že se ustoupilo a byly ze zákona vyňaty. Naopak některé věci, jako např. tarify, ale v zákoně zůstaly a vy jste si je prosadili a teď je kritizujete.

My jako opoziční strana jsme připravili novelizace, které by odstranily ty největší problémy. Například rozpor mezi energetickým a služebním zákonem, kvůli kterému bylo zpochybňováno vedení ERÚ a jeho nezávislost. Chceme v rámci tohoto bodu projednat podstatu věci. Projednat to, proč každý z nás platíme 4,5 tis. ročně za nepřiměřené dotace solárním elektrárnám. Je tu jasný postoj Bruselu, že se nesmí vyplácet, pokud to Evropská komise neschválí. A schválené to rozhodně není. Když vás na to ERÚ upozornil, chtěli jste se zbavit jeho vedení. Teď v únoru proběhla první nelegální výplata 4 mld. korun z našich kapes. Peníze se vyplatit nemusely, ba dokonce nesměly. Proto vás všechny vyzývám, abyste řekli, jakým právem se vyplácejí 4 mld. měsíčně na solární dotace bez notifikace. Kdo je podepsaný po rozhodnutím operátora trhu tyto prostředky vyplatit. To jsou hlavní důvody, proč tento bod navrhuji.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Vojtěcha Filipa, po něm pan předseda Černoch, po něm pan předseda Mihola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na jednání 42. schůze naší Poslanecké sněmovny. Tento bod mám žádost zařadit před bod 202, jako první bod v bloku zpráv. Zatím nenavrhuji jeho přesné zařazení, až podle toho, jak bude zařazen do schůze vůbec.

Bod by se jmenoval Informace ministra vnitra a ministra spravedlnosti o počtu a stavu vyšetřování trestných činů z privatizací a z toho evidovaných dluzích na nezaplaceném majetku státu. Zejména požaduji zveřejnit počet vedených soudních sporů státem vůči těmto privatizátorům, počet již promlčených případů a počet případů, které se promlčí v roce 2016. Dále bych rád, aby v této informaci zaznělo, jaké kroky činí odborné útvary ministerstev, případně policejní složky, resp. na Ministerstvu spravedlnosti státní zastupitelství, aby k promlčení nedošlo. Je také otázkou, jestli ministerstva připravují novelu trestního zákona, která by se týkala postupu vlády, resp. obou ministerstev, aby nedocházelo k poškozování majetku státu.

A třetí otázku, kterou bych v tomto bodu, zprávy ministra vnitra a ministra spravedlnosti, chtěl zodpovědět, je, pokud byla zjištěna pochybení v práci státních úředníků, zejména za posledních deset let, tedy v období obecného promlčení trestného činu úřední osoby, ať už jde o překročení pravomoci veřejného činitele, případně neplnění povinnosti při správě cizího majetku, zda jsou takové trestné činy úředníků vyšetřovány, případně byly podány obžaloby, a jakým způsobem postupuje stát dále.

Poslední část této informace bych požadoval takovou, aby v případě, že zjištění v této oblasti by dosahovalo škody velkého rozsahu, zda je vláda připravena vydat zvláštní normu, která by přinesla navrácení státu ukradeného majetku zpět do jeho správy.

Prosím o podporu takového bodu naší schůze, protože jsem přesvědčen, že je i naší povinností, jako nejen zákonodárného sboru, ale i Poslanecké sněmovny, která je nadána kontrolou činnosti vlády, abychom zjistili, jak se nakládá s tím majetkem státu, který dosud není řádně zajištěn, případně je v cizích rukou, a stát ho nemůže spravovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím, pane místopředsedo, abyste mi dal návrh nového bodu písemně, protože byl poměrně obsáhlý ten název.

Prosím pana předsedu Černocha a po něm se připraví pan předseda Mihola.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne dámy a pánové. Rád bych navrhl zařazení nového bodu s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k nové tarifní struktuře elektřiny, a to zítra jako první bod odpoledního jednání.

Poslanecký klub Úsvit se dnes potkal s vedením ERÚ. Naši návštěvu jsme na 1. března plánovali už dlouho, protože do včerejšího dne hrozilo, že se vláda pokusí ode dneška dosadit své vedení tohoto úřadu. Jsme rádi, že jsme dnes neasistovali policejnímu komandu, ale že jsme se setkali s nezávislým vedením Energetického regulačního úřadu.

Včerejší rozhodnutí vlády na poslední chvíli potvrdilo naše dlouhodobé stanovisko, že úřad nemůže spadat pod služební zákon, ale musí být nezávislý. Vláda se na poslední chvíli vzepřela energetickým lobbistům, ale to neznamená, že se o něco takového nepokusí znovu. Ostatně zamítnutí naší novely, která by postavení ERÚ řešila zákonem, naznačuje, že nic v této zemi není definitivní.

Vliv energetické lobby je jasně vidět i na tanečcích okolo nových tarifů. Tarify byly připraveny řídícím týmem, ve kterém byly zastoupeny jak energetické firmy, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní ale ministerstvo od těchto tarifů dává ruce pryč. Chtěl bych upozornit na to, z čeho vznikla potřeba udělat novou tarifní strukturu elektřiny. Nové tarify schválila v aktualizaci státní energetické koncepce vláda. Tuto koncepci předložilo MPO a kvůli MPO se vše dělá a připravuje. Chci také upozornit na to, že prostor pro takové tarify vznikl kvůli novele energetického zákona, kterou Sněmovnou ministr Mládek protlačil a před kterou jsme velmi důrazně varovali. Ministr dal hlavu na špalek za to, že kvůli novele energetického zákona se nebude zdražovat energie. Nové tarify ale ke zdražení mají vést. A my chceme vysvětlení těchto kroků Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP