(10.00 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Já jsem z toho vybrala alespoň něco. Něco již říkali moji kolegové jako Petr Bendl, pan poslanec, který zopakoval některé věci, co jsem chtěla říct, zejména to, že tam opravdu připomínky proti postupu služebního zákona byly napadány a byly potom k tomu právní názory. A bylo řečeno, že jednak vy, které jste si zadal, řeknu, za ministerstvo, ale i z pozice Ministerstva vnitra, které je zodpovědné za služební zákon, a ne vždy je jednoznačný pohled na tuto věc. Já vám velice děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Bendla, potom pan ministr. Ještě než dorazí pan poslanec Bendl, tak rychle přečtu omluvy. Pan poslanec Vyzula se omlouvá od 12. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Šarapatka do 11. hodiny z pracovních důvodů a pan poslanec Kaňkovský od 9 do 10.30 z rodinných důvodů.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milý Richarde, já se k našim letům společně stráveným v minulosti hlásím. Známe se opravdu přes 25 let, tykáme si a koneckonců jsme spolu byli dlouhou dobu v jedné politické straně. Nicméně tady je náš vztah čistě profesionální a každý plníme svoji roli a měli bychom se věnovat věcem, které nám náleží.

A já musím říct, že jsem se ptal asi na tři nebo čtyři věci. Ptal jsem se na to, proč v listopadu 2014, když od 1. 1. 2015 byl účinný a platný zákon. A odpovědí mi bylo - no já už jsem to mohl udělat v srpnu... Ale já jsem se neptal na to (s úsměvem), jestli ministr mohl jmenovat šéfa České inspekce životního prostředí v srpnu nebo v červenci nebo v září, ale proč dva měsíce před účinností toho zákona. To prostě je pochybnost. Nehledě na to, že já jsem příznivcem toho, má-li ministr pravomoc jmenovat a je o někom přesvědčený, že je tu funkci schopen zvládat, ať to udělá bez výběrového řízení, protože je za to zodpovědný, než aby z ostatních, kteří se přihlásí do výběrového řízení, dělal hlupáky, protože ministr už bude rozhodnut a řekne já chci toho a toho člověka a vypíše výběrové řízení, kam přijde dvacet nadšenců, kteří budou mít pocit, že opravdu se jdou ucházet o nějakou funkci, ale ministr bude přesvědčený o tom, že to má být ten či onen. Pak je lepší, když to ministr udělá takto, než aby z ostatních v tom výběrovém řízení dělal hlupáky.

Ale mě nepřekvapuje tedy, že v prvním kole v uvozovkách, nebo v listopadu 2014 jich bylo 27 a o rok později byli 4, protože jsem přesvědčený o tom, že zkrátka víra v to, že mají nějakou šanci uspět, už není taková. To říkám na rovinu, jak to cítím, že bylo asi jasné, že to dopadne, jak to dopadlo. Nebo si to ti lidé možná mysleli, a proto se jich přihlásilo do výběrového řízení méně. Nicméně ptal jsem se na to, proč nestálo za to počkat.

Taky jsem tady říkal, že opravdu pana náměstka Postráneckého znám léta. A jestliže on řekne, že to mělo být podle služebního zákona, nemyslím si, že si to úplně vymyslel, že prostě bude mít nějaký podklad, který bude toto jeho stanovisko potvrzovat nebo kterým on se určitě zaštítí, možná o tom nějaká diskuse bude, a že z toho mohou vzniknout nepříjemnosti z hlediska pravomoci rozhodovat u šéfa České inspekce životního prostředí v případě, že se ukáže, že to nebylo v souladu se zákonem. To je nepříjemnost, kterou my tady ale asi nerozsoudíme. Pravděpodobně to skončí u soudu a tam se nějak rozhodne, jestli to bylo všechno v pořádku, anebo v pořádku nebylo.

Pak jsem se ptal na to, a to mi taky nebylo odpovězeno, jestli tedy pan - teď nevím, jaké má tituly - Geuss splňoval v listopadu 2014 podmínky, které by potřeboval, aby se mohl účastnit výběrového řízení a uspět - podmínky služebního zákona. Protože i to je klíčové. Jestli náhodou se nestalo, když byl jmenován ještě ve starém systému, kde možná tyto podmínky splňovat nemusel, a neumožnilo mu jeho jmenování, aby se mohl účastnit výběrového řízení v okamžiku, kdy už služební zákon byl platný i účinný. To prosím, jestli je možné na to odpovědět. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak já začnu s dovolením dámou. Reakce na paní kolegyni Fischerovou. Paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedo, vy jste mě možná dobře neposlouchala nebo jsem to zadrmolil, možná je problém u mě. Když jste zmiňovala pana Smrže, tak já jsem nehovořil o Ministerstvu životního prostředí a už jsem nehovořil ani o Agrofertu. Hovořil jsem o ANO a směrem k inspekci. A pan Smrž, jestli se nemýlím, ani není členem ANO. Ano, byl se mnou v Lovochemii, byl to můj personální ředitel. A já si také vybírám lidi, které znám a se kterými mám dobrou zkušenost. A opět říkám, hodnoťte mě a mé lidi spíš podle práce a ne podle toho, kdo je s kým spojený. Já sám říkám, že vždycky radši řeknu někoho, koho znám, o kom vím, že nekrade, funguje, je schopen nějakého zápřahu, je schopen pracovat 14 i 15 hodin denně, jako tihle ti lidi jsou. Takže k tomu. To znamená, nehovořil jsem o Ministerstvu životního prostředí. Hovořil jsem o České inspekci životního prostředí. A rozhodně ani na ministerstvu nenajdete příliš lidí kromě nějaké té opravdu nejužší skupiny, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s ANO. Dokonce ani nemám politické náměstky. A myslím si, že jsem měl dokonce jen jednoho náměstka, který byl spojen s hnutím ANO, a ten právě proto myslím z hnutí ANO vystoupil, aby tam nebyl žádný konflikt. Takže rozhodně to není obsazování podle stranického klíče. Na tom mi hodně záleží. A když je tam někdo z takovýchhle lidí, tak tam není proto, že je z ANO, ale protože prostě něco umí a protože jsem ho znal z minulosti.

K panu poslanci Bendlovi. K tomu proč v tom listopadu. No protože jsem měl výběrové řízení z toho září rozběhlé a chtěl jsem ho nějakým způsobem logicky ukončit, protože už se to prostě vybralo někdy na začátku listopadu. A stejně jsem věděl, protože to už bylo jasné, že v průběhu roku 2015 bude znovu ten člověk přesoutěžen, a já už jsem tam toho nového člověka chtěl na tu inspekci. Logicky. A pak mě mrzelo, že jsem ho nejmenoval rovnou k srpnu. Ale Petře, vaším prostřednictvím, pane předsedo, věř nebo nevěř, já jsem pana Geusse předtím, než se přihlásil do výběrového řízení a než jsem s ním mluvil po doporučení výběrové komise, neznal a velmi pravděpodobně jsem s ním ani nikdy v životě nemluvil. Někdo hovořil o tom, že jsme se mohli někde potkat na MPO. Teoreticky ano. Ale troufám si říct, že jsem ho osobně rozhodně nikdy neznal, jako tak vůbec, kdo to je. Zjistil jsem až, že se přihlásil do výběrového řízení.

Jinými slovy, já jsem třeba vybral ředitele Státního fondu životního prostředí rovnou z ruky, protože jsem měl dobrého kandidáta a viděl jsem, že to je on. To výběrové řízení na inspekci jsem dělal právě proto, abych zkusil na trhu zjistit, kolik lidí se do toho přihlásí a jak kvalitní budou. A odmítám i to, že podle služebního zákona se do toho ti lidé nemohli nepřihlásit právě proto, že by věděli, jak to dopadne. To je nesmysl. A hned řeknu, jaký důkaz pro to mám. Protože teď se ukazuje - a nechci mluvit za kolegy, ale u nás je to zřejmé - ukazuje se, že tím, že se soutěží teď mnoho postů podle služebního zákona, tak účast v těch výběrových řízeních, aspoň pokud já vím, není velká. Protože zdaleka ne každý splňuje ty poměrně přísné podmínky služebního zákona, především potřebnou praxi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP