(16.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Vzpomeňte si na pohádku, kterou znáte z vašeho mládí a kterou si připomínáme každý rok před Vánocemi - Byl jednou jeden král. Pan král chtěl dokázat své dceři, že všechno umí a že je chytřejší než ona, a začal vařit to neslané jídlo, tu omeletu v kuchyni, nebo lívanec, pardon. A v závěru, když se mu to absolutně nedařilo a byl celý zapatlaný od toho těsta, tak vyslovil jednu základní myšlenku: Už vím, že odbornou práci mají dělat odborníci. Hluboká myšlenka pana Wericha z 50. nebo 60. let, kdy ta pohádka vznikla. Bohužel my se nedokážeme této myšlenky držet, protože důvodová zpráva říká, že se tak děje ve vojenských objektech, že vojáci mají větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany. To je pravda. A také lépe zametají, aby se to nedostalo ven.

Kdo má lepší povědomost o struktuře, vnitřních předpisech, zvyklostech a postupech uvnitř Ministerstva spravedlnosti, třeba ve věznicích? Má to Policie České republiky? Nemá, ta tam nepracuje. Ale mají to pověřené orgány Vězeňské služby, které jsou policejním orgánem a mohou konat prověřování. Prověřování! Kolegyně, kolegové, nikoli vyšetřování. A my v tomto případě chceme říct, že vojáci, kteří jsou studovaní, vycvičení úplně na něco jiného, mají konat odbornou práci Policie České republiky? Pokud jste toho názoru, tak samozřejmě takovou věc schvalte. Já říkám, že to bude špatně, protože podle důvodové zprávy navrhovaná změna je podle mě nadbytečná a jedná se o cca 50 nebo 60 případů. Opakuji: 50 nebo 60 případů za rok. Zvýší to efektivitu? Ekonomičnost trestního řízení? Ne. Jen parta chlapců u Vojenské policie si bude hrát na vyšetřovatele, na vojenské vyšetřovatele. Říkám hrát, protože být vyšetřovatelem je řemeslo, tak jak jsem řekl. Být učitelem, učit někoho může kdokoli, ale něco naučit je také umění. Dělat lékaře - můžeme si vzpomenout na doktora Cvacha, a máme jich takových v našem zdravotnictví řekněme několik desítek. Ale mít kvalitního lékaře je k nezaplacení.

Takže apeluji na to, aby vojáci dělali to, co mají, to znamená, aby chránili naši vlast před vnějším - před vnějším (s důrazem) - nepřítelem, aby byli rádi za to, co mají už v současném trestním řádu, to znamená, že podle § 12 trestního řádu jsou policejním orgánem oprávněným provádět prověřování trestné činnosti, a ti vojáci mají ještě něco navíc. Oni totiž i dnes mohou konat vyšetřování. A to nemá nikdo jiný z policejních orgánů, to má pouze armáda, a to u trestných činů vojáků spáchaných při plnění úkolu v zahraničí. Jestli chceme mít... Teď jak to říci...? Jestli chceme, aby naše Policie České republiky byla odborná, a já si to přeji a vždycky si to budu přát a budu pro to dělat všechno, tak ať vyšetřuje i trestnou činnost vojáků. Jestliže chceme dopřát vojákům to, aby si oni mohli sami prověřovat, vyšetřovat trestnou činnost, která se děje uvnitř, a budeme to odůvodňovat tím, že mají větší znalost struktury vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů u Ministerstva obrany, tak se nám příště přihlásí policejní orgán Vězeňské služby, protože i oni mají rozhodně větší znalosti uvnitř věznic, než má Policie České republiky.

Apeluji na to, nedegradujme vyšetřování na to, aby to mohl dělat kdokoliv, kdo si o to požádá a kdo to je schopný zde prolobbovat. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Schwarz, po něm paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer. Neodpustím si... Chtěl jsem vás seznámit, protože nechci zdržovat v podrobné rozpravě svými pozměňovacími návrhy, kolegyně, kolegové, mám jich několik, ale představím vám jenom dva. Ale nemohu si odpustit, prostřednictvím pana místopředsedy - kolegovi Ondráčkovi já rozumím. Byl 17 let vyšetřovatel. Tomu rozumím. Já jsem nebyl tak dlouho vyšetřovatel, já jsem byl trošku míň. Ale já bych to takhle asi nedával do jednoho pytle. Víte co, i lékař může být dobrý vyšetřovatel, i voják může být dobrý vyšetřovatel. Já měl to štěstí. On to štěstí neměl, kolega Ondráček. Ale já to štěstí měl. Já jsem jeho práci v Opencard viděl. On byl na elitním útvaru a vím, co ti policisté dokázali vyšetřit. My jsme to s kolegy viděli potom v Opencard, jak ten jeho elitní útvar pracoval, a byli to všichni specialisté-vyšetřovatelé non plus ultra, jak říká on kovaný. Takže prosím vás, není to tak.

Vojenská policie - přebíral jsem, sloužil jsem v Žatci, přebíral jsem jejich spisy, snažili se ti kluci. Víte co, a když člověk chce, snaží se, tak je to v pořádku. Navíc nad nimi stojí státní zástupce. Všichni to víte, aspoň ti trošku znalí. Tak si myslím, že ten státní zástupce, pokud je v pořádku a chce něco vyšetřit, tak že on jim pomůže. Myslím si, že je to krok správným směrem. Takže takhle bych to viděl já. Neházel bych to do jednoho pytle.

A teď ke svým pozměňovacím návrhům, v rychlosti, abych nezdržoval. Dal jsem v rámci tohoto sněmovního tisku dva. Jeden se týká, že bych rád vrátil obecně prospěšné práce, to je trest obecně prospěšných prací udělený soudem, kde byl dříve 400 hodin, potom byl 300, já to chci vrátit zpět na 400 hodin. To je jeden pozměňovací návrh. A druhý pozměňovací návrh je ten, že odpracoval ten odsouzený na obecně prospěšné práce, že je odpracoval dříve za rok, pak se to prodloužilo na dva a já bych to chtěl opět vrátit za rok. Všechno staré nebylo špatné. Vysvětlím proč. 300 hodin je strašně málo, nic z toho trestu nemá. 400 hodin během jednoho roku odpracuje jak nic a navíc ten člověk, kdo ho hlídá, jak mediační, tak probační služba, tak nějaký úřad, tak toho člověka nemusí evidovat dva roky u sebe, ale eviduje ho pouze jeden rok a ten trest je okamžitě odpracovaný. A když si to bude moct splnit až dva roky, tak to bude odkládat a nic neudělá. Tak to je důvod. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Prosím, aby se ještě v podrobné rozpravě přihlásil k těmto svým pozměňovacím návrhům. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nechci se přít o to, jestli lékař může být kvalitním vyšetřovatelem. Já tvrdím, že vyšetřovatel, a policejní vyšetřovatel, je řemeslo jako každé jiné a má ho dělat odborník. Kolega Schwarz byl u armády, pak byl u policie, pak byl u městské policie, dnes je poslancem. On je šikovný, on zvládne všechno, možná všude může být odborníkem. Já apeluji na to, že práci odborníka má dělat odborník. A pokud byla narážka na ÚOKFK, nikdy jsem netvrdil, že ten útvar je elitní. Taky jsem zmínil, jací lidé pracovali. Bylo nás tam jen velmi málo, kteří měli vysokoškolské vzdělání právního nebo bezpečnostního správního směru. Měli jsme tam několik farářů, několik umělců, několik učitelů a nikoho jiného. Proto ten útvar vypadal tak, jak vypadal. Jestli chcete změnu k tomu, co tady navrhujete, tak ji dělejte. Ale policie půjde do kopru. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP