(Jednání pokračovalo ve 12.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je 12. hodin 11 minut, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. S přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Filip. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Já děkuji za tu krátkou přestávku. Rozhodující většina Poslanecké sněmovny nám ústy šéfů svých frakcí řekla, že jakkoliv si přejí utajit každé slovo, tak si nepřejí schválit program této schůze. To, podle mého názoru, je neférová hra jak s Poslaneckou sněmovnou a s možností vést demokratickou diskuzi o této závažné prioritě, tak neférová hra s veřejností.

Já to respektuji, já to nekritizuji, beru to na vědomí, ale v takovém případě poslanci TOP 09 a Starostové nevidí žádný důvod, proč hlasovat o utajení něčeho, co nebude schváleno na program schůze a k čemu nebudou moci vystupovat všichni. Chtěli jsme se svým stanoviskem vystoupit po schváleném programu schůze, nezbývá nám tedy nic jiného, než se svým stanoviskem a s odůvodněním našeho přesvědčení, proč vláda nechce připustit tento bod na řádný program, vystoupit na tiskové konferenci, kterou jsme ve 13 hodin svolali do atria Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem tu otázku už konzultoval včera s předsedou Poslanecké sněmovny a slíbil jsem mu za náš klub, že podpoříme neveřejné projednávání i v té debatě před hlasováním o programu. My jsme ten názor nezměnili, takže až se bude hlasovat, tak ho podpoříme. Ale krátký komentář.

Kdybychom posuzovali pouze naše připravená vystoupení, tak by klidně to jednání mohlo být veřejné. My nechceme pátrat po detailech zpravodajských operací, nechceme rozebírat detailně, co kdo udělal, co která tajná služba udělala, ale zdaleka si nejsme jisti, co řeknou jednotliví členové vlády, kteří neumí udržet jazyk za zuby, a proto podpoříme neveřejné projednávání, abychom nevystavovali naši veřejnost a všechny ostatní dalším neuváženým výrokům ministrů.

Tady zaznělo, že zatím to neprojednal ani výbor pro bezpečnost, a tak dále. Já chci říct, že ta aféra trvá déle než jeden týden. I v tomto týdnu zasedají různé výbory Poslanecké sněmovny, například dnes ráno zasedal výbor pro evropské záležitosti předtím, než bylo zahájeno plénum Poslanecké sněmovny. Je jistě náhodou, že stranický kolega pana ministra obrany, předseda komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství nesvolal doposud. Nejenom že to neproběhlo, ale nebylo to ani svoláno. To znamená, je to asi v zájmu stranického postupu, že se o tom prostě jednat nemá. To samozřejmě zdůrazňuje tu naši žádost a náš požadavek, který budeme klást dneska, zítra, pozítří, a věříme, že nám vládní většina vyjde vstříc. Není normální, aby kontrolní komise pro činnost zpravodajských služeb vedl vládní poslanec. Není to normální. Dokonce z té samé strany, komu patří to odpovědné ministerstvo. A pak se ukazuje v krizových chvílích, že se to náramně hodí. Že ten, který má právo svolat... Takové ty výmluvy, tak si napište podpisy, a když budu muset, tak mi ty podpisy přinesete, tak já to svolám. To jsou opravdu dětské výmluvy. Takže pan předseda komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství místo toho, aby svolal v tak závažné věci jednání, tak nám obnovuje Svazarm, současně říká, že budou povinné odvody na vojnu a podobné neaktuální věci řeší, místo aby se věnoval tomu, k čemu ho vybrala Poslanecká sněmovna a postavila ho do čela této důležité komise.

Takže my jsem připraveni ten návrh, který zazněl, podpořit, protože předpokládáme, že minimálně ti, kteří jsou nadáni přednostním právem, a těch je mnohem víc ve vládě a ve vládních klubech než v opozici, něco k tomu řeknou. Pokud se ukáže, že ani nevystoupí, že budou zarytě mlčet, jak je jejich dobrým zvykem, no tak pak to bude zbytečné. Ale tu šanci dáváme. To, že se bojíte pustit do debaty i ostatní poslance, to vypovídá o vás, ne o nás. My jsme od začátku říkali, že jsme pro neveřejné jednání.

A pak mám dotaz na pana místopředsedu. Já jsem služebně poměrně mladý poslanec. Jsem tady druhé volební období, zatím jsem to ještě nezažil, neveřejné jednání, tak bych poprosil o informaci, pokud ho schválíme, a my to podpoříme, jak technicky takové jednání probíhá. Protože já jsem to během těch dvou volebních období nezažil. A i to svědčí o tom, že ta situace je zcela mimořádná a mimořádně vážná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já nejprve, než dám slovo panu místopředsedovi Filipovi, vyhovím panu předsedovi Stanjurovi a přečtu mu pár věcí z jednacího řádu, nebo o tom, jak probíhá neveřejné jednání.

O neveřejných jednáních se pořizuje těsnopisecká zpráva jen tehdy, jestliže se na tom Sněmovna usnese; v takovém případě Sněmovna též rozhodne, zda má být těsnopisecká zpráva zveřejněna, a stanoví rozsah a způsob zveřejnění. Je to § 68 odst. 5. Dále, informace o výsledku hlasování se v případě neveřejné nezveřejňuje v elektronické podobě, § 76 odst. 3. Podklady pro neveřejné jednání Sněmovny se poslancům doručují a písemné návrhy se předkládají pouze v listinné podobě § 120e.

Hned na úvod neveřejné schůze je třeba upozornit, že při nakládání s dokumenty obsahující utajované informace se postupuje dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Dále je nutno upozornit, že v případě, kdyby řečník, člen vlády nebo poslanec, chtěl hovořit o utajovaných informacích, je nutné to předem oznámit, včetně stupně utajení informace. Předsedající následně přeruší schůzi na nezbytně nutnou dobu pro poradu s bezpečnostním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Pokud je to vyšší stupeň utajení, tak se vypínají mobilní telefony, abych byl přesný... odevzdávají, pardon.

Tak, stačí tato informace? Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já jen, proč si myslím, že - a děkuji panu kolegu Stanjurovi, že bude hlasovat už nyní o tom utajení. Víte, ani k tomu pořadu schůze ve skutečnosti nemůžu mluvit bez toho, aniž bych měl obavu o tom, co taková řeč ve Sněmovně způsobí. A proto svým způsobem nechápu stanovisko kolegy Kalouska. Já jsem zažil pouze jednu schůzi, která probíhala v utajeném režimu, a jsem přesvědčen, že to vypnutí mobilních telefonů je zcela nezbytné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch a pak již dám hlasovat, pokud nikdo další.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych se chtěl zeptat jenom opravdu, jak to bude probíhat, protože ono vypnutí mobilních telefonů asi dnes, v dnešní době technologií, nezabrání, aby se to nedostalo ven. My jsme samozřejmě pro, aby se schválil návrh schůze, protože bychom chtěli navrhnout zřízení parlamentní vyšetřovací komise, protože bereme tento incident jako velmi závažný. Ale spíše mě zajímají ty technické věci, jak to bude probíhat, protože opravdu si nejsem jistý, že se ty informace nedostanou ven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP