(9.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Ještě pro pana poslance Kučeru. Ve spolupráci s panem Geussem jsme posílili Českou inspekci životního prostředí od letošního roku, jestli se nemýlím, o 26 lidí, kteří budou v terénu, takže její práce nejenom že nebude utlumena, ona bude naopak velmi, velmi zintenzivněna, a to upozorňuji všechny, že do všech oblastí včetně průmyslu. A zkontrolujme si to. Já vás ujišťuji, že to tak bude. Máte pravdu. Co jiného můžu dělat? Co jiného můžu říct? Ale já to taky udělám, pane kolego. A já jsem zatím udělal všechny věci, které jsem řekl, a udělám i tuhle.

Pokud se týká prolomení limitů pana poslance Váchy, ne jeho limitů, ale územně ekologických limitů, není to tajemstvím a opakovaně jsem to řekl: ano, hlasoval jsem na vládě 19. října 2015 jako jeden z ministrů pro prolomení těžebních limitů na Dole Bílina. Mohl jsem se velmi v klidu a pokrytecky zdržet hlasování nebo hlasovat proti a byl bych asi slavný jako někde, ale to není můj styl. Já tady nebudu dělat žádné politické tanečky. Já jsem prostě byl přesvědčen, že v tu dobu jsme si v případě územně ekologických limitů právě na Dole Bílina koupili čas. Koupili jsme si deset let času. A jsem zvědav, co by říkali kolegové ve chvíli, kdy by uhlí za limity bylo opravdu potřeba pro teplárny nebo pro malospotřebitele a my jsme čas neměli. Ano, je to pro ministra životního prostředí těžké rozhodnutí. Jednoznačně je. A taky jsem řekl, že budu nejradši, kdyby se uhlí za limity vůbec nepotřebovalo ani na Bílině, a třeba se to takhle stane. Ale my jsme si koupili čas na procesy, kdy deset let trvá od rozhodnutí k zahájení těžby. A za limity se na Bílině bude těžit až po roce 2035, takže do té doby je spousta času. A budu nejradši a opravdu spokojen, když se nakonec ukáže, že Česká republika uhlí nebude potřebovat. Ale kdyby ho náhodou potřebovala jako strategickou surovinu, tak bych byl zvědav, co by pak říkali lidé, kteří to dneska kritizují. Řekli by, že to bylo nějaké rozhodnutí.

Vážení, my máme odpovědnost i za tyto věci. A já ji na sobě nesu. A já se za to nestydím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se paní poslankyně Fischerové a pana poslance Bendla, zda to jsou faktické poznámky, nebo řádné přihlášky. Dvakrát řádně. Pan poslanec Kučera chce faktickou, takže ještě poprosím pana poslance Klána, aby posečkal.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom velice fakticky odzadu k těžebním limitům. Slyšeli jsme slovo ministra životního prostředí Brabce. Kdyby takhle hovořil ministr průmyslu, tak bych mu to plně podepsal. Je mi líto a vyjadřuji svou velkou lítost, že takhle mluví ministr životního prostředí.

Ke slibům, které jsme tady slyšeli od pana ministra Brabce. Víte, pane ministře, my jsme je slyšeli i před dvěma lety, když jste nastoupil do funkce a objel celou republiku a slíbil jste všechno všem. Dnes už se lidé začínají ptát: Pane ministře, vy jste nám před dvěma lety sliboval, že bude to či ono. A ono to či ono není. Sliby vás začínají dohánět a se sliby věčně nevystačíte, pane ministře.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy pan poslanec Klán, potom paní poslankyně Fischerová, potom pan poslance Bendl.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, abych i já se zde trochu vyjádřil k této interpelaci, která mě zaujala z pohledu, že je tam jistý nesoulad se služebním zákonem. Budu se zaměřovat na tuto část problémů, nebudu se zaměřovat na nějaké prolomení limitů nebo samotnou inspekci životního prostředí.

Ale jak už tady řekl kolega Bendl, bylo podezřelé, že byl šéf inspekce životního prostředí jmenován panem ministrem, i když mu to v té době zákon umožňoval, tam nebylo nic porušeno, protože přece jenom některé paragrafy služebního zákona začaly být účinné sice v listopadu a prosinci, ale úplně od 1. 1., takže neporušil nic, ale budilo to negativní tendence. A budí je to dodneška, že využil své možnosti, které mu dával zákon o inspekci životního prostředí, a ne služební zákon od 1. 1. 2015, potažmo od 1. 7. 2015, kdy se překlápěla celá státní služba. Mě akorát udivuje, kolika takových příkladů se ještě dočkáme. Státní inspekce životního prostředí je jednou z nich, pak tady máme CzechInvest, máme tady problém ERÚ, máme tady další problémy, kde jsou nesoulady se služebním zákonem, takže je potřeba to celé řešit. Samozřejmě se k 1. 1. 2015 inspekce vyřešila, ale je tady plno dalších věcí.

Chci se zeptat, kdo má vlastně pravdu. Jestli je to právní rozbor Ministerstva vnitra a náměstka pro státní službu pana Postráneckého? Anebo právní rozbor Ministerstva životního prostředí? Podle mého názoru má mít pravdu pan Postránecký jakožto superúředník, tedy náměstek pro státní službu. My ho budeme mít 18. února na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já se ho na to zeptám, na tyto nesoulady. A to není jenom tohle, ale plno dalších věcí. Jenom doufám, že Ministerstvo životního prostředí nebude třeba chtít udělat dvě inspekce životního prostředí, podobně jako má snahu udělat pan ministr průmyslu a obchodu z CzechInvestu dva, jeden, který by byl pod služebním zákonem, a druhý, který by nebyl. Aby nedošlo k nějaké kolizi tím, že bychom tam museli dosazovat kamarády, jak já říkám, do jednoho a nebyl by pod služebním zákonem, a do druhého, aby byl normálně pod služebním zákonem vybírán na základě výběrového řízení. Doufám, že se toto neplánuje, jako si to plánuje například MPO. Tohle se může stát v budoucnu i u dalších ministerstev. To je jeden z mála příkladů. Kdybychom dávali do zákona o státní službě různé výjimky, jako že tam jsou výjimky, na koho se zákon nevztahuje, tak tam samozřejmě mají být uvedeny. Mají tam být uvedeny explicitně na rovinu, protože pokud tam nebudou uvedeny, tak budeme pořád v tomto bludném kruhu.

Na úplný závěr bych chtěl říci, že samozřejmě nepopírám, že šéf inspekce životního prostředí je člověk na správném místě. Byl tak vybrán i potom přesoutěžen, to nepopírám. Ale doufám, abychom pak ještě nenarazili na nějaké jiné kostlivce ve skříni. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Fischerovou.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedo, děkuji vám tímto opět za slovo. Budu reagovat na slova pana ministra Brabce, jestli mě tedy poslouchá.

Tímto se ptám. Vím, že to je samozřejmě k věci s panem kolegou. Poslouchala jsem vás napjatě a ne úplně všemu bych rozuměla tak, jak jste to řekl, nebo bych si s tím dovolila nesouhlasit. Já řeknu s čím. Jedna konkrétní věc padla, a to bylo hned v úvodu vaší odpovědi, kdy jste říkal, že určitě tam nemáte jakékoliv lidi, kteří by byli napojeni na Agrofert. A já jsem si to dohledala, vážený pane ministře, už z července 2014, kdy byla ústní interpelace na pana premiéra. Budu tady citovat. To bylo předtím, než měl vstoupit v účinnost služební zákon. Proto se někteří z nás na toto informovali, jak probíhá příprava na služební zákon. Bylo odpovězeno: Bezprostřední předchozí vztah ke společnosti Agrofert, teď tam jmenoval pan premiér různá ministerstva, a dále taky mimo jiné říkal, že na Ministerstvu životního prostředí je pan Smrž pověřen dočasným zastupováním ředitele kabinetu ministra. A on je současně vaším panem náměstkem, já jsem se dívala ještě včera na web. Takže vaší odpovědi si dovolím nevěřit.

Potom dále, jak jste citoval ohledně výběrového řízení, ať už to bylo v roce 2014. Ještě tam chyběla vaše odpověď na výběrové řízení, které probíhalo koncem loňského roku a jmenování k 18. 1. Byla jmenovaná komise, byli tam čtyři nominanti, čtyři žadatelé o tuto pozici na místo pana ředitele, ale z komise, jak jsem se informovala, byli doporučeni dva, protože není, že je jmenován jeden vítěz, ale byli dva. A podle správního řízení, které je součástí celého procesu podle služebního zákona, tak ani ten, který byl sice taky nominován, že splnil všechna kritéria, nedostal do té doby vůbec žádné takzvané vyrozumění v rámci správního řízení, což by opravdu mělo takto správně být. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP