(16.20 hodin)
(pokračuje Jandák)

Ale kam docházíme? (Hovoří stále velmi emotivně.) Jenom k sprostotě, nadávkám a trucům! A vzpomeňte si, když jste vládli čtyři roky, jaké to bylo. To jsme byli takhle malinký. Paní Němcová tady vládla z toho piedestalu a zacházela s námi jak s parvenu. Tak to bylo!! A teď nás budete kritizovat?! Jen nadávat umíte. Kolega Ženíšek se zbláznil, žaluje prezidenta za velezradu! Jděte do prčic. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych si vaším prostřednictvím dovolila reagovat na vystoupení kolegy Jandáka, který, bohužel, opustil tento sál, asi si šel po svém výkonu dát cigaretu, což mu nevyčítám. Ale nevím, jestli se pan kolega Jandák probudil z nějakého snu a o čem hlasoval.

Vážení kolegové, my jsme tady o ničem nehlasovali. Vy jste nám to vetovali. Sem přišel předseda poslaneckého klubu ČSSD, pane Jandáku, předseda vašeho poslaneckého klubu (výkřiky ze sálu, že to není pravda) a řekl, že jménem tří klubů vetuje. Tak to nebyl možná... Ne, Faltýnek. Pane Sklenáku, omlouvám se, nebyl to kolega z ČSSD Sklenák, ale byl to stranický kolega pana Chalupy Faltýnek. (Předsedající: Prosím, omlouvat se také mým prostřednictvím. Děkuji.) A řeklo se tady, že se o tom hlasovat vůbec nebude, protože to bylo veto. Tak v jakém snu hlasoval kolega Jandák?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Gabal. Omlouvám se, pane poslanče, nejprve tady mám písemně přihlášeného pana předsedu Stanjuru. On už si to ale rozmyslel, takže vás pouští. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím, že budeme v pátek mluvit o některých věcech, ale řekl bych, že máme větší problém, než se nám zdá, a že bychom na řešení toho problému měli pracovat. A tak trochu nevím, tady svým koaličním kolegům, čemu jste se smáli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak těžko se reaguje na slova pana kolegy Jandáka, když tady není. On je asi zvyklý, když řekne svoji skeč, že hned jde a pouští prostor těm ostatním. Ale proč ne. (Smích v sále.)

Já se chci zdůrazně ohradit, ale opravdu důrazně, proti hodnocení toho, jak vedla Poslaneckou sněmovnu má kolegyně paní poslankyně Němcová. Já jsem přesvědčen, že ji vedla skvěle, že dbala jednacího řádu a že se chovala korektně jak k vládním, tak tehdejším opozičním poslancům. Mnozí z vás mi to potvrzují i v neformálních rozhovorech, když občas debatujeme o minulém volebním období. A to, že pan kolega Jandák si plete hlasování, a připouštím, byl to pan předseda Faltýnek, tak uvidíme zítra, tedy v pátek, jestli připustíte debatu.

A to, že tady někdo řekne sprosté slovo a vy tleskáte v tak vážné věci... Protože jestli vám připadá normální, co říká vrchní velitel ozbrojených sil, co říká ministr obrany, mně to normální nepřipadá. Opravdu ne. Vám to možná připadá komické. Zkuste si sundat ty stranické brýle a zkuste se na to podívat normálním pohledem. Představte si amerického prezidenta, který na debatě se studenty nebo občany vykládá: Těm jsme dali tolik, těm jsme dali tolik, ale nevím přesně, jaký byl kurs, tak to je možná tolik a něco méně.

Možná nám nechcete věřit, ale my nechceme znát detaily zpravodajských operací. To nechám pro ty, kteří sedí v těch komisích. My chceme slyšet od premiéra, co udělá s těmi členy vlády, kteří neumějí plnit základní zodpovědnost člena vlády. Jak bude garantovat, že se to nebude opakovat. Jaké vyvodí politické důsledky. My nejsme ti, kteří by běhali a podávali trestní oznámení. My mluvíme o politické odpovědnosti. A jestli dneska pan předseda Fiala říkal, že každá ústavní funkce taky předpokládá, že ten člověk do ní dorostl a unese tu odpovědnost, tak je to pravda. A kdo ji není schopen unést a chce dělat, já nevím, jestli mediálně zajímavého, nebo to nezvládá z neznalosti (upozornění na čas), tak v té funkci nemá co dělat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová, po ní pan poslanec Laudát. Omlouvám se, že jsem ho přehlédl, on je takový nenápadný.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem si ještě ověřovala slova pana předsedy stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Chalupy, jestli nám psal nějaký e-mail nebo sděloval, že máme být zdrženliví. Nic takového se nestalo. Teď jsem si to odsouhlasovávala s kolegou, s členem této komise, panem poslancem Horáčkem. Takže jedna lež střídá druhou lež. My jsme nepotřebovali, aby se na nás někdo obracel. My máme dostatek sociální inteligence a dostatečně ctíme zákony České republiky, že nám to nemusel nikdo říkat. My to bereme jako automaticky na rozdíl od skandálního výroku ministra obrany Stropnického za ANO, kterého na to konto Občanská demokratická strana vyzývá k rezignaci, a naše výzva panu premiéru Sobotkovi stále trvá. A trvá o to víc, že jeho kolega z jeho poslaneckého klubu opět tady před vámi všemi řekl lež jako věž. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, s další faktickou poznámkou pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jen krátce technicky. Kolega Jandák tady není, a vzhledem k tomu, že se známe více než 25 let, tak prosím kolegy, abyste mu, jste lékaři, doporučili přece jenom se tak nerozčilovat. Naposledy takhle křičel dnešní ministr zahraničí ve věci amerického radaru v Brdech. A ti, co ho znají z éry před rokem 1989, po roce 1989 a po roce 2000, tak vědí, všichni se shodují na tom, že se významně změnil, a určitě ne moc k lepšímu. Takže raději mu doporučte, ať je v klidu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není nikdo, kdo by se přihlásil do obecné rozpravy, končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k projednání.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se jako první hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, původně jsem předpokládal, že vystoupím v obecné rozpravě, ale vzhledem k tomu, do čeho se rozjela, tak mi přišlo zbytečné ji zatěžovat tímto návrhem zákona, který projednáváme. Mně je celkem jedno v tuto chvíli nad návrhem zákona hádka o kompetentnosti nebo nekompetentnosti jejího předkladatele, protože předkladatelem je stejně vláda jako celek.

Já mám jeden návrh, a to v části druhé, změně trestního zákoníku, vypustit bod 3. To je ona příprava trestného činu krácení daně. Opakoval jsem to opakovaně na půdě ústavněprávního výboru, opakovaně v této sněmovně, pokládám to za nesmírně zneužitelné, nesmírně nebezpečné ustanovení, které může vést k dlouhým, a jak víme, v České republice bohužel až extrémně dlouhým trestním stíháním téměř kohokoli, které, ano, mnohdy nakonec skončí tím, že k žádnému rozsudku nedojde, ale ti lidé jsou dlouhodobě obtěžováni, stigmatizováni a myslím, že to náš trestní zákon nepotřebuje. Máme dost jiných institutů, jak stíhat a trestat daňové podvody, ale představa toho, že opravdu jakékoli práce, které dělá každá skupina v této zemi, aby ušetřila na daních, a netvařme se že ne, tak představa toho, že tyto práce, které nebudou ani ve fázi pokusu, nebudou ani pokusem zkrátit tu daň, prohlásíme od účinnosti tohoto zákona za trestné, pokládám za velikánskou chybu. A velmi bych prosil, abychom o tomto ustanovení rozhodovali zvlášť, abychom ho to do tohoto návrhu zákona neschválili.

Čili v části druhé vypustit bod 3 tak, aby zůstalo stávající znění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP