(9.40 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu ve své faktické poznámce reagovat na inspekci životního prostředí, nicméně mi nedá, abych nereagoval na jistou sebereflexi působení pana ministra na Ministerstvu životního prostředí, kterou nám tady předvedl. Já samozřejmě chápu, že asi by byl blázen, kdyby jmenoval někdo do čela inspekce někoho ze svého okolí, nicméně mám určité výtky k jeho působení na ministerstvu, a tou jednou z těch hlavních výtek je to, jak se zachoval při jednání o prolomení limitů. Já si myslím, že ministr životního prostředí by nám tady před Sněmovnou mohl znovu zopakovat, jak hlasoval na vládě k prolomení těžebních limitů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Bendla a po něm dostane prostor pan ministr.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pan ministře, kolegyně a kolegové, když to tady poslouchám, myslím, že pan ministr životního prostředí se nemůže divit tomu, že bude pod větším tlakem sledování toho, co se děje v oblasti životního prostředí, když sám pracoval v chemickém průmyslu ve skupině Agrofert. V okamžiku, kdy, tak jak jsem to tady poslouchal, jmenoval šéfa inspekce životního prostředí dva měsíce nebo půldruhého měsíce před účinností služebního zákona, tzn. v situaci, kdy ministerští úředníci i ministr museli dobře vědět, že ten zákon začne platit, protože tady v Poslanecké sněmovně jsme ho projednali, projednal ho Senát, podepsal ho prezident, takže to bylo už v situaci, kdy bylo jasné, že ten služební zákon k 1. lednu platit bude. To je první taková věc, nad kterou se člověk musí pozastavit, protože si říká: Proč jste tak spěchali? To to nemohlo ty dva měsíce nebo jedenapůl měsíce počkat a nemohlo to být vyhlášeno podle služebního zákona? Tak jak jste tady říkal, že přece jste ještě jednali v režimu toho starého zákona. To spíš vypadá, že se jakoby spěchalo, aby na to ten služební zákon už nedopadl. To je jedna věc.

Druhá věc. Podle mých informací byl šéfem České inspekce životního prostředí pan Geuss, jestli to říkám správně, jmenován několikrát v průběhu roku a půl. K 16. lednu 2016 byl údajně jmenován znovu, proto říkám, že byl několikrát jmenován. Nejdřív byl dva měsíce před platností služebního zákona, pak uběhl rok, celý rok 2015, a v lednu letošního roku byl jmenován znovu. To jsou zase takové věci, které nepřispívají příliš k tomu, aby z toho byl pocit absolutní transparentnosti a že se tam k ničemu nedocházelo. To je druhá věc podle mě kterou je potřeba si vysvětlit.

Třetí. Já pana náměstka Postráneckého znám opravdu léta a pochybuji, že by jen tak řekl, že se v tom roce 2014 nestala chyba, protože to jeho vyjádření je pregnantní a jasné. On říká, že podle jeho názoru mělo být postupováno podle služebního zákona, a nebylo. To je to, co asi bude komplikovat život nejenom vám, pane ministře, ale možná i v případě, že ten spor nevyhrajete, tak bude velký problém s tím, co všechno se od té doby případné nebo možné neplatnosti jmenování nového šéfa inspekce životního prostředí stalo. Já myslím, že možná tehdy stačilo počkat ty dva měsíce. Nevím, jestli pan tehdy jmenovaný šéf České inspekce životního prostředí splňoval všechny podmínky pro to, aby mohl být v souladu se služebním zákonem vůbec přijat do výběrového řízení, případně vybrán šéfem, jestli v tu dobu splňoval vše, co by potřeboval k tomu, aby se mohl ucházet o takovýto post v souladu se služebním zákonem. A na to bych chtěl zeptat - zdali prostě šéf České inspekce životního prostředí v roce 2014 by splňoval podmínky pro to, aby se mohl o takovýto post ucházet.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan ministr, po něm vystoupí pan poslanec Klán.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Já, když dovolíte, začnu odzadu, začnu od pana kolegy Bendla.

Milý Petře, vaším prostřednictvím pane předsedo, kdybych chtěl něco urychlovat, tak jsem toho Geusse jmenoval už v tom září z ruky nebo v srpnu z ruky, protože už tenkrát bylo jasné, pravděpodobné, že by měl být někdy schválen v budoucnu služební zákon. Takže kdybych si chtěl takhle komplikovat život a tu logiku přijal, kterou máš - když dovolíš, abychom si tykali, známe se 25 let - tak jsem to udělal okamžitě. Protože já jsem podle zákona jednoznačně, a to říkají všichni, měl v tu chvíli tu pravomoc, a jsme přesvědčeni, že jsem ji měl až do 31. 12. 2014. Takže kdybych si chtěl takhle jakoby komplikovat život, tak bych určitě nečekal dva měsíce na výběrové řízení. A já jsem opravdu měl zájem vybrat z 27 lidí toho nejlepšího. Ten inzerát vyšel v Hospodářských novinách, vyšel na Jobs, prostě jsme to udělali. Proč bych, proboha, vybíral někoho takhle komplikovaně, a několikakolové výběrové řízení trvalo dva měsíce, kdybych tedy chtěl to pak nějak ošulit před služebním zákonem? To bych se přece choval úplně obráceně. Toho člověka bych vybral okamžitě, protože prostě bych se choval tímto způsobem.

Proč byl v uvozovkách jmenován opakovaně. To nebylo opakovaně. On byl už podle služebního zákona platného od 1. 1. 2015 samozřejmě přesoutěžen znovu v roce 2015, tak jako všichni ostatní šéfové mých resortních organizací, kteří byli jmenováni v roce 2014, např. Státního fondu životního prostředí, a dělají opět výběrové řízení podle služebního zákona. A my jsme s panem Geussem jakoby dokonce začali, aby to bylo úplně jasné. A on opět, dámy a pánové, to výběrové řízení vyhrál, to výběrové řízení nikdo nezpochybňuje, ale, znovu opakuji, byl vybrán jenom ze čtyř uchazečů. Jen tak porovnávám, jaká je tedy reprezentativnost toho výběru. Když jsem ho vybíral já podle zákona o České inspekci životního prostředí, dělal jsem výběrové řízení, 27 uchazečů, podle služebního zákona, větší síto, jenom čtyři. Ale opět zvítězil i v tom přesoutěžení.

Jestli splnil kritéria? No, byla tam výběrová komise, předseda té výběrové komise byl jmenován státním tajemníkem Postráneckým a i kritéria jednotlivých kandidátů v tom výběrovém řízení podle služebního zákona samozřejmě byla několikrát kontrolována výběrovou komisí a v podstatě byla potom potvrzena i státním tajemníkem Postráneckým. To snad jenom k tomu.

Ano, máš pravdu - a to i k panu poslanci Kučerovi. Samozřejmě že počítám s tím, že jsem pod větší kontrolou, logicky i proto, že všichni vědí, odkud jsem přišel. Také proto vás mohu ujistit, opakovaně, a to je, na čem nejvíc záleží, že tam bude prostě fungovat, stejně jako teď funguje, princip padni komu padni, a tak to bude i v Ústí ve všech těch kauzách. Já si myslím, že pod panem Geussem se objeví i nějaké další věci, resp. pod jeho vedením se prostě půjde i po nějakých dalších věcech v té inspekci, a já je rád tady budu prezentovat. Velmi rád, když na ně budu dotázán, samozřejmě. Takže po všech kauzách, po všech věcech, a že jich je v tomto státě v oblasti životního prostředí, v oblasti skládkování atd., a já jsem na to velmi zvědav a těším se na to a vybíral jsem toho člověka právě proto, aby do těch věcí takhle šel. A já jsem přesvědčen, že i půjde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP