(11.10 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Znamená to, že se dostaneme znovu do sféry vlivu Ruska? Znamená. Vážení kolegové, znamená.

Sledujete, co se děje z hlediska ruské propagandy? Sledujete i to, odkud chodí mnoho informací, které se týkají migrace? Já k tomu chci pořádat seminář v nejbližších týdnech. Ano, situace je vážná a s migrací přichází i zvyšující se bezpečnostní riziko a my to nesmíme zastírat a musíme o tom mluvit otevřeně. To je pravda. Ale současně dobře si prověřujte, a v tomto bych chtěla velmi důrazně požádat naši vládu, aby byla aktivní. Dobře si prověřujte, odkud informace, které sledujete, chodí, a které z nich jsou opravdu pravdivé. Ono stačí to, co je. Opravdu jsme v ohrožení.

Ale já to ohrožení a řešení vidím opravdu úplně jinde než mnozí mí předřečníci. My jsme v ohrožení, ale abychom to zvládli, samozřejmě nemůžeme čekat, a proto má naléhavost. Evropa musí hledat společná řešení, a to rychle. V návrhu usnesení nejsou ty konkrétní kroky, ale o těch konkrétních krocích neustále hovoříme. Je to společná pobřežní a pohraniční stráž, účinná s dostatečnou kapacitou. Jsou to hotspoty, ale nikoli procesy, ale hotspoty, místa, detenční centra, kde se rozliší ti, kteří jsou opravdu uprchlíci, a ještě se musí bezpečnostně prověřit a jenom ti mohou vstoupit do Evropy. Ti, kteří jsou zkrátka ekonomičtí migranti, a žel je jich hodně, ti se musí ještě z těchto míst vracet a to musí Evropa zaplatit. Ne nějaké řešení, že tam zůstanou. Důsledná návratová politika.

Ano, Turecku se v tuto chvíli musí dát peníze, ale znamená to, že musí být jasně stanoveno, co za ty peníze Turecko pro Evropu udělá. A nejenom tak, že se to stanoví, ale že se to bude hlídat a vymáhat. Přece v Turecku u toho musí být zástupci Evropské unie, aby sledovali, jaké kroky Turecko dělá. To není o tom, že se dají nějaké 3 mld. korun do Turecka, a ono bude tedy říkat, jestli vůbec něco bude dělat a dokdy to bude dělat. Přece každá smlouva musí mít termíny. Každá taková dohoda musí být jasně definovaná a Evropa musí požadovat úplně konkrétní plnění. Úplně konkrétní plnění. Ale bez Turecka a bez spolupráce s ním to zkrátka nepůjde. Evropa má jednat o zajištění bezpečných zón v Turecku, kam by případně některé migranty, které nemůže vrátit do zemí původu, mohla alespoň dočasně vracet.

I ta ochrana na území Evropy má být dočasná, to nemá být stěhování národů. I pokud někdo dostane azyl, tak to přece neznamená, že má navěky zůstat v Evropě. Tady se začal podle mého názoru velmi chybně vysvětlovat princip ženevských konvencí. I o tom je potřeba se bavit. To přece neznamená, že tady může docházet k trvalému stěhování národů, a někteří si budou myslet, že to je tak v pořádku, nebo dokonce si někteří budou myslet, že tím budeme řešit vlastní demografickou krizi nebo nedostatky na trhu práce. Ty nemůžeme řešit migrací. A neřízenou migrací a azylovým řízením. To není správná cesta.

Již tady bylo mnoho řečeno o organizovaném zločinu. Ano, rozbujel se organizovaný zločin mimořádného rozsahu. Všechny ty skupiny, které obchodovaly se zbraněmi, které obchodovaly s drogami, se dneska přeorientovaly na lidi. Je to tragédie, zneužívají té situace. Ale moc prosím, abychom se bavili o tom, kolik peněz už vydělali, kde ty peníze jsou a co je z toho financováno. To je přece naprosto zásadní a závažná otázka. Tady probíhá obrovská migrace podporovaná organizovaným zločinem již dva roky. Dokážete to spočítat, kolik je to peněz a co všechno je z toho dnes organizováno a bude organizováno? Ano, a je to chyba Evropy. Je chyba Evropy, tím, že neměla rychlou důslednou návratovou politiku, že otevřela hranice, že je přestala kontrolovat. Je to chyba nás všech. I tyto příjmy organizovaného zločinu.

To je situace mimořádně vážná. A někteří říkají - no, bylo to humanitární gesto. Ne, nebylo to humanitární gesto, co jsme udělali. Nechali jsme to, co se děje, rozjet. Do Evropy přišli nikoli ti nejzranitelnější a nejpronásledovanější, ale ti, kteří na to měli. My jsme nedali včas pomoc do těch zemí, které přijaly uprchlíky v první vlně, a nezajistili jsme jim ani dostatek potravin. Je humánní to, že jsme nechali ty lidi přijít z afrických zemí a budeme je teď navracet? Oni prodali mnohdy poslední majetek. A my to udělat musíme.

Ne, to nebylo humanitární gesto. Evropa se kouká na genocidu křesťanů a jezídů. A pomáhá jím? Nepomáhá. Ne, ty poslední kroky opravdu nebyly gesta humanity, to byla gesta nezodpovědnosti. A každý, komu na Evropě záleží, to musí kritizovat. A mně na Evropě záleží a stojím za tím, že musíme hledat společná evropská řešení a že je musíme hledat co nejrychleji, protože pokud tak neučiníme, neřešení může mít naprosto fatální dopady na naši budoucnost.

Proto vás moc prosím, abychom přijali usnesení, abychom o tom vzájemně jednali věcně. Je to problém úplně jiné kategorie, než jsou jiné otázky, které tady projednáváme. Je to naše priorita. Uvědomme si to a postavme se k tomu čelem. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Grospič a druhou pan poslanec Šarapatka. V tom případě pan poslanec Šarapatka. (Ze sálu se hlásí poslanec Jandák.) Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče? (Poslanec Jandák ze sálu: Chtěl jsem zaskočit, aby nebyla pauza.) Prosím, pane poslanče Šarapatko.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem tady pozorně poslouchal slova své předřečnice a já nevím, jestli sním, či bdím. Paní kolegyně tady mluvila jako kniha, já podepíšu všechno, co tady řekla, ale přijde mi, že TOP 09 je trošku schizofrenní, protože na druhé straně expředseda Schwarzenberg a pan Ženíšek otevírají náruč a přivítali by nejlépe všechny imigranty do Evropy a do České republiky. Tak to je první věc.

A druhá věc, hovořila tady o roli Turecka. Tak já si myslím ad a), Turecko je považováno za bezpečnou zemi, to znamená, Turecko má povinnost, aby ty uprchlíky u sebe ochraňovalo, ne že se budeme doprošovat. Ano, souhlasím s tím, že jim Evropa musí v tom pomáhat, ale ne se doprošovat. A druhá věc, souhlasím s tím, že jednou z příčin té imigrantské krize je krize v Sýrii. Ale chtěl bych opět upozornit na roli Turecka. Turecko má zájem na svržení Asada - a Asad je ochráncem minorit, protože sám pochází z alavitské minority. Syrští křesťané, kterých je tam asi 15 %, nemohou uvěřit, proč Evropa podporuje opozici proti Asadovi. To jsem chtěl říct. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další faktické poznámky. První paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Chtěla bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka. TOP 09 byla první parlamentní stranou, která přijala stanovisko k migraci. Bylo to již loni v lednu. Předtím jsme o tom již několik měsíců diskutovali, přičemž jsme si byli vědomi naléhavosti tohoto tématu trochu dřív než jiné strany. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že když se vrátíte k našemu už lednovému stanovisku, tak obsahovalo tyto základní principy: TOP 09 je konzervativní strana, která se jasně odkazuje na judaisticko-křesťanské hodnoty. Jsme si vědomi, na jakých hodnotách evropská civilizace stojí. K tomu ale také patří solidarita. To je jedna z evropských hodnot. A proto samozřejmě, já bych tady ještě dlouho mohla mluvit i o tom, že Evropa selhává i v této otázce. Evropa nemá dostatečné humanitární kapacity. Evropa zkrátka neinvestuje do těch otázek, do kterých by měla. Zabýváme se nesmysly, přestali jsme rozlišovat věci podstatné od věcí nepodstatných.

A chtěla bych říct, že naše stanovisko jako TOP 09 je po celou dobu konzistentní, byť přirozeně, Karel Schwarzenberg sám je migrant, a vy to víte, a je to bývalý šéf Helsinského výboru. Já si ho mimořádně vážím a je naprosto přirozené, že ten solidární rozměr je pro něj velice důležitý. Ale v našich stanoviscích byla vždycky vyvážená solidarita a odpovědnost. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Chalánková s faktickou poznámkou. Pan poslanec Kučera ruší svou faktickou poznámku. Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP