(17.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Než budu pokračovat dál, přečtu omluvenky. Dnes od 16.30 a 17.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zelienková, dále mezi 16. hodinou a 17.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Leoš Heger a dnes mezi 17.30 a 19. hodinou z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Martin Sedlář.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

76.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání
zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
při řízení společností ovládaných státem
/sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 632. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 167/1, a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Kalousek a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Pilný.

Než otevřu přerušenou obecnou rozpravu, táži se, zda za navrhovatele chce vystoupit pan navrhovatel Kalousek. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci vystupovat za navrhovatele, protože jsem vystupoval při předkládání tohoto bodu před rokem. Chci vám dojatě poděkovat, kolegové, že po roce, kdy byla přerušena rozprava v prvním čtení, se můžeme k tomuto bodu vrátit. A až někdy budeme vést diskuse o tom, kdo komu blokuje jaký zákon a jaké děláme obstrukce, tak si prosím pěkně vzpomeňme, že před rokem jsme přerušili diskusi v prvním čtení tohoto návrhu zákona. Ještě jednou děkuji, že se k tomu po roce můžeme vrátit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda pan poslanec Pilný chce vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom stručně, protože opravdu uplynul rok, zopakuji důvody, které mě povedou k tomu, že navrhuji zamítnutí tohoto zákona už v prvním čtení.

Bylo řečeno při zdůvodňování tohoto návrhu, že je to návrh jednoduchý. S tím lze souhlasit. Já bych jenom připomenul citát, který se připisuje Albertu Einsteinovi, který říká, že věci a procesy mají být jednoduché, ale ne zjednodušené, protože pak jsou - s ohledem na předkladatele řeknu k ničemu.

Máte k dispozici stanovisko vlády, které říká, že tento zákon porušuje elementární pravidla tvorby právních předpisů, protože nesmí být nepřímou novelou jiných zákonů. Těch zákonů je tam vyjmenováno celkem sedm. Dále jsou uvedeny důvody, které zakládají neslučitelnost s právem Evropské unie. Jsou pominuta základní fakta, která definují, co to vlastně je u obchodních společností majetková účast, jak má být charakterizována. A také z toho návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zřejmý předmět nebo koordinační a metodické funkce, které má tento zákon plnit. Dál musím říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v řadě komodit zodpovídá za strategii státu. V těchto komoditách operují i nestátní společnosti a ve svém důsledku by stát mohl být obviněn z porušování pravidel volné hospodářské soutěže, a to nejen na území České republiky, ale i na území Evropské unie.

Z tohoto důvodu opakuji, že navrhnu zamítnutí tohoto zákona už v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které eviduji přihlášeného pana poslance Snopka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, již je to rok, kdy jsme projednávali tento návrh zákona. Od té doby se leccos změnilo a událo. Myslím si, že máme i na stole vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Právě na základě tohoto zákona jsem dospěl po roční úvaze k tomu, že jestliže jsem v loňském roce dával návrh na vrácení k dopracování tohoto zákona, domnívám se, že právě ve vazbě na tento zákon bychom měli dát šanci tomuto zákonu a dopracovat jej jako doplnění již uvedeného vládního návrhu zákona. Proto svůj původní procedurální návrh na vrácení k dopracování stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám, pane poslanče, já si to eviduji. Nyní tedy pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nechci dlouho zdržovat, aby se dostalo ještě na další návrhy zákonů, které nečekají kratší dobu, také čekají zhruba rok. Jenom stručnou reakci na pana zpravodaje. Nepřímá novela není zapovězený krok. Není to obvyklý krok, možná se to dá označit za nesystémový krok, ale není zapovězený a vláda v tomto volebním období již několikrát měnila zákony, když jich měla několik měnit, nepřímou novelou. To není nic, co bychom neznali nebo by bylo zapovězeno.

Že je to v přímém rozporu s právem Evropské unie - je tam jeden problém, který jsem avizoval již při předkládání v prvním čtení. Jeden zakladatel nesmí podle regulí Evropské unie být zakladatelem akciové společnosti ČEZ a akciové společnosti ČEPS. Nikdo nesmí být vlastníkem jak zdroje, tak přenosové soustavy. To se kdysi řešilo tak, že ČEPS se přesunul pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, a v případě, že byste se rozhodli teď pro tu systémovou změnu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu by bylo zakladatelem společnosti ČEZ, logicky stejným způsobem -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, protože míra hluku je tady opravdu veliká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Stačí Kolovratníka, jinak všichni mlčí.

Takže stejným způsobem bych chtěl logicky přesunout ČEPS z Ministerstva průmyslu pod jiného zakladatele ústředního orgánu státní správy a bylo by to vyřešeno stejným způsobem. Já si myslím, že otázka, kterou si budeme klást při hlasování o tomto návrhu zákona, je velmi jednoduchá: chceme mít strategická odvětví, která jsou v majetku státu, proto, abychom je rozvíjeli a činili konkurenceschopnými, nebo proto, abychom z nich cashovali pasiva za každou cenu? Úkolem ministra financí je dostat z nich maximálně pasiv, to je koneckonců i styl jeho podnikání. On toho příliš ze svého impéria moc nevybudoval, on to řetězil. On vždycky koupil, vycashoval pasiva, za ta pasiva koupil nové a tímto způsobem podniká. Nic proti tomu, je to legitimní způsob, ale nemyslím si, že takhle by měl podnikat stát. Stát by měl svá strategická odvětví rozvíjet, pečovat o ně, činit je konkurenceschopnými, což logicky není úkol Ministerstva financí. Ministerstvo financí má úkol jiný.

Já jsem ve své době, kdy jsem byl také zakladatelem těchto odvětví, reagoval tak, že jsem navrhl spolu s dalšími kolegy z vlády zřízení Ministerstva hospodářství, což byl projekt, který byl rozjet ještě v Nečasově vládě. Kdyby předčasně nepadla, byl by realizován projekt Ministerstva hospodářství, které by mělo zakladatelskou roli nad těmito strategickými společnostmi s majetkovou účastí státu, a nebylo by to Ministerstvo financí. Mohu snadno dokázat, aniž by to byl nějaký velký argument pro Poslaneckou sněmovnu, že stejný záměr najdete i ve volebním programu TOP 09 ve volbách pro rok 2013. Říkám to proto, aby to nevypadalo, že je to lex Babiš nebo lex Mládek. Je to něco, o čem jsme systémově přesvědčeni a o co se už pět let snažíme.

Nic se samozřejmě nestane, chleba se bude péct a slunce vyjde. Ale při tom hlasování každý z vás odpovídá na otázku: chceme to vlastnictví proto, abychom ho dojili, nebo chceme to vlastnictví proto, protože jsou to naše strategické podniky, které chceme rozvíjet a činit konkurenceschopnými? Zdůrazňuji, že pro své vlastní příjmy žádný stát ten majetek nikdy neměl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP