(12.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jednak chci omluvit svého kolegu, který je řádně omluven. Je na zahraniční cestě, je vyslán Poslaneckou sněmovnou, takže pan kolega Adamec nemůže vystoupit v rozpravě. Takže jenom v krátkosti, jeho a tím pádem náš pohled.

Já myslím, že by stálo za to, kdyby pan předkladatel nebo pan zpravodaj alespoň v několika větách připomněli, o čem je ten návrh zákona. My budeme hlasovat proti, protože tady se dává výjimka. Říkáme, že mnozí musí oznámit svou majetkovou strukturu, aby mohli do veřejných zakázek, aby mohli pro dotace a podobně. A najednou je tady návrh zákona, který část podnikatelské veřejnosti z této povinnosti vyjímá. To určitě neslouží k narovnání podnikatelského prostředí, o kterém tak ráda mluví vládní koalice.

Vím, že to je návrh z opozice, tudíž v této chvíli nekritizuji ani opoziční poslance ani vládu jako celek, nicméně bych byl rád, aby to tady ještě jednou zaznělo, aby zazněl důvod, proč zrovna tato skupina podnikatelů nemusí plnit povinnost, kterou mají všichni ostatní. A velmi rádi zejména vládní poslanci mluví o tom, že jsou to oni, kteří prosazují transparentnost, férovost, stejné podmínky pro všechny. A tento návrh jde přesně opačným směrem. Proto bude náš klub hlasovat proti tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Faktická poznámka poslance Bendla a potom pan poslanec Adamec... (Předsedající se dohaduje s několika poslanci). Aha, omlouvám se, ale to byla... on má žlučník... a pan poslanec Bendl ve faktické poznámce, potom zástupce navrhovatelů, poté zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem tady říkal v prvním i ve druhém čtení, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to z důvodů, které tady dílem řekl i pan kolega Stanjura. Tenhle návrh zákona umožňuje firmám s anonymními vlastníky, získávat dotace. A jenom přečtu vládním poslancům, k čemu se zavázali a co slíbili ve svém programovém prohlášení vlády: Prosadíme konec anonymity příjemců dotací a společností obchodujících se subjekty veřejné správy. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení.

V případě, že zvednete ruku pro tento návrh zákona, pak tedy toto neplatí. Pak jste se zavázali k něčemu, co vědomě porušujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní zástupce navrhovatelů a poté pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, jenom velmi jednoduše, protože ta vystoupení, která zde byla v předcházejících čteních, to dostatečně osvětlila. Tak jenom pro ty, kdo pozapomněli.

Za prvé, napravujeme zde chybu, která vznikla v podstatě nešťastnou náhodou při přepisu. Připomínám, že tato Poslanecká sněmovna již jednou pro tu věc hlasovala a že jenom právě tou chybou se ta věc nedostala dál, čili je to jednou odhlasováno. Pouze napravujeme chybu.

Za druhé, je třeba si uvědomit, že tady proti sobě stojí dvě různá práva. Roztříštěná, a to tak, že velmi roztříštěná majetková držba u speciálně zemědělského majetku, kde jeden majitel je neznámý, třetí je v Americe, čtvrtý v Austrálii, pátý nedohledatelný, a tak dále a tak dále. Bylo-li by tedy to opatření aplikováno přesně právě na zemědělské subjekty, značnou část těchto zemědělských subjektů odřízneme od práva čerpat dotace. Čili dostaneme je do nerovnoprávného postavení. A teď položme vedle sebe ta dvě práva. Pro zemědělce jako takové by to znamenalo tragédii, a to i pro ty, kteří přijdou po nich, v případě krachu toho podniku. Ten majetek někdo převezme a ta držba zůstane nadále takto nedohledatelná, nezjistitelná.

Ale vrátím se zpátky k tomu začátku. Tady už to jednou bylo odhlasováno a pouze napravujeme tuto chybu. Já bych poprosil, abychom toto měli na paměti a vzhledem k vysokému času přistoupili k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Poté ještě jedna poznámka pana poslance Bendla. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Netušil jsem, že se budeme vracet zpět k našim vyjádřením již v průběhu druhého čtení. Pro připomenutí tedy je nutno uvést, že se tímto problémem zabývala vláda na své schůzi 5 října 2015 a projednala a posoudila tento návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas. Vláda akceptovala při svém rozhodování snahu poslanců napravit chybu vzniklou zpracováním pozměňovacího návrhu do vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Po jeho projednání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2015. Současně vláda upozornila na drobné legislativní chyby, se kterými jsme se vypořádali v rámci načtení legislativně technických připomínek.

Jenom ještě pro upřesnění. V § 4 odst. 12 se slovo z bioplynu mění na obnovitelných zdrojů a v § 6 se upřesňuje a vyhlašuje nové znění ustanovení odst. 8, kde se ustanovení odst. 5 nepoužije pro výrobce, který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny, a tak dále, tak jak to máte ve svých materiálech.

Znovu připomínám, že k této chybě došlo chybným zapracováním pozměňovacích návrhů, a tím pádem, musím to tady přiznat, k chybnému hlasování Poslanecké sněmovny. V dalším jsem připraven předložit stanovisko garančního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl ještě. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já už to nebudu prodlužovat. Jenom k tomu, že se stala chyba a my ji tím jenom napravujeme. My hlasujeme, nebo budeme hlasovat o novém znění, tak jak to tady řekl zpravodaj, o novém znění toho paragrafu. Tudíž umožníme firmám v sektoru zemědělství, aby nemusely rozkrývat své vlastnické struktury. A o tom budete hlasovat a to buď potvrdíte, anebo nikoliv. Nic víc, nic míň. Já si také mohu myslet, že hlasování o zákoně o EET byla chyba. Nicméně to bylo nějaké hlasování a i tady legislativa došla k tomu, že to nebyla chyba. Prostě v tom zákoně, který jsme odhlasovali, to bylo jinak a my teď budeme hlasovat o novém znění toho zákona, které umožní, aby v zemědělství nemuseli všichni rozkrývat své vlastnické struktury. Vy jste se k tomu zavázali, vážená vládo, vážení vládní poslanci, pak tedy váš podpis buď něco znamená, anebo neznamená.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Můžeme tedy... pokud se nikdo nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pane zpravodaji, to je první hlasování a pak je tam, myslím, jeden pozměňovací návrh... (Konzultace s předkladatelem a zpravodajem mimo mikrofon) Tak teď budeme hlasovat o zamítnutí návrhu, ano? Potom se budeme zabývat legislativně technickou... pozměňovacím návrhem a teď je návrh na zamítnutí, ano? Dobře... (Výhrady zpravodaje). Ještě pan zpravodaj tedy. Prosím, pane zpravodaji. (Hovoří se zpravodajem mimo mikrofon.) Aha. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Takže děkuji. Vzhledem k tomu, že budeme načítat legislativně technické připomínky a legislativně technické úpravy potom v dalším, tak prosím o otevření rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP