(17.00 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla pochválit předkladatele, že se konečně podařilo prosadit novelu, která nám umožní více využívat alternativního vazebního řízení, alternativy k vazebnímu řízení, čili namísto vazebního řízení v případech, kdy to není nezbytně nutné, využít elektronické náramky a zároveň apelovat, aby Ministerstvo spravedlnosti co nejrychleji, nejkvalitněji a nejbezpečněji provedlo výběrové řízení na elektronické náramky, aby to nedopadlo tak, že máme trest domácího vězení, se kterým byly také spojovány velké naděje a který se ukládá, soudy ho ukládají celkem logicky, v poměrně malém počtu případů právě proto, že elektronické náramky nejsou k dispozici a úředník probační služby, probační úředník to nezvládne všechno zkontrolovat. Takže to je moje první poznámka. Je velice, velice dobře, že konečně budeme mít možnost hlasovat o návrhu, kterým se umožní namísto vazby v méně závažných případech nechat lidi doma, pracovat, ale ve volném čase samozřejmě být doma pod kontrolou.

Za druhé, pokud jde o specializaci vyšetřovatelů. Já stejně vaším prostřednictvím, pane předsedající, s panem poslancem Ondráčkem velmi souhlasím, pokud jde o profesionalitu a nezbytnou kvalifikaci vyšetřovatelů, kteří jsou vlastně takovým pomyslným završením pyramidy policejní práce a na jejichž kvalifikaci a kvalitě často závisí výsledek celého trestního řízení. A bohužel často potom, pokud jsou chyby a státní zástupce je včas nezaregistruje nebo důkazy už nejsou k dispozici, se celá konstrukce i v souvislosti s dobrou obhajobou před soudem zřítí. Takže potud tedy s ním souhlasím.

Nemyslím si však, nejsem tak skeptická, že by reforma, která je plánována - jde o reformu, nezastírejme si to - v oblasti Vojenské policie, byla plánována špatně. Tam se velmi dobře ví, že ne všichni pracovníci, kteří budou pověřeni vyšetřováním trestných činů, které tady uváděl jmenovitě pan poslanec Ondráček, jsou k tomu dostatečně kvalifikovaní. Takže já vím, že tam dochází k personálním přesunům, přecházejí tam od policie velmi zkušení vyšetřovatelé. Takže já předpokládám, že i personální báze bude dostatečná pro to, aby kvalitní průběh vyšetřování byl zajištěn při zohlednění specifik vojenských trestných činů, o kterých tady hovořil pan ministr spravedlnosti, které vyžadují navíc - nebo vyžadují, je to lepší, když nadto budou mít tyto znalosti interních norem, ti, kteří budou vyšetřovat trestné činy. Takže to je druhá poznámka.

A třetí, to už jenom replika na to, co tady řekl můj předřečník pan poslanec Schwarz. Tady si dovolím s ním nesouhlasit, protože zahraniční právní úpravy většinou ten rozsah obecně prospěšných prací stanoví 200, maximálně 250 hodin. My jsme měli, a vím to, protože jsem se tenkrát podílela na zpracování právě trestních sankcí v novém trestním zákoníku, ambiciózně 400 hodin a končilo to často tak, že odsouzený odpracoval 200-250 hodin a na těch 400 už takzvaně nedosáhl. Čili selhal, maření výkonu úředního rozhodnutí, pokud k tomu přišlo ještě něco jiné, nebo přinejmenším už jenom samotné nevykonání se přepočítávalo. Každá hodina je teď jeden den odnětí svobody. A nám se plnily věznice relativně méně závažnými pachateli relativně méně závažných trestných činů jenom v důsledku toho, že třeba těch 300-400 hodin už nesplnili. Čili si myslím, že dosavadní hranice by se naopak mohla snížit, ale protože asi pro to nebude vhodné klima ani tady v Poslanecké sněmovně, ani laická veřejnost by to možná nepřivítala, takže myslím, že takový kompromis je nechat počet hodin na 300.

A pokud jde o zkrácení té doby, kdy by se měl vykonat, tak tam bych souhlasila, že si myslím, pokud budou soudy rozumně ukládat do 200 hodin, že by ten rok mohl stačit. Tři sta hodin je ta hranice. Čtyři sta - vyloučeno. To bych řekla, že ty dva roky by tam měly zůstat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Budeme pokračovat. Dvě faktické poznámky - paní kolegyně Černochová a pak teprve pan kolega Ondráček. V tomto pořadí. Potom z místa další. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych chtěla pana předsedu výboru pro obranu poprosit a případně některého z místopředsedů výboru pro obranu poprosit, abychom ten návrh ještě jednou dostali do výboru pro obranu právě i s ohledem na pozměňovací návrhy načtené dnes ve druhém čtení, protože já si v tuto chvíli nejsem jista s ohledem na události, které se tady staly od čtvrtka, jak je to s Vojenským zpravodajstvím, jak je to s jinými zpravodajskými službami. Protože asi jste zaregistrovali v médiích stejnou informaci jako já, že vlastně jeden z pracovníků, zaměstnanců asi ve služebním poměru vůči Vojenskému zpravodajství, je vyšetřován ÚOOZ. A tady si myslím, že by asi i tato změna mohla způsobovat nepoměr, že tedy majetkové trestné činy, nebo tak jak to tady říkal kolega Ondráček, by byly v jurisdikci Vojenské policie a ty ostatní, a teď ani nevím, jestli trestné činy, nebo jestli to budou nějaké kázeňské záležitosti, tak by zůstaly tedy v rámci policie? Opravdu vzhledem k tomu, co se teď v těchto dnech děje, si myslím, že je namístě klást si tyto otázky a ještě se o tom na výboru pro obranu právě s ohledem na tyto skutečnosti pobavit, abychom případně změny udělali všechny naráz tak, jak bude panovat mezi námi dohoda. A doufám, že ta dohoda bude většinová. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka, poté pan kolega Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Paní profesorka Válková tady teď není, nebo nevidím ji. Ona ví, že si jí vážím jako odborníka na trestní právo, ale teď mně to nebrání tomu, abych řekl, že s ní nesouhlasím. Protože znalost prostředí uvnitř je právě to, co je na škodu. Protože já když jsem třeba musel vyšetřovat zpackané porody, tak jsem také nebyl lékař a musel jsem si to všechno nastudovat. Musel jsem si vzít porodopisy, musel jsem se radit s lékaři gynekology, musel jsem k tomu mít znalce a jeden kolega gynekolog - vzal jsem si zrovna gynekologii, protože vedle jednoho takového kolegy sedím. Prostě odbornost jako taková pro to vyšetřování je důležitá. Voják jako takový je školen v něčem jiném. A vzpomeňte si, jak to dopadlo s GIBSem. GIBS pět let nevyšetřoval, nebo tenkrát inspekce ministra vnitra. Když byla zřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů a bylo jí to právo dáno vyšetřovat, tak se v tom plácala a plácá se v tom dodnes, protože nemá žádné kvalitní vyšetřovatele. A kvalitní vyšetřovatel nevzniká tehdy, pokud vyšetřuje na celorepublikovém útvaru nebo pouze jeden omezený okruh trestné činnosti. Vzniká tam dole na okrese nebo na územním odboru tady v Praze, kde jednou dělá ten zpackaný porod, podruhé krádež, potřetí loupež, počtvrté - až se propracuje, že může dělat na celorepublikovém útvaru. Bohužel to, co jste tady předvedli za posledních x let, kdy jste degradovali vyšetřování do pozice policejního orgánu, je důsledek toho všeho, jak to policejní právo a policejní vyšetřování dneska vypadá. Státní zástupci už vyšetřovat také neumějí a vyšetřovatelé prokuratury byli zrušeni (upozornění na čas), a proto spousta případů končí tak, jak končí - zproštěním a zastavením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, prosím, nezneužívejte faktickou poznámku. Nyní pan kolega Chalupa, poté pan poslanec Gabal - také faktické poznámky.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Takže jenom velmi stručně. S tou novelou osobně souhlasím. Výbor pro obranu měl dost času na to, aby se lidé, kteří jsou v tom výboru, k tomu vyjádřili ať už sami, nebo prostřednictvím svých poslaneckých klubů, neboli poznatků, které by měli z poslanecký klubů. Nevidím důvod, proč bychom se k tomu měli vracet.

A to, co tady zaznělo, že obsah práce Vojenské policie bude degradovat práci Policie ČR, s tím tedy nemohu souhlasit. A vůbec už si nemyslím, že ten problém, co se objevil, řekněme, kolem zpravodajských služeb, souvisí s touto novelou. Problém je úplně jinde a paní kolegyně Černochová prostřednictvím předsedajícího ví, že jsme na to přijali usnesení, které je neveřejné, kde v bodě 2 je jasně stanoveno, co já jako předseda komise mám v tomto směru vykonat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. A prosím pány kolegy, aby diskuse jiného typu přesunuli do předsálí a nerušili ty, kterým bylo uděleno slovo. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP