(9.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já jsem měl (nesrozumitelné) usnesení, ještě obecnější poznámku k resortu dopravy. Opravdu jsem přesvědčen, že to není typický politický resort, typický střet pravice-levice, typický střet opozice a koalice nebo koalice a opozice, chcete-li. Někdy to vypadá, že to, co bude za pět šest let, je hrozně daleko. Ale v dopravě je to opravdu krátká doba. My stojíme před něčím, před termínem, který někteří odborníci používají, a já si to s jejich dovolením vypůjčím - stojíme před transformací dopravy jako odvětví. Ať se nám to líbí nebo ne, pravděpodobně v roce 2022, což je za šest let, připadá nám to hrozně daleko, skončí přísun peněz z evropských fondů. A můžeme říkat, že ve špatném roce jsme (nesrozumitelné) 25 mld. a v dobrém roce 40 mld. a kdo byl lepší a kdo byl horší v čerpání. Ale od roku 2023 tam pravděpodobně bude nula. Ani 25, ani 30 mld., ani 40 mld. A otázka zpoplatnění naší dálniční a silniční sítě úzce souvisí s budoucím financováním jak údržby, oprav, tak rozvoje. A máme dvě možnosti: buď nebudeme dělat nic, nebo to budeme odsouvat, a podotýkám, my všichni, teď to neberte jako kritiku vlády, a pak se to bude řešit šokově a skokově a bude to velmi nepříjemné. Anebo společně budeme hledat řešení, které by postupně něco řešilo, k čemuž se přikláníme my, občanští demokraté. Jsme připraveni se na takovém řešení podílet například na půdě hospodářského výboru. Protože jak už jsem říkal, mýtný systém, když ho vysoutěžíme, a já věřím, že ano, bude 10 možná 12 let, to znamená, to jsou tři, možná čtyři funkční období, že těžko přesně trefíte s příchodem nové vlády zrovna uzavření tendru. Takže to není otázka jednoho volebního období ani dvou, není otázka jedné vlády nebo dvou, je to otázka zodpovědných politických stran, které by se k tomu problému měly takhle připravit.

Slýchávám námitku, že přece funguje řídicí výbor. Tak já za sebe říkám, že řídicí je ve slově jenom podle názvu. Tato skupina lidí, bez urážky, slouží k tomu, abychom řekli: My jsme to tam předložili, oni to vzali na vědomí a materiál buď změnila koaliční rada - na což má plné právo, chci říct, abyste neřekli, že to kritizuji. Je to normální, že klíčový materiál politického charakteru nakonec schvalují špičky politických stran. To tak bylo, to tak je, to tak bude. Pak ale to není to, že hledáme nějaké řešení na 10, 12 let v nějaké široké politické shodě. To si nestěžuji, to jenom konstatuji fakt.

Já bych doporučoval přenést tu debatu z půdy Ministerstva dopravy a jeho řídicího výboru na půdu Poslanecké sněmovny. Mohli bychom zřídit nějakou komisi, nemyslím vyšetřovací, myslím pracovní, do které bychom mohli přizvat externí odborníky. Ono jich v té České republice zas není tolik. Nejsou stovky odborníků, ze kterých bychom složitě vybírali, kdo by nám s tím radil. Potom by mohla každá frakce či poslanecký klub poslat jednoho člověka, abychom společně hledali, co musíme změnit legislativně na tom, aby od 1. ledna 2017 mohla být uzavřena nějaká smlouva s někým. Protože říkám opakovaně, ta soutěž, mluvím o té velké soutěži, má být technologická, neutrální a férová. Takže nemůže být pro Kapsch, ale nemůže být ani proti Kapschi. Pokud někdo takhle uvažuje a vidí za debatou o způsobu řešení konkrétní firmy, tak uvažuje špatně a používá staré české přísloví "podle sebe soudím tebe". A není to jednoduché. V tom se určitě shodneme všichni, kdo se v tom pohybujeme. A když pan ministr říká, že to řeší, já mu věřím. Jenom si myslím, že zrovna tým lidí, které si vybral jak v tom Cendisu, nebo toho člověka, který o mýtu nic nevěděl a vede tým, že to prostě nebylo šťastné.

Já ta usnesení nebudu navrhovat, protože o nich nebudeme hlasovat. Kdybyste čirou náhodou schválili program, tak už se přihlásím s krátkým vystoupením, kde ta usnesení mám. První část usnesení by vyzvala pana premiéra, aby zavedl v zásadě krizové řízení tohoto projektu, pokud ho nazveme Mýto 2017. A druhá, abychom společně zřídili nějakou komisi složenou z odborníků a zástupců politických stran, která by hledala řešení nového mýtného systému, možná i tu otázku od 1. ledna 2017, a zamyslela se nad financováním dopravní infrastruktury po roce 2022.

Ať tady bude kdokoliv, umím si představit ty debaty z jara roku 2023. Málo jste čerpali! Hodně jsme čerpali. Mohli jste čerpat víc! Dělali jsme, co jsme mohli. Ale minulá a předminulá vláda to podcenily, špatně to připravily a byl to já nevím kdo všechno. Ale to nikam nevede. To nepřivede ani korunu v tom roce 2023 do rozpočtu pro dopravní infrastrukturu.

Samozřejmě můžeme říct a zvolit nejjednodušší řešení, že tam vždycky dosype státní rozpočet. Ale to není realistická představa. Kdo z vás někdy vážně četl státní rozpočet - a můžeme se přít, jestli má být schodek 70 letos, nebo 40, jak jsme navrhovali my - tak prostě výpadek 25 miliard není nic, co by šlo vyřešit z roku na rok. Tak k tomu jsme chtěli vyzvat.

Pevně věřím, že pan ministr ani pan premiér to nebrali jako zbytečnou kritiku vlády, když jsme zanalyzovali to, že za dva roky přes snahu dvou ministrů dopravy jsme nepokročili ani o krok. Ukázal jsem na konkrétních datech vládních materiálů, že ty termíny a harmonogramy, které si sami schvalují, a podle mých informací velmi často to byl návrh Ministerstva dopravy, který prošel vládou, ne že to vláda změnila a zkrátila, tak že jsme se bohužel nikam nepohnuli. A skutečně, proto jsme tu schůzi svolali. Vidíme významná právní rizika, že možná se podepíše nějaká smlouva od 1. ledna, ale bude v souladu s právem? Jaký argument použijeme na JŘBU ve světle těchto dat a těchto harmonogramů? Není to tak jednoduché. Proto říkám, že se máme společně zamyslet možná nad kreativním, možná nad neobvyklým, ale s největší pravděpodobností legislativním řešením. Protože si myslím, že exekutivně se to úplně vyřešit nedá a že tam ta rizika jsou příliš vysoká.

A když jsem mluvil o 25, 30, 35 miliardách na rozvoj, nebo spíš údržbu při tomto čísle, dopravní infrastruktury, tak když si řekneme číslo zhruba 10 miliard výběru, dejme tomu 20 % z toho jde pryč, ale 8 miliard čistého příjmu, to je taky velmi zásadní číslo, se kterým se rozpočet kterékoli vlády v kterýkoli rok nevyrovná ze dne na den. Že 31. prosince vám ještě přiběhne 800 milionů za měsíc a 31. ledna následujícího roku vám už nepřiběhne.

Takže bez těch usnesení berte jako nabídku z naší strany, že jsme připraveni se na tom podílet, ale ne ve formátu stávajícího řídicího výboru. Protože tam za prvé, i kdybychom chtěli hlasovat, jako že já osobně nechci, protože jsem říkal v červenci, pan ministr podle mého názoru nevybral šťastnou cestu a já k tomu nechci svítit, protože nepovažuji tu cestu za šťastnou, a dneska se ukazuje při změně postoje Ministerstva dopravy, že to byla bohužel pravda. Ale v případě, že to bude na půdě Poslanecké sněmovny, pod gescí hospodářského výboru, že to nebude silové hlasování, že prostě logicky tady má koalice víc poslanců a opozice méně. A pokud takhle postavíme nějakou odbornou komisi k řešení mýtného, že se tam dá hlasovat. A opozice může prohrát to hlasování, tak nehledáme výsledek, hledáme jenom prostředek, abychom řekli: My jsme jednali, nedohodli jsme se, někdo rozhodnout musel. To je pravda. My nabízíme, že jsme připraveni se na té práci podílet.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Než budeme pokračovat, tak ještě omluva pana poslance Šrámka z celého dnešního jednání, a to z pracovních důvodů. A omlouvá se pan ministr financí rovněž z pracovních důvodů, a to z obou schůzí na dnešní den.

Prosím pana předsedu Laudáta s přednostním právem a připraví se pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dámy a pánové, již zhruba víc než půl roku, tak jsme se domlouvali s kolegou Stanjurou, že k této záležitosti, této kauze budeme přistupovat kooperativně. Domlouvali jsme se s panem poslancem Birkem, s panem kolegou Šidlem a s dalšími, že budeme situaci kolem přípravy výběru mýtného po roce 2016 monitorovat v řídicím výboru jako přizvaní. Bohužel musím tedy říct a i dneska, a vy to z kuloárů moc dobře víte, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme tady nechtěli trhat pana ministra, nevyzýváme ho k odchodu. Ale musím tedy říci, že jestli někdo začal hodně nešťastně, tak to byl pan ministr.

Já se domnívám, že se nejedná o problém, krizi a průšvih pana ministra, ale o problém, krizi a průšvih celé této vlády. Je řada i dostupných, veřejně dostupných dokumentů, ze kterých jasně vyplývá, že již od roku 2014, z některých tady pan kolega Stanjura citoval, vláda věděla a musela vědět, všichni ministři, že elektronické mýtné není řešeno tak, aby bylo nalezeno řešení po 31. 12. 2016. Že jsou prováděny zmatené kroky, zmatené výroky na to, mediální přestřelky mezi premiérem nebo některými členy sociální demokracie versus panem ministrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP