(16.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Radima Holečka, který bude interpelovat ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Nebude interpelovat, protože jsem spojil svou interpelaci, minule jsem měl téma visapointy, a protože byl čas, tak jsem vlastně spojil tu problematiku hackera Dmitrije s visapointy, takže bych přešel -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže budete interpelovat pana ministra dopravy v tuto chvíli. Takže poprosím jenom službu, aby vám nastavila čas na dvě minuty.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci protihlukové stěny v Litoměřicích na železniční trati Kolín - Ústí nad Labem. V této věci jsem vás interpeloval již minulý rok v březnu a do této doby stěna postavena nebyla. Stále jsou tam porušovány normy ohledně hlukové zátěže a občané mě kontaktují a ptají se.

Dotaz je, zda bude dodržen termín realizace, jestli je schválený projekt, zda je již vydáno stavební povolení, jestli vůbec byla stavba protihlukové stěny dána do plánu investiční výstavby, jaké byly doposud učiněny kroky. A řekněte mi na závěr, jestli můžete vyvrátit dohady obyvatel, kteří se domnívají, je tam taková fáma, jestli ta trať by neměla být v budoucnosti výrazně opravována tak, aby ji mohli ještě více zatížit dopravou, a protihlukovou stěnu by tak museli za několik let rozebírat a znovu postavit. To ale obyvatele, které obtěžuje hluk v okolí v tuto chvíli nezajímá, ti řeší to, aby se klidně vyspali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, která bude interpelovat omluveného ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený nepřítomný pane ministře, se zájmem jsem si minulý týden v Hospodářských novinách přečetla twitterový status jednoho z bývalých náměstků na Ministerstvu financí Lukáše Wagenknechta. Ten napsal: "Je škoda, že politici nevyvíjí stejné úsilí jako proti neplátcům daně taky na dotační podvodníky. Je to takové jednosměrné."

Na myšlence pana Wagenknechta určitě něco je. Není možné dbát jen na naplnění veřejných rozpočtů, ale také na to, aby veřejné prostředky byly využívány tak, jak využívány být mají, což se zjevně ne vždy děje. Ráda bych se vás proto zeptala, zda s citovaným názorem pana Wagenknechta souzníte, zda dotační podvody i ve vašich očích představují problém a zda se také v této oblasti chystáte v dohledné době něco hmatatelného vykonat.

Bohužel i potřetí interpeluji nepřítomného pana ministra, pana ministra Babiše se snažím interpelovat při ústních interpelacích již devět měsíců a zatím neúspěšně. Přesto budu ráda, když mi pan ministr písemně odpoví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně, a prosím pana poslance Bendla, který byl vylosován jako další v pořadí, s interpelací na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové. Vážený nepřítomný pane ministře vnitra, dovolte mi, abych se na vás obrátil s žádostí o potvrzení či vyvrácení fámy, která běží Benešovem, a to je fámy, která říká, že by v Benešově měl být zřízen azylový dům pro imigranty. Ani radnice v Benešově nebyla schopna odpovědět, zda to je, či není pravda. Jdou tam zkrátka fámy tohoto typu, lidé jsou vystrašení a obracejí se na mě, zdali já jako poslanec za Středočeský kraj o tom něco nevím, a protože o tom nic nevím, ptám se vás. A vzhledem k tomu, že tu nejste, moc bych prosil, abyste nevyužíval až třicetidenní lhůtu pro odpověď, ale odpověděl jasně a pokud možno co nejdříve, zda Ministerstvo vnitra počítá s tím objektem, který v Benešově je, jako využití pro azyl imigrantů, či nikoliv. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Laudát, který bude interpelovat pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, i když tady pan ministr není a omlouval se, tak já ho přesto požádám o písemnou odpověď na tuto otázku. Je to ona známá kauza nových tarifů za cenu elektrické energie.

My jsme tady schválili před časem, ne tedy TOP 09, ta se zdržela hlasování vzhledem ke způsobu projednávání, snad i stovkám pozměňovacích návrhů k novele zákona, toho posledního závěrečného hlasování. Nicméně je tam schváleno, myslím, že v § 25 nebo 28, že se má přejít na to, že cena odebrané energie u spotřebitelů se bude odvíjet i od velikosti jističů před měřicím zařízením u nemovitosti. Výsledkem tedy je, že Energetický regulační úřad představil svoje představy o tarifech a bylo velmi kuriózní jednání na hospodářském výboru, kdy paní šéfka ERÚ Vitásková představila ten model, jak to bylo složitě propracováváno, matematicky zanalyzováno, a když narazila na zásadní odpor, protože tam jsou věci, kdy se může jednat, pokud by ten tarif byl uveden v život, o brutální útok na nejchudší občany naší země, na chalupáře, na majitele garáží apod., kde v některých kategoriích může dojít k navýšení ceny za odběr elektrické energie při stávajícím stavu z ničeho nic až o 42 %. Slyšíte dobře, o 42 %. Hospodářský výbor končil tím, že paní Vitásková útočila na svůj vlastní materiál a řekla, že nepřipustí v žádném případě toto.

Já se ptám pana ministra, protože už je to v kompetenci ERÚ, jaké kroky urychleně podnikne, aby tento tarif nebyl uveden v činnost, v platnost, a co se tedy bude dít dále. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče, a prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat ministra dopravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já stahuji svoji interpelaci č. 37 ve věci zrušení zakázky na mýtného poradce a také interpelaci č. 42 ve věci podpory volitelných programů ESA. Tím důvodem je, že pan ministr je omluven a již mi předal písemně své odpovědi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, který bude interpelovat ministra obrany. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Ono už toho bylo řečeno hodně vůči vám, nepřítomný pane ministře obrany, přesto nemohu, inspirován dnešní zprávou z ČTK, kde říkáte, že necítíte potřebu se obhajovat, neboť jste byl postaven před otázku, zda flagrantně lhát, tak se vás chci ještě jednou zeptat: Jste připraven uznat, že jste se dopustil chyby, která může ve svém důsledku být návodná pro teroristy a pro lidi, kteří mohou mít nekalé úmysly vůči našim občanům? To je jedna otázka.

A druhá otázka: Jak se zachováte nebo jak odpovíte příště, až se vás někdo zeptá na skutečnosti, které, vyjdou-li najevo, mohou ohrožovat zájmy České republiky a jejich občanů? Znovu se budete cítit v situaci, že nebudete chtít flagrantně lhát a raději řeknete věci, které vyjdou najevo a které vyjít najevo nemají? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP