(9.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

A samo Ministerstvo vnitra hovořilo o to, že to je jakýsi návodný postup. A 22. prosince skutečně usnesení vlády o něčem takovém hovořilo, ale ani usnesení vlády nemá přednost před zákonem. Ale to bylo až 22. prosince. A znovu opakuji, pan Geuss byl jmenován mnou 10. listopadu s účinností od 1. prosince. A do 31. 12. 2014 byl platný a účinný zákon o České inspekci životního prostředí, který nebyl novelizován. Byl novelizován až k 1. 1. 2015. A ten jasně říká, že ředitele inspekce jmenuje ministr životního prostředí.

Závěrem bych chtěl říct, paní poslankyně, že naprosto sdílím samozřejmě obavu, a věřte, že mi to žádnou radost nedělá, že tento problém prostě nastal. Že nedošlo řekněme k dohodě s některými zaměstnanci. Ale těm zaměstnancům byla nabídnuta pracovní místa. Já jsem o tom samozřejmě s panem Geussem potom hovořil a jenom chci říct - není to žádné personální zemětřesení. Drtivá většina lidí, kteří byli na těch pozicích, tam jsou, fungují. Česká inspekce životního prostředí funguje. Ano, za její fungování jsem opravdu odpovědný. Sice jako ředitel (ministr) jsem odpovědný za toho ředitele, takže já se své odpovědnosti za fungování inspekce určitě nezříkám.

Nechť věci týkající se případného rozdílného právního názoru několika subjektů řeší ve finále Nejvyšší správní soud. Tam si myslím, že to přísluší. My jsme sami velmi zvědavi na to případné rozhodnutí. Co já vím, tak v pracovněprávním sporu je jedna zaměstnankyně s Českou inspekcí životního prostředí a jsou nějaké podněty na státního tajemníka Postráneckého. Ty řeší můj státní tajemník. Řeší si je po své linii. Já o nich informován prostě nejsem, jen vím, že existují.

Mám jednoznačně zájem na fungování České inspekce životního prostředí. Česká inspekce nefunguje podle žádného stranického klíče. Jestli tomu tak bylo v minulosti, tak tomu tak už není. A na to mám x důkazů. Prostě funguje seriózně, funguje odborně. A myslím, že ta čísla, resp. číslo hovoří. A bavme se o konkrétních podnětech na inspekci. Bavme se o tom, jak fungovala dříve. Bavme se o tom, jak funguje nyní. Myslím, že to rozsoudí potom nějaká čísla z fungování inspekce životního prostředí. A bavme se o těch konkrétních věcech. Tady musím říct, že to jsou prostě problémy, které nastolili bývalí zaměstnanci. Ano, je tady nějaký dvojí výklad, ale myslím asi, že je to prostě spíš pro Nejvyšší správní soud. Je to záležitost určitě potom pro to, aby bývalí zaměstnanci měli právo se bránit. Oni se dneska brání. Takových případů jsou stovky, kdy někdo není spokojen s tím, jakým způsobem to fungovalo v rámci pracovněprávních vztahů. My na to nějaký názor máme, my ho hájíme. Ale v žádném případě to nelikviduje akceschopnost inspekce. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Vácha. A potom pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v krátkosti zareagoval na velmi dlouhý projev pana ministra Brabce, ve kterém nás ujišťoval, že čistka v České inspekci životního prostředí není čistkou. Já jsem ten projev poslouchal velmi pozorně. Zaujala mě pasáž o tom, kolik je tam lidí z hnutí ANO či není. Ona stejnými slovy, jako dneska mluví pan ministr životního prostředí, tak mluví i mluvčí České inspekce životního prostředí, která dříve dělala mluvčí hnutí ANO.

Já se tady nechci vyloženě dotýkat způsobu výběru a odborné způsobilosti současného ředitele České inspekce životního prostředí, o kterém pan ministr Brabec prohlašuje, že to je zkušený manažer, protože samozřejmě třeba na Ministerstvu průmyslu, kde působil jako náměstek, mají úplně jiný dojem. Kde jeho působení hodnotí velmi negativně. Stejně tak jako v Českém geologickém ústavu, kde pracoval po roce 2000. Ale to je myslím jiný příběh, je to zodpovědnost, jak tady říkal, pana ministra. Je to jeho zodpovědnost, že si vybral takového člověka, že na něho vsadil a že o něm tvrdí, že je zdatný jak manažersky, tak odborně. Předcházející jeho působení o tom sice nesvědčí, ale jak říkám, je to pravomoc pana ministra Brabce, nechci ji zpochybňovat.

Já bych se tady možná jenom krátce vrátil k té čistce, která nebyla čistkou. Chci říct, že samozřejmě odešla celá řada odborných pracovníků. Víme sami, že nahradit odborného pracovníka na pozicích vedoucího odboru není velmi jednoduché. Ten, kdo kdy pracoval ve státní správě, samosprávě anebo třeba i ve výrobní firmě, tak ví, že na odborných pozicích skutečně ti lidé tam jsou vychováváni léta a odchod takového jednoho odborného pracovníka znamená poměrně závažný problém pro tu danou instituci.

Co je zajímavé, že samozřejmě odcházeli i vedoucí pracovníci oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí, a tady bych se už u toho trochu zastavil. Odcházeli vedoucí pracovníci z různých krajů. Odešel i vedoucí pracovník, resp. pracovnice i z Ústeckého kraje. Česká inspekce životního prostředí v Ústeckém kraji nešla na ruku kmotrům. Ona skutečně šlapala po kauzách, jako byl Lihovar Trmice, šlapala po kauzách, jako byly fotovoltaické elektrárny na Moldavě. A šlapala také po chemickém průmyslu. Já to samozřejmě nechci spojovat s dřívější činností pana ministra Brabce jako ředitele Lovochemie. To, že po nich šlapala Česká inspekce životního prostředí. A nechci to vidět, že to je nějaká odveta, nebo dokonce snaha vyjít vstříc současné Lovochemii, aby mohla lépe pracovat. A ty výjimky, které dostává chemický průmysl, ty si můžeme samozřejmě najít, ty si můžeme dohledat. Ale to, že to nedělám já, že tu souvislost nehledám, tak samozřejmě tu souvislost mohou vidět naši kolegové, novináři, občané a bude se to velice těžce vyvracet. To samozřejmě není jenom otázka chemického průmyslu v Ústeckém kraji. Proč odchází vedoucí inspekce, která velice nekompromisně vystupuje proti kmotrům v Ústeckém kraji? Proč ji odvolává pan ministr Brabec? To jsou skutečně otázky, na které tady nenajdeme odpověď. A samozřejmě vystoupí pan ministr Brabec a řekne, že to není pravda. Ale toto jsou fakta.

Takže nám nezbývá nic jiného než sledovat, jak se bude Česká inspekce životního prostředí vyvíjet dál. Jak dál bude působit. A možná někdy třeba za rok, za půl roku může nastat nějaká další interpelace na toto téma, už třeba s konkrétními dalšími čísly.

Bohužel musím říct, že pan ministr Brabec svou aktivitou v České inspekci životního prostředí nepřesvědčil. Nepřesvědčil mě, nepřesvědčil odbornou veřejnost, nepřesvědčil ani ostatní nevládní organizace. Jediné, co mu zbývá, je vystoupit u tohoto pultíku a říct samozřejmě, že to není pravda a že to bude všechno jinak. Chci věřit, že Česká inspekce životního prostředí bude fungovat lépe, než byl její začátek za dob působení pana ministra Brabce. A věřím, že konkrétně ty kauzy, které byly prošetřovány v Ústeckém kraji, neusnou.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Váchu a po něm se připraví pan poslanec Bendl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP