(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec - zahraniční cesta, pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek do půl čtvrté - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Bohdalová od půl třetí do šesté - osobní důvody, paní poslankyně Dobešová od půl třetí - pracovní důvody, pan poslanec Gabal do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel do půl třetí - pracovní důvody, pan poslanec Havíř do jedenácti a od půl třetí - osobní důvody, paní poslankyně Havlová - zdravotní důvody, pan poslanec Holík do 10. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková - zdravotní důvody, pan poslanec Kádner mezi 11.00 a 13.00 - pracovní důvody, pan poslanec Kalousek - zdravotní důvody, pan poslanec Kořenek - zdravotní důvody, pan poslanec Kott - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Lorencová do 11. hodiny - zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová do 11. hodiny - bez udání důvodu, paní poslankyně Nováková - pracovní důvody, pan poslanec Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová do půl třetí - pracovní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - osobní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedláček od půl desáté - pracovní důvody, pan poslanec Sedlář do desáté a mezi třetí a šestou - pracovní důvody, pan poslanec Schwarz - zdravotní důvody, pan poslanec Skalický - pracovní důvody, paní poslankyně Šánová - zdravotní důvody, paní poslankyně Válková do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Velebný - osobní důvody a pan poslanec Zemánek - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z pracovních důvodů, pan ministr Babiš - zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Dále ještě dorazila omluva paní místopředsedkyně Jermanové od 9. do 13. hodiny z pracovních důvodů. Paní poslankyně Kovářová se omlouvá z dnešního jednání do 9.30 z osobních důvodů a pan poslanec Nekl se omlouvá dnes od půl třetí do konce jednacího dne a v pátek celý den, a to z pracovních důvodů.

Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem 201, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Otevírám tedy bod

201.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První interpelací je interpelace paní poslankyně Jany Fischerové na pana ministra životního prostředí, který je přítomen, ve věci mimosoudních řešení sporů s odvolanými a vyhozenými zaměstnanci České inspekce životního prostředí a ve věci průtahů ve výběrovém řízení na ředitele inspekce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 674.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a dávám slovo paní poslankyni Fischerové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Velice vám děkuji za slovo. Jsem ráda, že zde mám pana ministra životního prostředí na rozdíl od těch všech ostatních, kteří dneska byli jmenováni, že jsou omluveni. Tak opravdu jsem ráda, že mohu takto z očí do očí přes mikrofon interpelovat pana ministra Brabce.

Uvedu svoji interpelaci, která tedy, jak bylo řečeno panem předsedou Poslanecké sněmovny, byla již dne 12. listopadu 2015 odeslána k rukám pana ministra životního prostředí, a nyní mám možnost reagovat na to, kdy mi odpověděl písemně. Já jsem se pokoušela, pane ministře, už 21. ledna při písemných interpelacích k vám promluvit, ale byl jste řádně omluven. To chápu, takže nyní jsem ráda, že tu dnes jste, a už jdu k věci.

Děkuji každopádně za podrobnosti ve vaší odpovědi, avšak s jasnou srozumitelností a korektností vaší odpovědi nemohu být zcela spokojena. Nyní řeknu proč, uvedu pár argumentů k tomu, co jsem si přečetla a jak na to reaguji. I pro srozumitelnost všech poslankyň a poslanců, byť je jich zde málo, tak vás chci s tím seznámit, jenom v bodech, o co běželo.

Hlavní věc toho je Česká inspekce životního prostředí. A k tomu jako podstatnou věc beru jednak odvolání některých vedoucích pracovníků a jmenování pana ředitele České inspekce životního prostředí, pana inženýra Erika Geusse, Ph.D., ředitelem České inspekce životního prostředí mimo režim zákona o státní službě. To je hlavní gros, o čem tady budu v detailech nyní mluvit.

Ke klíčovému problému, tedy jmenování pana ředitele Geusse České inspekce životního prostředí, došlo 1. 12. 2014 podle § 33 zákoníku práce, přestože se tak podle právního výkladu Ministerstva vnitra ze dne 12. listopadu roku 2014 a usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince roku 2014, to usnesení je pod číslem 1102, i stanoviska náměstka ministra vnitra neboli tzv. superúředníka ze dne 14. 7. roku 2015 přímo k situaci na České inspekci životního prostředí mělo stát pouze a jen podle zákona o státní službě.

Vy jste ve své odpovědi, pane ministře, postupně na různých místech uvedl: Ministerstvo životního prostředí si nechalo interně i externě vypracovat právní rozbory, podle nichž je jednoznačné, že postup při jmenování ředitele České inspekce životního prostředí byl správný a jediný možný. A právní názor Ministerstva vnitra vyslovený v dopisu ministra vnitra ze dne 12. listopadu roku 2014 vám nemohl být znám. Výklad služebního zákona byl projednán ve vládě České republiky dne 22. prosince 2014. Pan ředitel České inspekce životního prostředí byl jmenován už 1. prosince 2014. Vy jste na to odpovídal ve své písemné odpovědi, ale ty argumenty mi nejdou dohromady, aby to bylo všechno v souladu s legislativou služebního zákona.

Podotýkám ještě, že právní rozbory vypracované asi tak tři čtvrtě roku poté, co ke jmenování ředitele České inspekce životního prostředí, tedy 1. prosince roku 2014, došlo, musí nutně působit jako dodatečná obhajoba postupu objednatele takového právního rozboru. Ale už to snižuje serióznost právní. Tedy bylo to tři čtvrtě roku poté Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí mělo před 1. 12. 2014 zcela nezpochybnitelně k dispozici výklad Ministerstva vnitra, z nějž vyplývá nutnost postupu podle zákona o státní službě, a nikoliv podle zákoníku práce, a jestliže Ministerstvo životního prostředí zastávalo jiný právní názor, tak si tyto právní rozbory k celé sporné otázce mělo pořídit již předtím, než došlo ke jmenování ředitele České inspekce životního prostředí.

Pak bych řekla takový druhý bod, který se váže k té vaší odpovědi. Personální změny provedené na České inspekci životního prostředí panem ředitelem Erikem Geussem nedlouho před plnou účinností zákona o státní službě, což bylo tedy, jak si všichni dobře pamatujeme, k 1. 7. minulého roku 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP