(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, již před rokem v souvislosti s odškodněním občanů za škody na majetku, vyšší cestovní náklady nebo ušlý zisk v rámci výbuchů v areálu muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích bylo slíbeno toto odškodnění vyplatit. Vláda nabídla tři tisíce korun plošné odškodnění pro všechny tehdy evakuované obyvatele, ale ze 136 individuálních žádostí uspěly u Ministerstva vnitra pouze dvě. Přitom při každém jednání se starosty bylo slíbeno odškodnění, a to jak občanů, tak firem. Dokonce sám Zlínský kraj uznal oprávněnost 40 žádostí. Teď se lidé po zamítnutí žádosti oprávněně cítí být podvedeni. To, že stát odpovídá pouze za škodu způsobenou přímou činností složek integrovaného záchranného systému, je sice pravda, ale uplatňované škody byly způsobeny rozhodnutím orgánů integrovaného záchranného systému. Proto by se stát neměl své odpovědnosti zříkat, a až se nalezne viník, tak tato odškodnění požadovat po něm.

Pane ministře, zasadíte se osobně o odškodnění občanů a firem? Jsem přesvědčen, že potřebné finance by mohla odsouhlasit přímo vláda na základě žádosti vašeho ministerstva. Čekat na vyšetření a nalezení viníka může totiž trvat řadu let, protože na samotné místo činu se ještě vyšetřovatelé ani nedostali. Předem děkuji za pomoc občanům z postižených obcí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Holeček stahuje svoji interpelaci. Proto prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní ministryni školství. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní nepřítomná ministryně, ačkoliv jsem doufala, že napočtvrté budu mít větší štěstí a paní ministryni zastihnu, v úterním vydání Hospodářských novin vyšel velmi zajímavý článek upozorňující na nedostatečnou úroveň jazykových znalostí současných absolventů. Konkrétně má jít o to, že zaměstnavatelé stále méně spoléhají na vysvědčení, která mají určitou úroveň prokazovat, a stále více organizují vlastní zkoušky, kterými se o skutečných znalostech čerstvých absolventů přesvědčují. Tento trend je sice pochopitelný, ale trochu se bojím, že nevypovídá nic dobrého o výuce cizích jazyků v naší zemi.

Otázka je, co za tím stojí. Jde o neochotu studentů učit se cizím jazykům? Nebo o systémovou chybu? Či snad o kombinaci obojího? Vážená již přítomná ministryně, vnímáte popisované tendence s podobnými obavami jako já? A jak vyhodnocujete jejich příčiny? A hlavně, co máte v plánu s tím udělat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, dovolte mi reagovat na vaši interpelaci. Co se týká vzdělávání žáků ve středních školách v cizích jazycích, je to určitě problém, kterým se zabýváme. Dá se říci, že odborné prostředí se shoduje v tom, že bychom se zejména měli soustředit na odbornou znalost cizího jazyka z hlediska úspěšnosti žáků na trhu práce. V tomto ohledu pracujeme na úpravě programů. Z hlediska platformy pro technické vzdělávání řešíme se zaměstnavateli způsob nastavení. Stejně tak budeme podporovat i nadále výměnné pobyty žáků v zahraničí, protože praktická zkušenost se ukazuje nejlepší. Možná z hlediska finančního zajištění ještě stručně zmíním operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který skončil a podporoval vzdělávání v cizích jazycích, tak v tomto ohledu lze využít prostředky jak z operačního programu VVV, tak z OPPI právě z hlediska podpory vzájemného propojování zaměstnavatelů a škol.

Tolik stručně. Samozřejmě jsem připravena předat odpověď v detailním písemném provedení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se paní poslankyně. Nechce položit doplňující otázku. Proto poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Stahuje svoji interpelaci. Pana poslance Holečka prosím, aby přednesl interpelaci na pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci plánovaného registru účtů. Když jsem to zahlédl minulý týden v novinách, tak jsem se musel štípnout. Nevěděl jsem, jestli sním, nebo bdím. Připravujete další a další šmírování a kontrolu poctivých a pracovitých lidí. Bude narušeno právo na soukromí a citlivé informace budou jako na podnose nechány jako kořist hackerským útokům. Před pár týdny jsem se seznámil se studií BDO, mimo jiné ohledně zabezpečení dat u EET. Po přečtení této studie, která obsahuje mnoho chyb a prakticky žádnou odpověď, jak budou data funkčně zabezpečena, jsem se zalekl, jak bude asi zacházeno s daty u plánovaného registru účtů.

Táži se vás tedy na to, jak budou zabezpečena ta nejcitlivější data před možným únikem. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Nebudete pokládat svou poslední v pořadí pro dnešní den interpelaci na členy vlády. Tudíž tedy ukončuji projednávání ústních interpelací. Vyhlašuji desetiminutovou technickou přestávku. Budeme pokračovat v 17.15 pevně zařazeným bodem a to je školský zákon.

 

(Jednání přerušeno v 17.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP