(10.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nebojte se, já se pokusím nebýt delší než můj předřečník. Ale než řeknu to, s čím jsem se přihlásil, dovolte mi, abych krátce zareagoval na to, co řekl pan předseda Faltýnek, abych zareagoval na jeho úvahu... On mi do toho zrovna Faltýnek křičí, tak já počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Já poprosím o klid a poprosím...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Abych zareagoval na úvahu pana předsedy Faltýnka o vhodnosti té či oné technologie. Já také nejsem odborník na mýto, ale vím něco o ekonomické výtěžnosti těchto systémů a vím něco o onom tenkém rozhraní mezi informačním systémem mýtného systému a bankovním systémem, který inkasuje příjem. A z toho vyplývá, a to prosím není můj názor, to je základní abeceda, že výběru vhodné technologie musí předcházet politické rozhodnutí, jaké komunikace chci v tom státě zpoplatnit. Protože máme dvě technologie povolené v rámci EU - jedna je mikrovlnná, jedna je satelitní. A pokud se stát rozhodne, a to je jenom jeho politické rozhodnutí, že zpoplatněny budou pouze páteřní komunikace, to znamená dálnice a silnice I. třídy, pak vychází jednoznačně jako výhodnější z hlediska nákladů, ale i výnosnosti technologie mikrovlnná. Pokud se rozhodneme pro výkonové zpoplatnění celé infrastruktury, což je samozřejmě zajímavá debata a já bych ji rád někdy vedl, jak bychom zrušili silniční daň a známky a všechno nahradili výkonovým zpoplatněním, ale to sem teď nepatří, pak je jednoznačně výhodnější technologie satelitní. To znamená, učinit rozhodnutí o technologii bez toho politického rozhodnutí, co chci zpoplatnit, je prostě chyba, protože se mohu rozhodnout pro tu méně výhodnou technologii, protože nechci zpoplatnit všechno, a naopak. Takže tohle bychom si měli jednoznačně ujasnit.

Já bych si ale dovolil shrnout to obšírné expozé svých předřečníků, předsedů klubů ODS a TOP 09, na to, abychom si řekli, co za ty dva roky vláda dokázala udělat. Za ty dva roky dokázala udělat to, že v roce 2014 se neúspěšně pokoušela vysoutěžit projektového manažera, nic jiného se jí nepovedlo, a v roce 2015 se neúspěšně snažila rozjet výběrové řízení bez projektového manažera, což vyústilo zakázkou pro projektového manažera bez výběrového řízení, který je nejenom podle mého názoru, ale i podle pravomocného názoru ÚOHS, což byl krok v rozporu se soutěžním právem, a počkáme si tedy na to pravomocné rozhodnutí. Ale to je vše, co se stalo za dva roky. Za ty dva roky došlo k výběru, o jehož oprávněnosti můžeme s úspěchem pochybovat, projektového manažera, navíc projektového manažera, který byl projektovým manažerem onoho tendru v roce 2005, což je tedy v přímém rozporu s tím, co někdy zaznívá, že tendr v roce 2005 byl zpackaný, tak proč si tedy v takovém případě, když si to myslím, vybírám stejného manažera a zadávám mu to bez výběrového řízení, když si myslím, že ten tendr byl zpackaný. Anebo ten tendr nebyl zpackaný, pak si vybírám projektového manažera proto, že má vynikající a neopakovatelné zkušenosti, ale buď platí jedno, nebo druhé. Obojí platit nemůže. To bych také docela rád slyšel, co doopravdy platí.

Nicméně zatím veškerá diskuse, která se vede, se vede logicky o prioritní snaze mít od Nového roku zajištěn příjem z mýta, aby nedošlo k výpadku. To je nepochybně priorita číslo jedna. Nicméně Poslanecká sněmovna z hlediska své kontrolní pravomoci nad vládou ČR by se měla také zabývat transparentností tohoto procesu. A chaos, který se za dva roky odehrává kolem toho, včetně toho jednoho jediného kroku, který je pravděpodobně v rozporu s právem, vidím jako z hlediska transparentnosti a práva problematický minimálně ve třech krocích.

Za prvé, ono neodůvodnitelné oslovení Deloittu v rámci zadávacího řízení bez uveřejnění, kde tedy běží rozklad na ÚOHSu. Ministerstvo dopravy už dostalo pokutu, nicméně pan ministr pokračuje dál v onom procesu, který byl nepravomocně zatím označen za nezákonný.

Za druhé, krok, který již je avizován, že k 1. lednu bude pravděpodobně uzavřena opět v rámci režimu JŘBU smlouva se stávajícím provozovatelem, a tady upozorňuji, že z hlediska soutěžního práva to bude stejný problém. Časový tlak, kterým to bude pravděpodobně zdůvodňováno, je těžko obhajitelný tváří v tvář faktu, že tato skutečnost je vládě známa dva roky a vláda měla dva roky na to, aby udělala férové výběrové řízení, a také to po poměrně dlouhou dobu statečně tvrdila. Naposledy mi to říkal pan premiér v našem televizním vystoupení, že samozřejmě v rámci harmonogramu se počítá, že proběhne řádné férové výběrové řízení. Na to si vezmu lístek do první řady, jestli se to stihne do Nového roku. Takže to je druhý problém.

A třetí problém je, že má-li proběhnout do Nového roku výběrové řízení, čemuž nevěřím, jak je možné, že člen vlády jedná v této době s jedním potenciálním účastníkem tohoto výběrového řízení a požádá ho o písemnou nabídku. Myslím tím teď jednání se společností Skytoll. Já pro to těžko hledám jiný výraz než slovo skandál, protože pokud chtělo mít Ministerstvo dopravy nějaké referenční nabídky, pak minimálně mělo být do té míry opatrné, že by se obrátilo na řadu jiných firem, které jsou potenciálně schopny takovou nabídku dát, ať už to je Autostrade, nebo Asfinag, nebo kdokoliv, ale jeden jediný s exkluzivním jednáním? Ať už to výběrové řízení proběhne jakkoliv a kdykoliv, tak vždy bude potřísněno a vždy bude zpochybněno tímto exkluzívním jednáním Ministerstva dopravy s jedním z potenciálních uchazečů a vždy tam budou padat otázky, proč jste v procesu zahájení výběrového řízení vedli exkluzívní jednání s jedním jediným a ještě jste si mu řekli o písemnou nabídku. Tomu jaksi nelze říkat transparentní proces!

Takže prosím, máme tady tři momenty: zadání Deloittu z volné ruky bez právního důvodu, ohrožuje nás zadání Kapschi z volné ruky z důvodů, které neobhájíme před právem, protože na to bylo poměrně dost času, a rozhodně se nestalo nic neočekávaného, co by vláda nemohla vědět, a exkluzívní jednání s jedním z potenciálních uchazečů budoucího výběrového řízení. Tři momenty, kde bychom se měli skutečně společně zamyslet, zda jsme se neocitli už na hranici prostoru, který je běžně nazýván pletichy proti veřejné soutěži, a ptát se, zda ty pletichy jsou způsobeny úmyslně a účelově, zda tomu časovému tlaku se vláda nebo Ministerstvo dopravy vystavilo schválně, aby mělo čím zdůvodňovat zadání z volné ruky, anebo zda to je prostá neschopnost. Jedno nebo druhé není nic pro vládu lichotivého a určitě to nemá nic společného s transparentností a určitě to nemá nic společného s volebním heslem politické strany, která za ministerstvo odpovídá: Ano, prostě to zařídíme. Zdá se, že to opravdu někomu zařizujete, ale určitě to není veřejnost a daňoví poplatníci.

Proto se domnívám, že by program této schůze měl být schválen a tou mimořádnou netransparentností a nebezpečnou netransparentností počínání vlády v této kauze bychom se měli zabývat. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím další přihlášku s přednostním právem pana ministra Ťoka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP