(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem přečetl, jak to bude probíhat. Myslím, že ta informace je dostatečná.

Teď již dám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa o tom, že 41. schůze Poslanecké sněmovny má být neveřejná. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna prohlašuje 41. schůzi Poslanecké sněmovny za neveřejnou."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále upozorňuji, že podle § 68 odst. 5 jednacího řádu není pořizován stenografický záznam během neveřejného jednání, pouze pokud by měl někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Nyní tedy vyhlašuji desetiminutovou přestávku k zajištění průběhu neveřejného jednání do 12.31 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.21 hodin. Další část jednání byla neveřejná. Pořad schůze nebyl schválen. 41. schůze byla ukončena ve 13.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP