(17.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tím, že to zamítneme, dobře, tak řeknete výborně, Babišovi jste nic nevzali, jedeme dál. Ale nic se tím nevyřeší. Ten roztříštěný výkon akcionářských práv. A navíc, já nevím, jestli vždy je to správné, aby to bylo Ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva. Zástupce předkladatelů pan předseda Kalousek mi potvrdí, že totéž jsem si myslel, když jsme byli spolu v koaliční vládě. Už tehdy jsme to navrhovali, my jako občanští demokraté, takže to není reakce na konkrétní vládu, konkrétního ministra financí a konkrétního ministra průmyslu a obchodu.

Já bych odmítl ta slova, že je to nesystémové. Naopak, si myslím, že ten návrh míří systémovým směrem. A pokud někdo chce něco vylepšit, upravit, změnit, tak kdy jindy než ve druhém čtení v rámci výborů, případně po projednání na plénu ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje. Pan zpravodaj, prosím, závěrečné slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já tady nebudu polemizovat o vzniku Ministerstva hospodářství, mimochodem to považuji za velmi rozumný nápad, ale o tom ten zákon, bohužel, není. A transformace tohoto jednoduchého textu na něco takového prostě není možná. Z toho důvodu znovu zopakuji svůj návrh na zamítnutí už v prvním čtení.

Také nehodlám polemizovat o tom, jakým způsobem, jestli stát vůbec má podnikat, to také není předmětem tohoto zákona. Z tohoto důvodu si myslím, že Ministerstvo hospodářství určitě můžeme prodiskutovat v jiném zákoně nebo jindy, ale tento zákon na něj prostě transformovat nejde. Takže znovu opakuji návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy ještě závěrečné slovo pan předkladatel. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Když pan zpravodaj, tak já musím taky. Dámy a pánové, zkuste si sami odpovědět na otázku, jaký má smysl skutečnost, že České dráhy jsou pod Ministerstvem dopravy, zatímco letiště je pod Ministerstvem financí. Pamatuji si některé své premiéry, kteří si na to nebyli schopni zvyknout, a když byl nějaký problém s letištěm, tak volali ministrovi dopravy, protože by je vůbec nenapadlo, že to má ministr financí. Zrovna tak jako bude-li jakýkoli energetický problém s dodávkou ropy, s dodávkou produktů, energetická krize, tak celá veřejnost, včetně pana premiéra, se pravděpodobně bude obracet na pana ministra průmyslu, protože z hlediska kompetenčního zákona on to má v portfoliu, a on řekne: Já to nemůžu, tomu šéfuje pan ministr financí, který bude říkat, tak jako v případě Fajáda: Já tady teď vůbec nejsem, mě se nic neptejte.

To prostě nemá žádný smysl. To chce systémovou úpravu. O tu systémovou úpravu jsme se snažili a můžeme to dokázat. Již v dobách našeho funkčního období byl nastartován proces, ve kterém mělo dojít k přechodu sekce 6 Ministerstva financí, což je bývalý Fond národního majetku, se zakladatelskými funkcemi na Ministerstvo průmyslu jako první krok, druhý krok mělo být spojení Ministerstva průmyslu, dopravy, některých agend Ministerstva pro místní rozvoj, vznik Ministerstva hospodářství, ale minimálně toto nelze navrhovat z opozice, tohle opravdu musí být vládní projekt, vznik Ministerstva hospodářství. Ale ten první krok, který minimálně říká: Tyto podniky nemáme na to, aby z nich ministr financí krmil rozpočet, tyto podniky máme na to, protože chrání naši bezpečnost a je to strategické odvětví, které chceme rozvíjet a činit konkurenceschopným, což není úkol ministra financí. Proto to mít nemá, bez ohledu na to, zda se jmenuje Babiš, Kalousek nebo Faltýnek nebo Komárek, to je jedno. Prostě patří to jinam, a proto tento návrh má svůj smysl a já prosím o jeho propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zazněla závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Snopek stáhl svůj návrh na vrácení k dopracování, zůstává nám hlasovatelný pouze jediný návrh a tím je návrh pana poslance Pilného na zamítnutí. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení, tedy vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

 

Vzhledem k tomu, že počet se ustálil, já tedy řeknu, o čem budeme hlasovat. Dávám hlasovat o tom, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 158, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 36. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento návrh se zamítá v prvém čtení. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 18 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Matušovská, dále od 17.20 do konce dnešního jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jakubčík a dále od 17.30 do 19 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Helena Válková.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je bod

115.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 558/ - prvé čtení

Já se, kolegyně a kolegové omlouvám, ale požádám vás o ztišení, protože míra hluku je zde skutečně veliká. Takže jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, odejděte do předsálí. Děkuji.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 558/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Petr Fiala. (Nepřítomen.) V tom případě návrh uvede pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, taky jsem navrhovatel, takže myslím, že v tom mohu pana předsedu zastoupit. Tak je docela paradoxní, že tento návrh zákona, který tady leží od července, se dostává na jednání Poslanecké sněmovny dnes, kdy sledujeme již v posledních dnech a týdnech soutěž koaličních vládních stran o to, kdo přinese lepší, populističtější návrh změn sazeb daně z přidané hodnoty. Já bych nejdřív ten návrh krátce představil a pak zkusím zdůvodnit, proč si myslíme, že to je dobře, a o čem dneska budeme hlasovat.

Ten návrh v zásadě přináší dvě věci: Snížení základní sazby DPH... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, ještě jednou, byť jsem tak činil před malou chvílí, o ztišení. Respektujte, prosím vás, to, že se zde přednáší návrh nového zákona. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Takže tento návrh zákona přináší změnu základní sazby DPH o dva procentní body, tzn. z 21 % na 19, a změnu snížené, tak se tomu říkalo kdysi, teď je to první snížená sazba, z 15 na 14 %. To je první změna. A druhá změna, kterou přinášíme, kterou navrhujeme, je převod restauračních a hotelových služeb mimo alkohol ze základní sazby do první snížené, tzn. v tomto případě, kdyby to prošlo, z 21 na 14 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP