(10.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

A poslední dotaz. Já to nevím. Nebo já si myslím, že to pan Geuss splňoval i předtím, ale řeknu ti rovnou, nevím to v této chvíli. Neřešil jsem to, řešila to výběrová komise. Já jsem se tím nezabýval, protože jsme toho člověka vybírali podle zákona o inspekci životního prostředí, kde tou podmínkou pro mě bylo pouze to, aby ten člověk měl zkušenost manažerskou, aby měl zkušenost z toho oboru, a tu prostě měl. Takže jsme samozřejmě neřešili nějaké věci co by, kdyby, protože jsem prostě věděl v tu chvíli, i moji úředníci, jak personalisté, tak právníci, byli přesvědčeni, že ten člověk je vybírán podle zákona. A život je krátkej, Petře prostřednictvím pana předsedajícího. Může se vlastně tykat, pane předsedající, i vaším prostřednictvím? (S úsměvem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nechtěl jsem vám vstupovat do vaší přátelské rozmluvy, ale po pravdě řečeno, kdybychom tady všichni dávali najevo, s kým vším si ve Sněmovně tykáme, tak ta úroveň rozpravy by asi jaksi nešla nahoru, spíše dolů. Poprosil bych, abychom zachovali nějaké standardy. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Omlouvám se. Nechal jsem se unést. Omlouvám se. Takže pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedo, věřte, že opravdu, nebo věřte nevěřte, ale že opravdu ten jediný hlavní důvod byl ten, že jsem chtěl, aby už ta nová koncepce, kterou jsem od inspekce chtěl, začala fungovat co nejdřív, to znamená ideálně od listopadu. To byl ten důvod. Ale věděl jsem, že kvalitu člověka znovu ověříme služebním zákonem, protože jsme věděli, že bude přesoutěžen, ale mohl být přesoutěžen někdy až do roku 2015, nebo dokonce do poloviny roku 2016. A pro mě každý měsíc, kdy už by to mělo fungovat podle nové koncepce, tak jsem to chtěl urychlit. To byl ten jediný důvod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A pokud nejsou... Ještě paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji. Chci jenom říci, vážený pane ministře, vy jste mě úplně nepotěšil. Tak já vás také úplně nepotěším, to znamená, že budu chtít hlasovat, že s touto odpovědí nesouhlasím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže paní poslankyně Fischerová navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila s odpovědí pana ministra Brabce nesouhlas. O tom rozhodneme hlasováním. Ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, to znamená... (Do sálu přibíhá několik poslanců. Je požadavek na novou registraci.) Aha, dobrá, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. Pro nově příchozí zopakuji, že je návrh na vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra životního prostředí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, a tedy nesouhlasí s odpovědí pana ministra, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení?

Hlasování má číslo 207, přihlášeno je 93, pro 35, proti 46. Tento návrh nebyl přijat a končím tedy projednávání této interpelace.

 

Další interpelací bude interpelace pana poslance Michala Kučery na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Interpelace spolu s odpovědí vám byla předložena jako tisk 684, projednávání bylo přerušeno a v rozpravě si přeje vystoupit pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že interpelace byla přerušena v 11 hodin, nicméně většina toho, co jsme chtěli říct, už zazněla, si dovolím jenom pouze shrnout některé body, které jsem zde říkal já a se kterými přišel pan předseda vlády Sobotka.

Pana předsedu vlády Sobotku jsem interpeloval ve věci Národního plánu rozvoje sítí nové generace, tedy zavádění vysokorychlostního internetu. Pan premiér mi odpověděl některé věci, které bych chtěl, aby tady zazněly, nebo chtěl bych je zdůraznit, budu je tedy brát z jeho odpovědi. Pan premiér uznal, že Česká republika má velké zpoždění z pohledu digitalizace státní správy, a současně řekl, že Česká republika se řadí na jedno z posledních míst, pokud jde o elektronizaci státní správy. Současně nás pan premiér Sobotka informoval o tom, že Národní plán rozvoje sítí nové generace zatím neprošel meziresortním připomínkovým řízením a nebyl předložen na vládu v takové podobě, aby ho vláda mohla definitivně schválit, protože to, co mu chybí, jsou aktuální data poskytnutá Českým telekomunikačním úřadem.

Chtěl bych k tomu říct jenom některé poznámky a pak bych své vystoupení už v tomto bodě ukončil. Jenom bych chtěl říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo v lednu tuším už osmou verzi tohoto plánu. Co pan premiér Sobotka nezmínil, tak plán nečeká jen na data o pokrytí internetovým připojením, která má dodat onen Český telekomunikační úřad. Sběr dat by měl být ukončen v červnu 2016. Hlavní důvod, proč není onen plán ještě schválen, je nízká kvalita materiálu, kterou předložil právě ministr Mládek, pan ministr průmyslu a obchodu.

A samozřejmě všichni si prosím uvědomme, a to byl taky důvod mé interpelace na pana premiéra, nikoliv na ministra průmyslu a obchodu, že v okamžiku, kdy Česká republika nebude mít zpracován onen národní plán, nemůže dostat oněch slíbených 14 miliard korun na podporu broadbandu, tedy onoho vysokorychlostního internetu nebo výstavby sítě. Já chci skutečně upozornit, že se jedná o natolik závažný problém, kterému by se měl skutečně věnovat předseda vlády, nikoliv jednotlivá ministerstva, protože ta kompetence se tam trochu dělí mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Proto ta má interpelace na předsedu vlády.

Čím mě pan premiér nepotěšil? On sice řekl, že malí poskytovatelé na trhu se nemusejí bát toho, že by při rozdělování dotací na dotace nedosáhli, protože tam byla samozřejmě obava, že na dotace dosáhnou jenom dva nebo tři největší poskytovatelé, kteří budou schopni splnit podmínky zadávání a dotaci získat. Pan premiér sice řekl, že malí poskytovatelé se nemusejí bát, ale v dalších větách doporučil menším subjektům, aby se sdružovaly do konsorcií a aby se vyrovnaly právě těm velkým. Takže věřím, že tamto spíše bylo jenom z toho pohledu nějakého doporučení, nikoliv nutné podmínky, že pouze ti velcí poskytovatelé dosáhnou na ony dotace.

Víceméně přestože k tomu mám některé připomínky, které tady zazněly, tak nebudu navrhovat žádné usnesení. Myslím si, že z pozice předsedy vlády bylo toto vysvětleno dostatečně, i když ne se vším samozřejmě můžu souhlasit. A jenom bych chtěl vyzvat pana předsedu vlády, pana Sobotku, aby skutečně dohlédl na to, aby dotčená ministerstva předložila onen národní plán a abychom dosáhli na oněch 14 miliard korun dotací a aby na ně dosáhli i malí poskytovatelé, nikoliv ti velcí, kteří se na ně v současné době chystají. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP