(18.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já to vnímám jako pozvání pro příště. Mailovou adresu, mobil máte. Když mě pozvete, klidně tam přijdu a budu vás přesvědčovat, abyste podpořili svůj vlastní program. Je to sice trošku zvláštní. A klidně vás tam příště nechám podepsat, aby tam bylo Stanjura, Klaška, abyste pro to mohl hlasovat. Ale nemusíte to připravovat, je to všechno hotové.

Stačí ve třetím čtení pro to zvednout ruku. Je únor, je nejvyšší čas, má to platit pro letošní rok. A vy to evidentně nechcete pro rok 2016. My jsme připraveni v tom tisku podpořit daňové slevy pro druhé a třetí dítě, přestože jste to navrhli vy. A má to platit pro rok 2016. Tak to dejte i těm živnostníkům. Ještě máte šanci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Abych to znovu zopakoval - když přece budu usilovat o podporu mého nějakého pozměňujícího návrhu někoho jiného, tak přece asi já za ním přijdu a vysvětlím, o čem je, a požádám ho o podporu, popřípadě si vysvětlíme nějaká stanoviska. Myslím si, že my abychom žádali pana kolegu Stanjuru, aby přišel k nám, že mu tedy dáme nebo nedáme podporu k jeho pozměňujícímu návrhu, to mi přijde poněkud, že se bavíme jeden o voze a druhý o něčem úplně jiném. Prostě abych to řekl - mně to v tom prvním čtení od kolegy Stanjury mrzelo a přišlo mi to poměrně farizejské vymyslet si nějaký pozměňující návrh a zkoušet někoho jiného, jak se zachová. Myslím si, že se můžeme chovat trošku jinak a férověji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Každopádně poprosím pana zpravodaje, aby přečetl v obecné rozpravě nebo řekl návrh na zamítnutí, které řekl ve své úvodní řeči, aby to zaznělo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Václav Votava: Řeknu. Jinak jsem si s panem kolegou Kalouskem vysvětlil, jak to bylo s tím zvýšením DPH. To jsem měl tak trochu pravdu. Tak uznal chybu, tak jsem velice rád.

Ano, padl návrh na zamítnutí, který jsem přednesl již jako zpravodaj. Znovu ho opakuji. Podávám návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Přivolám ještě kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat.

Ještě přečtu omluvy, které dorazily. Dnes se od 18.30 do 24 hodin z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová a od 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Eviduji žádost na vaše odhlášení, tak vás odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili.

 

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 159. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro návrh 68, proti 64. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání - (Hlasy z pléna: Kontrola hlasování.) Pardon, omlouvám se, neviděl jsem. Je kontrola hlasování, takže vás požádám o chvíli trpělivosti. (Po chvíli:) Táži se, zda vznášíte námitky k proběhlému hlasování. Vidím pana poslance, že se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Chtěl bych zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem pro návrh a mám tam na sjetině, že jsem se zdržel.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Dám hlasovat. (Další kontrolu jde provést předseda klubu ODS.) Ještě jednou proběhne kontrola hlasování.

Nejsme v rozpravě, tudíž není možné dávat faktické poznámky. Je pouze možné vystupovat s přednostním právem. Týká-li se to hlasování, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Hlasoval jsem pro a nemám tam nic. Mám tam, že jsem se zdržel, takže bych zpochybnil hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže zpochybňujete hlasování. (Ano.)

Mohu pokračovat, pane předsedo? Každopádně si myslím, že je v pořádku respektovat, že si někdo potřebuje zkontrolovat hlasovací listinu, než budu pokračovat, abychom se k tomu nemuseli vracet v průběhu dalších kroků.

 

Je zde námitka pana poslance Humla a já dám hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom tuto námitku přijali.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 160. Přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti 1. Námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme opakovat hlasování. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí od pana zpravodaje Votavy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. (Hlas zprava.) Kdo je proti? Pane předsedo, já řídím schůzi, položil bych otázku.

Takže je to hlasování s pořadovým číslem 161. Přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 64. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan místopředseda Bartošek sice hrdě říká, že tu schůzi řídí, a to je pravda. Nicméně vznáším námitku, že mi neumožnil závěrečné slovo předkladatele. Myslím si, že to mělo být dávno před tím hlasováním, tak se s tím vypořádejte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu. Neumožnil jsem závěrečné slovo předkladatele. Je vznesena námitka, já o ní dám hlasovat. (Poslanec Stanjura z místa: O čem hlasujete?) O vaší námitce, že jste nedostal slovo jako předkladatel na závěr projednávání.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vy si to, pane místopředsedo, moc zjednodušujete. To znamená, že jsme nemohli hlasovat. Rozumíme si dobře, co namítám? Rozumíme si, pane místopředsedo?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu. V tom případě -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych vás požádal, abyste to předchozí hlasování prohlásil vy za zmatečné, umožnil závěrečné slovo navrhovateli a zpravodaji, a pak teprve můžeme hlasovat o návrzích, které padly v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu, pane předsedo. Já předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné a žádám vás, zda si vezmete závěrečné slovo jako předkladatel, abychom učinili jednacímu řádu zadost. Máte pravdu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já mám tu sjetinu tam. Mluvím k těm, kterým takzvaně nefungovalo hlasovací zařízení, a bylo jich pět, kteří změnili názor. Mluvím k vám pěti. Stojí vám to za to? Proč si nepodržíte svůj názor? Proč si nepodržíte svůj názor - já vás nebudu vyjmenovávat. Každý, kdo bude chtít, si ty sjetiny porovná, z prvního a druhého hlasování. Takové to lovení, které jsme tady viděli, lovení toho, kdo se takzvaně spletl, nebylo důstojné.

A jestli chcete měnit DPH a teď se předháníte vy, vládní poslanci, tak tady máte šanci, protože je to prvé čtení. Nehlasujeme o finálním návrhu občanských demokratů. Takže pokud to zamítnete, je to legitimní, ale pak netvrďte, že chcete měnit DPH. To jenom vypouštíte předvolební mlhu, protože tady to můžeme v příštích měsících řešit. Pokud chcete, i to pivo, i to mléko, i ten chleba a já nevím, co všechno dává k lepšímu jednotlivý vládní poslanec.***
Přihlásit/registrovat se do ISP