(17.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěla bych se jenom přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 3303. Důvodovou zprávu k tomu jsem přednesla při obecné rozpravě v minulých dnech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Také vám děkuji, paní poslankyně.

Vyměnili jsme se v řízení schůze a budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Jako další vystoupí pan poslanec Hovorka a připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. V souladu s tím, co jsem říkal už minule, podávám návrh na zamítnutí tohoto zákona a konstatuji, že pan ministr neodpověděl na moje otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Brázdil a připraví se pan poslanec Hovorka ještě jednou. Ne, tu rušíte, dobře. V tom případě pan poslanec Pavel Antonín. Prosím, pane poslanče, můžete mluvit.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Mám tři pozměňující návrhy v písemné podobě, jeden bych načetl ústně.

První pozměňovací návrh pod číslem 3204 - jedná se o tom, aby informace o získání, změně či ukončení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dostala tuto informaci i příslušná komora - česká lékařská, stomatologická, farmaceutická, zkrátka tyto informace by měly mít, protože na ně jsou pak dosazováni od soudů, od policie, čistě technická záležitost.

Druhý pozměňovací návrh písemný pod číslem 3652 se týká § 38 odst. 1 písm. b). O co tam jde? Jde o to, že - představte si, že přijedete k pacientce, která ohrožuje domácnost, děcka, manžela s nožem pod krkem a přijede tam záchranná služba, a v ten moment, když vcházíme do bytu, ta paní sedí v křesle, nůž odložený. Ona bezprostředně neohrožuje zdraví a život. To slovo "bezprostředně" je tak svazující, tak komplikující celou situaci, a proto je v návrhu změněno na "nebo je vysoce pravděpodobné, že budoucí ohrozí". Je to na tom lékaři, který posoudí, zda je to divadlo, anebo je to opravdu reálná hrozba. Zkrátka "bezprostředně" vadí nejenom zdravotnické záchranné službě, ale vadí to také psychiatrům, kteří musí vlastně proti vůli pacienta hospitalizovat dotyčného.

Třetí pozměňovací návrh je daný v dokumentu pod číslem 3214. Ten se právě týká toho mého již vystoupení - ohledání těla zemřelého, které, je uvedeno, má provádět zdravotnická záchranná služba. A já se to tady snažím zmírnit slovem "pouze při poskytování přednemocniční neodkladné péče". Ale to nestačí. Informoval jsem se, že tohleto pouze tam nehraje téměř žádnou roli. Nejsem právník, tak jsem hodně hledal informace, až na ministerstvu mi řekli - to je o ničem, to nic nezmění. Proto bych si teď dovolil načíst ústní pozměňovací návrh, ten nemá číslo, ale musím ho říct přesně.

Je to, že ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) se zrušuje. A mám uvést také odůvodnění. A to odůvodnění prostě je: Záchranná služba tu není od ohledávání těla zemřelého, to si má zajistit někdo úplně jiný. Záchranka je od slova zachraňovat. Tedy tam se snažím, aby v tomto zákoně o zdravotních službách tento paragraf vůbec nebyl, aby ta možnost tam ani nebyla dána.

Děkuji za pozornost a doufám, že najdu mezi vámi lidičky, kteří selským rozumem uznají, že asi to je potřeba takhle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám v podrobné rozpravě pana poslance Pavla Antonína.

 

Poslanec Pavel Antonín: Chci se jenom přihlásit k legislativně technické změně pod číslem 3585, která je uložena v systému.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje nebo pana předkladatele na závěrečná slova. Není tomu tak. Já vám děkuji. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli.

 

Budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám další bod a tím je

83.
Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška,
René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého
na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání)
/sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 11. února 2015 na 25. schůzi, kdy jsme jej přerušili a odročili usnesením Poslanecké sněmovny číslo 631, a to do doby předložení vládního návrhu zákona. Tato podmínka byla splněna. Dne 2. června 2015 byl předložen sněmovní tisk 504. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Obecná rozprava byla přerušena. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 235/1.

Nyní prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Dolejš a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Procházka. Vidím, že už sedíte na svých místech, já vám děkuji.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Táži se, kdo se hlásí. Pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Protože ta odmlka od té doby, kdy jsme projednávali tento zákon, je poměrně dlouhá, tak aspoň čtyřmi, pěti větami osvěžení vaší paměti s tím, že děkuji tomuto auditoriu, že umožnilo projednávání. Možná si vzpomenete, že na konci ledna, když jsme tady projednávali vládní tisk, který je na podobné téma, tak jsem tady z tohoto řečniště hřímal, abychom nezapomněli na souběh těchto dvou návrhů. A stalo se tak, takže děkuji, protože to není zcela obvyklé. Zejména poslanecké návrhy jsou takzvaně u ledu nejen těch dvacet měsíců, kdy je tady tento zákon, ale některé možná ještě déle. Takže děkuji.

V každém případě bych chtěl zdůraznit, že tento návrh na rozdíl od vládního je v čemsi specifický. To je koneckonců i důvod, proč se na vás obracím, abyste ho nezabili již v prvním čtení, byť tento návrh již byl přednesen, protože předkládá zcela nový, specifický nástroj, jak řešit majetkové přiznání. Tento nástroj by fungoval plošně pro všechny povinné osoby, tedy fyzické osoby s majetkem do deseti milionů korun, a aby nám neutíkaly do korporátní sféry, tak i pro právnické osoby nad třicet milionů korun.

Je to návrh specifický, ale ne zcela vycucaný z prstů. Možná si vzpomenete, že tehdy před dvaceti měsíci jsem tady hovořil o tom, že dokonce v nových časech po roce 1989 podobný, velmi podobný návrh zákona byl součástí našeho právního řádu, tedy právního řádu České republiky. Bylo to v letech 1993 až 1995. Pravda, byl pouze platný, nikoliv účinný, protože sice ho vybojoval pan ministr financí Špaček, což tedy rozhodně nebyl komunista, ale v těch zmatcích po rozdělení republiky a potom, jak se střídaly politické garnitury, tak prostě zvítězil názor, že se to nelíbí, že nové elity tento zákon nepotřebují. Nejdříve byla odložena jeho účinnost, pak v roce 1995 byl zcela zrušen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP