(16.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Zazněl tady i apel na premiéra. Premiér už je v této věci rovněž vlastně několik týdnů velmi dobře zasvěcen. Mělo by proběhnout i nějaké jednání v této věci. My jsme měli jednání s premiérem o této záležitosti. Takže těch jednání skutečně je strašně moc.

Problém zůstává stále stejný. Jestli je to vyjednatelné. A to je ten problém. Protože ty naše kompetence a možnosti někde končí. A zůstává tam to, co už jsem říkal vlastně v té své předchozí interpelaci, že i když tlaky z naší strany jsou myslím masivní, a věřte, pane kolego, vaším prostřednictvím, paní předsedající, a to vás můžu ujistit a tady to místopřísežně odpřisáhnout na této půdě, že otázka přechodných ustanovení právě v rámci diskuse o třicetdevítce byla obrovským tématem dva měsíce. Že jsme se hádali o každé slovíčko. A samozřejmě jsme tam přechodná ustanovení v této podobě nechtěli mít. Ale bylo jednoznačně, kategoricky a máme na to i písemné důkazy, řečeno, že bez těchto ustanovení můžeme zapomenout na dočerpání operačního programu minulého. A že to tedy celé spadne. A byla tam okamžitá hrozba posunutí infringementu do tzv. odůvodněného stanoviska.

Takže ten tlak byl obrovský, ten tlak je obrovský prostě i nadále. Jednáme, co nám síly stačí. Někde ty kompetence končí a teď jsou do těch jednání skutečně zapřaženy desítky lidí na všech úrovních. Ale samozřejmě vám dám další údaje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za vysvětlení, pane ministře. Doplňují otázka: Začínají prosakovat informace, že došlo k rozkrytí velmi důvěrné korespondence mezi vašimi podřízenými a orgány Evropské unie. Mě by zajímalo, zda se k vám tyto informace dostaly. Tyto informace nebo ty maily jsou údajně tak nešťastně formulovány, že může dojít k významnému zhoršení vyjednávací pozice České republiky v této velmi prekérní záležitosti.

A druhá otázka, zda, když tedy už dlouhou dobu chodily velmi kategorické odmítavé reakce Evropské unie, proč pan premiér již při mnohačetných jednáních v Bruselu tuto agendu sám nenastolil dříve. Že je to pro nás věc zásadní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ta druhá otázka je spíš na pana premiéra. Samozřejmě my jsme s panem premiérem o tom jednali průběžně. Tuto věc projednáváme několik měsíců. A také bych řekl, že máme i z Evropské komise vždycky určitou úroveň vstřícnosti. My pak tou cestou jdeme, pak zase to má nějaký vývoj, takže bych řekl, že ani tak, navazuji na to, co řekl pan kolega Ťok, že ani v této chvíli není rozhodnuto, jak to dopadne. A počkejme skutečně do konce února, protože tam by toto mělo prostě padnout.

Z pohledu toho, co říkáte - ano, také jsem něco zaznamenal. Nemám detail a nechtěl bych teď spekulovat o nějakých, řekněme, leaknutých mailech. Ke mně se ta informace prostě dostala jenom velmi zhruba. Nikdo mě kolem toho nekontaktoval ani z Bruselu ani odsud ani od těch lidí, kteří údajně o tom hovořili. Budu se na to ptát, až s těmi lidmi budu hovořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A dříve, než pozvu k mikrofonu dalšího v pořadí, dovolte mi načíst omluvu pana poslance Vojtěcha Adama, který se omlouvá dnes od 16 hodin a zítra celý den ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Ivana Dobešová ruší svou omluvu od 16 hodin, je zde přítomna. Jenom připomínám, že pan ministr životního prostředí je omluven od 16.45 hodin a pan ministr dopravy od 16.30 hodin.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby načetl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na veřejnou zakázku provozování vrtulníku pro Leteckou záchrannou službu. Tato zakázka byla předložena na vládu na provozování vrtulníku záchranné služby od 1. 1 2017 do 31. 12. 2024 za 3 128 000 korun bez DPH. Hodnota vychází ze znaleckého posudku Ústavu soudního znalectví v dopravě Dopravní fakulty ČVUT. Bohužel, Ministerstvo zdravotnictví obdrželo další posudek znaleckého ústavu VŠE vyžádaný policií ve věci trestního řízení, kde cena na období 2008 až 2016 se stanovuje na úrovni 1 739 000 korun. Je to významný rozdíl, jak jistě vidíte.

Chtěl bych se zeptat: Jak je možné, že vlastně se vychází z takové vysoké ceny? Pravděpodobně se jedná o kopii ceny, která byla v předchozí zakázce na provozování v roce 2008 a která je předmětem šetření Policie České republiky. Navíc bych se chtěl zeptat, jestliže jsou v podstatě jenom dva soutěžitelé, a to Alfa - Helicopter, s. r. o. a DSA, a. s., na deseti výjezdových základnách, proč tato zakázka má být rozdělena na nějaké čtyři oblasti a nemá být soutěžena jako jedna. Pokud připouštíme, že máme jenom dva soutěžitele, pokud tu soutěž neotevřeme, řekněme, i pro Evropskou unii, tak si myslím, že dva soutěžitelé se v pohodě domluví na té nejvyšší ceně.

Podivné je, že v připomínkovém řízení byla původní cena dokonce 3,5 mld. korun. Teprve v průběhu připomínkového řízení došlo ke snížení ceny o 360 mil. korun.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas, položte prosím otázku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Prosím tedy o vysvětlení těchto nesrovnalostí a o to, jak bude ministerstvo postupovat a proč tedy zakázku dělí a proč nepostupuje podle nejnižšího znaleckého posudku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který načte svoji interpelaci na teď již nepřítomného ministra životního prostředí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, paní místopředsedkyně. My jsme se dohodli s panem ministrem, že přečtu interpelaci a on mi na ni písemně odpoví. Moje interpelace se týká seznamu certifikovaných kotlů pro kotlíkové dotace.

Pokud žadatelé předkládají žádost o kotlíkovou dotaci na krajském úřadě, musí také uvést typ kotle, který musí být ze seznamu certifikovaných kotlů, který je volně dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí. Do 4. prosince loňského roku musel každý výrobce mít certifikát od nezávislé akreditované osoby. Od tohoto data, od 4. prosince 2015, došlo k uvolnění podmínek pro zařazení do seznamu. Certifikát o splnění podmínek tzv. ecodesignu může výrobce vystavit sám, aniž by si ho nechal potvrdit nezávislou zkušební laboratoří. Už byly zjištěny případy, že kotel, který byl zakoupený jako zkušební vzorek podle seznamu Státního fondu životního prostředí, byl nezávislou institucí shledán, že je nevyhovující. Můžou se tedy po významném uvolnění podmínek dostat na trh kotle, které nesplňují podmínky, které si jejich obyvatelé v dobré víře koupí, a budou pak ohrožovat nejenom svoje zdraví, ale také i vlastně možnost řádně naplnit podmínky dotace.

Moje otázky zní: Vzhledem k tomu, že krajské úřady porovnávají údaje o vybraném kotli ze žádosti se seznamem na stránkách SFŽP a v případě shody žádost přijmou, nemůže se stát - ptám se pana ministra -, že daný kotel reálně nebude splňovat požadavky ecodesignu a jeho majitel bude po nějaké kontrole v budoucnosti nucen dotaci vracet? A druhá otázka. Od roku 2022 již bude možné topit pouze v kotlech, které splňují ty nejpřísnější emisní limity ecodesignu. Občanům, kteří je nesplní, budou hrozit pokuty až do výše 50 tis. korun. (Upozornění na čas.) Ptám se pana ministra, co by poradil takovým nešťastníkům, kteří si dnes pořídí v dobré víře za kotlíkovou dotaci kotel, budou si myslet, že mají všechno v pořádku, a za šest let budou muset kotel vyměnit a ještě platit pokutu. To vše pak ze své kapsy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a poprosím další v pořadí. Tou je paní poslankyně Hnyková, která chce interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Paní předsedající, já svou interpelaci stahuji, protože je skoro stejná jako na předsedu vlády. Předpokládám, že se pánové domluví a že mi pan předseda vlády pošle odpověď. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP