(9.10 hodin)
(pokračuje Fischerová)

K pasážím vaší odpovědi věnovaným otázce rozsahu, důvodnosti a zákonnosti personálních změn na České inspekci životního prostředí, které provedl pan Erik Geuss, nepovažuji za smysluplné se podrobněji vyjadřovat. Tyto pasáže zřejmě vycházejí z podkladů současného ředitele pana Erika Geusse a jejich korektnost dokládá např. zahrnutí odvolání pěti z deseti ředitelů oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí. Tady jenom řeknu pro představivost, bylo to na území České republiky v různých krajích včetně Prahy a do celkového počtu všech vedoucích pracovníků, zaměstnanců České inspekce životního prostředí. Sama mám zkušenosti právě s prací ředitelů České inspekce životního prostředí a řeknu, že to jsou lidé apolitičtí, kteří opravdu jsou vychováváni odspoda v té oblasti rozhodování životního prostředí, a věřím i tomu, že se nepřikláněli nikdy k rozhodnutí v zájmu nějaké politické - aspoň jak mám já osobní zkušenosti, naprosto dodržovali zákony a svá rozhodnutí.

Pouze opakovaně zdůrazňuji, že dal-li náměstek ministra vnitra pro státní službu pan dr. Postránecký za pravdu odvolaným vedoucím zaměstnancům z České inspekce životního prostředí v tom, že pan Erik Geuss byl do své funkce ředitele inspekce jmenován v rozporu se služebním zákonem - toto beru za velice vážné a zdůvodněné, to se stalo opravdu přípisem ze 14. 7. 2015 -, tak je logické, že toto bude hlavní právní argument jejich civilních či správních žalob na neplatnost odvolání a výpovědí. Shodou okolností jsem měla možnost debatovat se svými slovenskými kolegy, kde služební zákon byl přijat mnohem dříve, a ti mi říkali, že tam když došlo k takovýmto pochybením, že opravdu soudy... a ať civilní, nebo správní žaloby, že většinou bylo dáno za pravdu těm, kteří tu žalobu podali. Takže to je dost důležitý další argument.

A my tu jednou máme opravdu schválený služební zákon, který plné účinnosti, jak už jsem zmínila, nabyl 1. 7. 2015, a jeho naplnění se má dodržovat. Myslím, že to je to nejdůležitější. My bychom měli jít příkladem pro občany, kterým padají pořád nová zařízení, nové zákony, a tímto je bohužel můžeme navádět k něčemu podobnému. To je pro mě takové hodně podstatné a přiznám se, důležité, a proto zejména interpeluji pana ministra životního prostředí.

A ještě tedy krátce k vývoji událostí, protože když jsem psala svoji písemnou interpelaci, tak ještě bylo v té době vypsáno výběrové řízení podle služebního zákona na nového ředitele České inspekce životního prostředí, a tak jak bylo i zveřejněno na stránkách nebo na webu Ministerstva životního prostředí, tak jsem to sledovala pozorně poté, co jsem dostala písemnou odpověď. Tak výsledek výběrového řízení byl velmi kuriózně oznámen na základě vaší informace a bylo to i v médiích, protože Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality prověřuje okolnosti toho prvního jmenování, čili v roce 2014, to už pana ředitele Erika Geusse, do funkce tedy k 1. 12., bylo to dáno i tiskovou zprávou na webu Ministerstva životního prostředí dne 17. 1., že bude jmenován k 18. 1. A v této tiskové zprávě jste, pane ministře, uvedl, že s účinností od 18. 1. 2016, což je necelý měsíc, jmenoval státní tajemník na Ministerstvu životního prostředí do funkce ředitele opět pana Erika Geusse, a je snadno ověřitelné, že v té době ještě nebyl o výsledku výběrového řízení vyrozuměn ani druhý žadatel, kterého výběrová komise označila za stejně úspěšného. Přitom jsou pravidla, když komise vybere, tak doporučí jednoho, dva, tři, podle toho, kolik je účastníků, a ten ještě nebyl opravdu žádným správním řízením vyrozuměn do té doby. Ale daleko závažnější skutečnost je, že bývalí vedoucí zaměstnanci České inspekce životního prostředí se také obrátili na pana náměstka pro státní službu dvěma podáními, jak mě informovali, bylo to 15. 1. a 25. 1. tohoto roku, v nichž označují výběrové řízení a jeho výsledek, tedy opětovné jmenování pana Erika Geusse, za nezákonné. Tato podání byla dána na vědomí státnímu tajemníku vašeho Ministerstva životního prostředí a vám také, pane ministře.

No a já bych na závěr ještě - mohla bych opravdu... Argumentů mám celou řadu, ale ne každého to až tolik zajímá, jak vidím, ale určitě to zajímá pana ministra. Takže já už se chýlím ke konci té své řeči, pane ministře, a chci na závěr své odpovědi zdůraznit: Nejistota ohledně právního postavení pana ředitele Erika Geusse a ohledně právního postavení jím odvolaných, ale i jmenovaných podřízených vedoucích zaměstnanců může vzhledem k délce soudních řízení trvat i roky, což není vůbec, ale vůbec dobrá zpráva. Může to stát opravdu až miliony, nechci říct kolik, jestli v desítkách, ale opravdu hodně korun českých.

Vážený pane ministře, doufám, že výše uvedené skutečnosti necháte prověřit opravdu neprodleně, opravdu důsledně a především nestranně. Jsem stále přesvědčena, že bagatelizovat vzniklou situaci není v souladu s principy právního státu, s respektem k zákonu o státní službě i dlouholetým státním úředníkům, kteří se brání či budou bránit soudní cestou. Přitom spoléhat na pomalé fungování nezávislých soudů, protože těch případů je opravdu hodně, a tedy odklad okamžiku, kdy stát za své chyby bude muset vyplácet náhrady, opravdu není rozumné. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni a slovo má pan ministr životního prostředí, který má prostor pro reakci. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci. Mrzí mě, že vysvětlení, které jsme tam napsali, nestačilo, ale věci se mezitím posunuly a i tak využiji té příležitosti, abych o nich informoval.

Především chci říct, že Česká inspekce životního prostředí funguje. Funguje a funguje dobře, není tam žádný problém. Já teď mám nová čísla, předběžně nová čísla za uplynulé období z hlediska počtu kontrol atd., tak mohu říct, že skutečně tam není rozhodně to, co se také objevilo, že Česká inspekce životního prostředí spěje k nějakému rozvratu. Já si myslím, že máte zkušenost s některými úřady, které jsem nově obsadil, a je to např. Státní fond životního prostředí, že ty úřady fungují velmi dobře, a já jsem přesvědčen, že to bude i případ České inspekce životního prostředí.

Pan Erik Geuss je zkušený manažer, který pracoval v několika státních institucích, např. dříve i na Ministerstvu životního prostředí, pracoval i na Ministerstvu průmyslu a obchodu a myslím, že i v Českém statistickém úřadu v manažerských funkcích. Já chci zdůraznit jednu věc na začátku, ona je totiž důležitá. Já jsem vůbec nemusel pana Geusse vybírat výběrovým řízením, protože jsem ho vybíral podle zákona o České inspekci životního prostředí - já se za chvilku vrátím i k těm právním souvislostem, které jsou tam klíčové - a ten zákon mi vůbec nepředepisuje, abych dělal výběrové řízení. Já jsem ho mohl vybrat tzv. z ruky. Já jsem vypsal výběrové řízení v září 2014, do toho výběrového řízení se přihlásilo 27 uchazečů a vítězem byl pan Erik Geuss. Jenom pro ilustraci řeknu, že když jsme vypsali výběrové řízení podle služebního zákona, nově v roce 2015, tak se do něj přihlásili pouze čtyři uchazeči a opět byl vítězem pan Erik Geuss. Co lépe svědčí o tom, že on byl, řekněme, oprávněným vítězem? Protože to výběrové řízení - mimo jiné tam předsedu výběrové komise už jmenoval státní tajemník pan Postránecký. Kdyby to vyhrál někdo jiný, tak bychom si mohli říkat, jestli skutečně pan Geuss byl správným kandidátem, ale on vyhrál i v tom opakovaném výběrovém řízení už podle služebního zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP