(17.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Inu, to se stává. Ale to téma tady vydrželo a v různých podobách, ale velmi podobných, musím říci, ve velmi podobných verzích tady byl načten za uplynulých dvacet let desetkrát. A opět jsme to nebyli pouze my, my máme na kontě polovinu z těchto návrhů, ale byly tady i návrhy vládní. Byla to vláda dnešního pana prezidenta Zemana, kdy ministři Mertlík a Rusnok dvakrát to zkoušeli, ale zkrátka dikce opoziční smlouvy tehdy to neumožňovala, majorita byla ve Sněmovně nastavena tak, jak byla nastavena, a tedy ani tato zemanovská verze neuspěla.

Bohužel ani v dobách, kdy levice měla ve Sněmovně většinu, jsme neuspěli, a tak jsme tady s tímto desátým pokusem a mou ambicí je vás přesvědčit, abyste tomu dali šanci. Já vím, že je tady samozřejmě vládní návrh. Vládní koalice, jak už bývá jejím zvykem, či aspoň politickým reflexem, se semkne kolem svého návrhu, ale i tento návrh je teprve v prvním čtení, diskutují se jeho slabá místa, která nejsou, aspoň z mého pohledu, pouze technicko-právnická, a možná neuškodí mít v souběhu - koneckonců až ve finále se může rozhodnout, ve třetím čtení - dva návrhy, které se ve druhém čtení mohou vylepšit, vyšperkovat tak, aby občan věděl, že jsme vybrali dobře a že to nebylo jenom silové rozhodování.

Já samozřejmě chápu zejména kolegy od pravé zdi, kteří svými takovými katedrově liberálními argumenty se brání zuby nehty tomu, aby něco podobného, a to dokonce i v té vládní verzi, bylo přijato. Inu, myslí si, že snad by byli sami v podezření, že něco páchají, kdyby takový institut tady byl. Já si nemyslím, že by byl zneužívaný, naopak, dal by dobrý argument a dobré alibi, že poctivý podnikatel se nemá čeho bát, ale svým způsobem to chápu. Svým způsobem chápu jejich katedrově liberální dikci a argumentaci a rozhodně jim ji nebudu rozmlouvat. Ale spíš apeluji na drtivou většinu zbytku Sněmovny, protože kluby ODS a TOP 09 určitě nejsou většinou Sněmovny, zda by nezvážila přece jenom propustit náš návrh do dalšího čtení. Protože si myslím, že ten vládní návrh tím, že příliš spoléhá na iniciativu berního úřadu - když se podíváme na praxi, to znamená například na Slovensku, ale podobně, myslím, je to konstruováno v Bulharsku a dalších zemích, tak ta účinnost není až tak velká. Tam prostě těch šikulů či těch, kteří hospodařili všelijak, nebylo mnoho dovedeno do spravedlivého konce potrestání, a já si myslím, že náš systém, který je plošný, by mohl být účinnější.

Je pochopitelné, že se bude i ve vládních lavicích diskutovat o mnohém, ale připomínám zejména pro kolegy ze sociální demokracie, že pro tento návrh v jiných verzích, ale velmi podobných, již hlasovali. Takže pokud zvítězí, řekněme, koaliční věrnost, tak nechť třeba zvítězí až v tom třetím čtení, když bude zcela zřejmé, co je a není lepší.

Úplně ve finále dodám, že vládní stanovisko k tomuto návrhu je neutrální, takže minimálně v prvním čtení byste to mohli chápat tak, že nemáte pokyn střílet na štáby a nemáte pokyn zadupat nás do asfaltu děj se co děj. Dejte tomu šanci. Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Procházka. Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nejdříve upozornil, že u stolku zůstala zasunutá karta, tak kolega, který ji tam nechal...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To je, předpokládám, karta... Ještě vás poprosím o odhlášení na stolku. Přesně tak, děkuji vám. Pane poslanče, prosím, pokračujte.

 

Poslanec Roman Procházka: Tak já děkuji za slovo. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl již projednáván v prvním čtení na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, a to dne 11. února 2015. Projednávání zákona bylo přerušeno usnesením Poslanecké sněmovny č. 631 a odročeno do doby, než bude předložen vládní návrh zákona. Vládní návrh zákona byl již v Poslanecké sněmovně předložen. Jedná se o sněmovní tisk č. 504, pojmenovaný vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, a byl projednán v prvním čtení. Byl přikázán ústavněprávnímu výboru a rozpočtovému výboru jako garančnímu. Z tohoto důvodu doporučuji poslanecký návrh zákona o majetkovém přiznání pod číslem sněmovního tisku 235 zamítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jakýkoli jiný důvod návrhu na zamítnutí, než pan zpravodaj tady přednesl, by byl určitě relevantnější než právě ten, že z důvodu, že je tady vládní návrh, doporučujeme poslanecký návrh zamítnout, jestli jsem dobře pochopil ten návrh, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, zejména v té pikantní situaci, že pan zpravodaj sdělil i čísla tisků. Tak já jenom připomínám, že poslanecký návrh má podstatně nižší číslo tisku a podle toho, jak já tady razím, měli bychom v pořadí došlých objednávek tyto objednávky vyřizovat, tak by ten náš měl být vzat přinejmenším za základ projednávání té tematiky. Mohli bychom dokonce oba tisky projednávat dohromady, sloučit rozpravu a ve třetím čtení se s tím potom vypořádat. To by podle mého soudu byl ten správný postup. Ale to je můj soud, pan zpravodaj má zřejmě jiný názor, podal tady jiný návrh, takže mi v této chvíli nezbývá než si jenom povzdechnout, že ta, řekněme, válcovací mašinérie vládní koalice pokračuje tímto návrhem pana zpravodaje.

Já poprosím, abychom se přinejmenším při návrhu na zamítnutí zdrželi, protože pořád ještě jsou tady jiné možnosti, jak se s návrhem vypořádat, řekněme elegantnější. Děkuji. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se případně na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak.

Z předchozích návrhů eviduji návrh pana poslance Kalouska na zamítnutí. Já tedy přivolám poslance z předsálí. Stejně tak návrh na zamítnutí přednesl pan zpravodaj. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili.

 

Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 157, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti 43. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Předložený návrh byl zamítnut již v prvém čtení.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP