(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy k samotné schůzi. Návrh, který jsem obdržel, je, abychom nejdříve vyřadili všechny neprojednané body. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 222, ale než ho zahájím, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o vyřazení všech neprojednaných bodů, upozorňuji, včetně tohoto přerušeného bodu z této schůze.

Hlasování číslo 222, které jsem zahájil, ptám se, kdo je pro vyřazení těch bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 114 pro 68, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Protože byly vyřazeny všechny body z této schůze, schůzi ukončuji a máme 9 minut na technickou přestávku, než bude zahájena 41. schůze. Takže pokračovat budeme ve 12 hodin 41. schůzí Poslanecké sněmovny. Děkuji vám, 9 minut přestávka.

 

(Schůze skončila v 11.52 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP