(16.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

To si myslím, že je taky důležitá informace, kterou by poslanci měli vědět. Jestliže zaměstnanci Úřadu pro zdravotnické informace a statistiku nejsou pod zákonem o státní službě a jestliže mezi nimi pracují i lidé, kteří jsou i jednateli v soukromé společnosti, dokonce jsou jejími většinovými vlastníky, protože 7 % v této společnosti má Masarykova univerzita, řekněte mi, jak je zajištěn střet zájmů, který případně mají tito lidé, kteří mají takto výrazně citlivé údaje spojované s rodnými čísly shromažďovat a mají je vyhodnocovat. To si myslím, že je velmi důležité, abyste tady vysvětlil.

Až bude zase někdo na Ministerstvu zdravotnictví dělat tiskovou konferenci, ať jasně přečte § 70 odst. 2, co všechno je nutné pro zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému podle odst. 1 písmeno b) a c) a co se předává bez souhlasu subjektu údajů, tedy bez souhlasu pacienta, pokud dále není stanoveno jinak, ať přesně každý ví, že se jedná o veškeré informace, které jsou předávány lékaři v důvěrném vztahu pacient - lékař. Všechny tyto údaje mají končit v centrálním systému.

Znovu říkám, že v podrobné rozpravě se připravím přednést návrh na zamítnutí tohoto zákona, a vy sami si vyhodnoťte svoji odpovědnost k tomu, jestli schválíte takovýto polotovar zákona, kde není zajištěna ochrana dat, není zřejmé, jak bude řešena ochrana dat, není jasné technické postavení provozovatele a není jasné, jak bude vypadat konečná databáze. Vy budete zodpovědní za to, pokud tento zákon projde, pokud některé informace uniknou. A věřte tomu, že se bude jednat o velmi citlivé a velmi zajímavé informace pro farmaceutické firmy, pro komerční pojišťovny a pro další.

Tolik jsem vám chtěl říct a nyní je rozhodnutí samozřejmě na vás. Doufám, že pan ministr moje otázky, které jsem zde již potřetí přednesl, vysvětlí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu, připraví se pan poslanec Antonín, pak přednostní právo pana ministra a pak pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající. Ono by to bylo nadlouho. Já jsem si říkal, jestli vystoupit, nebo nevystoupit. Tak dobře. Ti, co s tím nesouhlasí, běžte za svými voliči a řekněte jim: My nechceme transparentní zdravotnictví! My nechceme efektivní zdravotnictví, které by vám zachraňovalo život! Nám vyhovuje tohle chaotické zdravotnictví, které zde máme! (Velmi emotivně.) A nechceme moderní zdravotnictví. Vůbec! Běžte jim to říct. Máme 50 tisíc lékařů, 100 tisíc sester, možná o něco víc. Oni vás budou milovat, když tenhle zákon nepřijmete, protože mají šíleně moc administrativní práce a tím, že se propojí všechny systémy, dojde k tomu, že oni budou muset vyplňovat asi tak jednu pětinu toho, co musí dělat teď. Ale prosím, běžte jim to říct! Oni vás budou milovat! (Opět velmi emotivně. Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s další faktickou pana poslance Antonína. Připraví se pan poslanec Svoboda, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Antonín: Víte, já přemýšlím, z čeho pramení ten útok proti tomuto zákonu. Kde se to v lidech bere? Protože tento zákon jednoznačně chce pomoct našemu zdravotnictví. Lidé, kteří pracují s registry, které jsou už desítky let, onkologický, tady někdo jmenoval, proč reprodukční medicína. Já jsem porodník a porodnický a reprodukční je jeden z nejstarších registrů a jenom díky němu máme úroveň našeho porodnictví a úroveň naší neonatologie tam, kde je. Prosím vás, uvědomte si, že díky tomu, že se naučíte pracovat s daným systémem, s ním můžete zvýšit jeho úroveň a jeho kvalitu. A jestli to nechcete, tak proč to nechcete? Opravdu o tom musím přemýšlet. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Svobodu a po něm pan poslanec Hovorka. Pane ministře, vydržte, toto jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Je mi velmi líto, že musím zásadně nesouhlasit se svými dvěma předřečníky. Nechci na to používat žádný emotivní hlas ani křik. Má otázka je jednoduchá. Já plně podporuji to, abychom tyto informace měli. Budu pro to hlasovat. Já se ptám, proč to musí být spojeno s rodným číslem pacienta? Na tuto otázku mi nikdo nedává odpověď. Já jsem plně pro to, aby to existovalo. To, co říká kolega Antonín, vaším prostřednictvím, já jsem taky porodník, vím, jak důležité to je. Ale má otázka je jediná. Proč musí být údaje použity pokryté hlavičkou rodného čísla? Žádnou jinou otázku nemám. A na to mi žádný, ani emotivní projev neodpověděl. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Já bych chtěl říct, že pro to, abychom měli kvalitní zdravotnictví, nepotřebujeme sbírat velmi citlivé údaje spojované s rodným číslem. Toto nám nezajistí kvalitnější zdravotnictví. Bohužel. To není pravda. Ten, kdo to říká, v podstatě neříká pravdu. Kvalita zdravotnictví záleží na úplně jiných parametrech, a pro to, abychom měli informace, nepotřebujeme spojení s rodným číslem. Řekněte příklad, kde v jiných zemích takto citlivé údaje jsou spojovány s jednotlivým identifikátorem. Můžete říct, že jiné země nemají rodné číslo. Ale to není problém České republiky, to je problém toho, kdo vytváří tento zákon a kdo si chce ulehčit práci a chce sbírat všechno s rodným číslem. Ale bohužel z ústavního hlediska, z hlediska proporcionality toto není možné. Není to, že bych bránil využívání registrů, které existují, mají svůj účel a jsou osvědčené, ale je o tom, že nechci, aby tady vznikla databáze, která bude všechny informace centralizovat na jednom místě a spojovat s rodným číslem. A my ani nevíme, jak bude vypadat konečná databáze, tím méně to, jak budou zajištěna jednotlivá data. Já čekám na odpověď na otázky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě s faktickou pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak tedy z jiného soudku. Proč potřebujeme rodné číslo? Sbíráme epidemiologická data například o tom, kolik máme pacientek s rakovinou prsu. Když nebudeme mít rodné číslo, nebudeme vědět, kolik máme rakovin prsu. Dále. Získáváme data o tom, kdy onemocnění vzniklo, za jakých okolností vzniklo. Mluvíte o sociální anamnéze. Jestli je to nullipara, není nullipara. Kdy pacientka měla menses, neměla menses. To jsou všechno údaje, které, pokud víme, jako že už je víme, jsou základem pro budování zdravotnického systému při léčbě rakoviny prsu. (Nesouhlasné hlasy v pravé části sálu.)

Pokud nebudeme mít tato data spojena s rodným číslem, tak si budeme jenom hrát na úrovni dojmologie. A příkladů je celá řada. To nemusí být jenom rakovina, ale může to být infarkt. Jestliže budeme vázat infarkt na určité období, na to, jakou léčbu absolvoval, jakou má ten člověk práci, z toho všeho se dají zjistit rizikové faktory, které mohou pomoci v dalším průběhu, v dalším systému péče o zdraví lidu. Bez toho to prostě nemůžeme zjistit. A nemůže stát řídit a navrhovat opatření, která by vedla ke snížení těchto onemocnění. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP