(18.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Chci jenom připomenout, že každý rok v těchto letech máme výdaje zhruba 1 250 mld. A slyšíme, že s výpadkem třeba 5 mld. nebo 6 mld. si státní rozpočet neporadí. No já nevím. Sami zvažte procento. Já si myslím, že si s tím státní rozpočet úplně v pohodě poradí, jenom tolik nebudete moci utrácet. To je všechno. A to je dobrá vlastnost, kdybyste tolik neutráceli a nezvyšovali provozní výdaje. Pokud vás k tomu tento návrh zákona bude nutit, tak je to taky dobrý efekt, kromě toho, že zůstane víc peněz buď daňovým poplatníkům, nebo našim podnikatelům.

Pokud to zamítnete, tak se přidejte k těm, kteří zvýšili ty sazby DPH, a neargumentujte tím, že to zůstalo, jak to bylo. Máte šanci to změnit. Druhý pilíř není, ale peníze z DPH se vám hodí. Tak řekněte, že to vláda udělala dobře, minulá, která to zvedla - a my jsme přesvědčeni, že to bylo za prvé přechodné opatření, vynucené složitou hospodářskou situací nejen v České republice, ale v Evropě a ve světě obecně, dneska se ekonomice daří, buďme rádi. Já myslím, že si nikdo na to nestěžuje, že je to dobře. A teď je šance ty daně snížit. Ale samozřejmě toto je systémový přístup, který není tak populární, jako říkat: Já jsem navrhl to levné pivo. - No to nic není, já jsem navrhl ty limonády! A třetí řekne: To vůbec nic není, já kromě toho chleba jsem navrhl i mléko a máslo... Já myslím, že to není důstojná debata. A jestli je pravda, že o tom včera čtyři hodiny jednala koaliční rada, tak doufám, že jste se dostali k tomuhle - ke dvěma sazbám DPH, 19 a 14 nebo 20 a 10.

My tady nenavrhujeme svůj politický program. Jsme v opozici, respektujeme to. Jenom jsem říkal, že nám by se líbila jedna sazba. Ale návrat k tomu, co bylo před zavedením druhého pilíře, případně návrh, ke kterému se připojuje Andrej Babiš, že by se mu líbilo 10 a 20. No tak když se mu to líbí, tak milé kolegyně a kolegové z ANO, udělejte radost svému předsedovi, pusťte to do druhého čtení. Pokud se shodneme na pozměňovacím návrhu, že místo 21, 15 a 10 bude 20 a 10, tak já říkám, že my, občanští demokraté, to podpoříme. Děkuji a těším se na debatu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Votava. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, členové vlády, já bych se zhostil svých zpravodajských povinností.

Tento poslanecký návrh v podstatě řeší tři věci. Jednak snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 21 na 19 %, jednak snížení první snížené sazby daně z 15 na 14 % a jednak dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby do první snížené sazby. Já bych odkázal pouze na stanovisko vlády, které tady samozřejmě pan předkladatel neuváděl z jasných důvodů, ve kterém se mj. praví, že navržené snížení sazeb u daně z přidané hodnoty nekoresponduje se záměry vlády na změny ve zdaňování dodání zboží a poskytování služeb touto nepřímou daní. Navržené opatření neodpovídá koncepci vlády ohledně podoby a případných změn u této daně, což vyplývá i ze závazku obsaženého v koaliční smlouvě snížit pouze první sníženou sazbu DPH, ovšem ve vazbě na předchozí zvýšení efektivity výběru této daně.

Dále se zde praví, že vláda je přesvědčena, že rozhodnutí ohledně navržené míry daňového zatížení by v daném případě vzhledem ke značnému propadu i na již projednaný státní rozpočet na rok 2016 měla učinit sama, přičemž by mu musela předcházet podrobná právní a ekonomická analýza včetně důsledného zhodnocení dopadů takové regulace.

Dále se tam praví, že vláda se současně neztotožňuje s tvrzením předkladatelů o výši výpadku příjmů v důsledku navrženého snížení u daně z přidané hodnoty, který by byl podle kvalifikovaného odhadu o 3 mld. vyšší, než udávají předkladatelé. Tento negativní dopad by byl dodatečně posílen i změnou rozpočtového určení daní, neboť od roku 2016 je navrženo snížení podílu státního rozpočtu na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty.

A možná ještě jeden odstavec bych odcitoval. Návrh na přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně z přidané hodnoty obsažený v předloženém poslaneckém návrhu je zcela shodný s návrhem, který vláda předložila v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, který je již projednáván v Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, na základě stanoviska vlády, negativního stanoviska vlády, nesouhlasného stanoviska vlády, dávám návrh na zamítnutí v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji. Váš návrh jsem si poznamenal. Já tedy nyní otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já mám na poslance vládní koalice a vlastně i na pana zpravodaje zdvořilou otázku. Vy strašně rádi říkáte, že vaším velkým úkolem, který jste už z velké části splnili, je napravovat chyby pravicových vlád. My jsme se dopustili podle vás mnohých chyb a vy ty chyby důsledně napravujete tím, že rušíte věci, které jsme zavedli, aniž byste za ně měli nějakou náhradu. Ale prosím, je to legitimní, máte k tomu mandát, máte k tomu hlasy.

My jsme v souvislosti s druhým pilířem a penzijní reformou na profinancování penzijní reformy zvýšili sazby DPH a vy jste řekli, že druhý pilíř je chyba a že zvýšení sazeb DPH je chyba. Já si tedy nemyslím, že v souvislosti s penzijní reformou to zvýšení sazeb byla chyba. Ale ochotně vám to přiznám. Dobrá, máte pravdu, byla to chyba, pojďte tu chybu s námi napravit. My pokorně přiznáme, že to byla chyba, jak často říká pan ministr Babiš, jak často říká pan předseda rozpočtového výboru. Říká - chybovaly pravicové vlády, zvýšily nám to DPH... No tak to pojďte dát zpátky. Chyby jsou od toho, aby se spravovaly. Proč jste tu podle vašeho názoru chybu, kterou byl druhý pilíř, zrušili bez mrknutí oka a tu druhou chybu, zvýšené sazby, napravit nechcete? No protože to až za takovou chybu nepokládáte. Protože tu chybu chcete říkat jenom verbálně a ty peníze těm lidem vrátit nechcete. Je to docela ošklivé pokrytectví. Nemám-li si myslet, že jste oškliví pokrytci, já vám přiznám, že to byla chyba, a vy pojďte spolu s námi tu chybu napravit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se... Netáži se. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Jiřího Dolejše. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Když slyším tady spor o koncepci financí, jestli pravicové vlády měly špatnou koncepci, současná vláda má antikoncepci... Mně to nedá. Vypustili jste tak trochu, pánové, krakena. Protože já když jsem pozoroval, jak pravicové vlády zvyšují daně, a vláda, která rozhodně nelze být pojmenovaná levicovou, řekněme kompromisní, se kroutí jak psí víno a licituje, jestli zlevní daně na pivo nebo limonádu... Mně to přijde zhruba srovnatelné. Protože jestli vláda je v zajetí partikularismu, licitování komodit, které jí naženou lépe voliče, a nakonec to stejně neudělá, protože se neumí dohodnout - viz pondělní koaliční ujednání, vy zase chcete snížit daně, ale tak partikulárním způsobem, že to možná udělá radost plátcům té daně, to je koneckonců jasné, ale určitě z toho nebudou odvázaní spotřebitelé, protože je známá nepružnost ceny směrem dolů, když se malinko sníží nepřímá daň... Podobně jako to pivo by nebylo levnější, to si řekněme rovnou, tak ani vaše snížení DPH by neudělalo radost spotřebitelům. Tak komu vlastně chceme dělat radost a jak chceme strategicky koncipovat daňovou soustavu?

Já bych vám dal jedno rozhřešení, ale rovnou říkám, že nejsem na zamítnutí, že koneckonců i malé krůčky mohou vést k tomu, co bychom prosazovali my. A to je levicová koncepce. A ta je samozřejmě založená na snížení nepřímých daní tak, aby mohly být sníženy konečné ceny pro spotřebitele, tedy minimálně se vrátit do roku 2007. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP