(15.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pane premiére, mým oborem jsou veřejné rozpočty. Udělejte deficit o sto miliard větší. Já budu znepokojen, ale nebudu to brát jako ohrožení sebe, své rodiny a svých sousedů. To, co jste teď udělal, je ohrožení života, bezpečnosti každého z nás, mého, mých dětí, mých sousedů, všech z deseti milionů občanů České republiky! Ta první jediná priorita, kterou tento stát má, chránit bezpečnost každého z nás, byla totálním způsobem devalvována, v této povinnosti jste selhali! A musíte se z toho zodpovídat! (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní vystoupí pan předseda Kováčik, připraví se pan ministr kultury.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já to vezmu podstatně více zkrátka než předřečníci. Rád bych poznamenal především, že každý ví, že historie nezačala na podzim roku 2013, a tím chci říci, že ten povzdech pana předsedy Fialy, jak dlouho ještě se budete odkazovat na minulost, kolik let, jak dlouho ještě budete svoje chyby svádět na nás, co jsme tady vládli kdysi - já bych chtěl pana předsedu Fialu ujistit, že ještě hodně dlouho. My víme sami, že se to dá snášet docela dost dlouho a že třeba vaše vlády na minulost odkazovaly celá léta, co vládly, a vlastní chyby, evidentně vlastní přehmaty, evidentně vlastní prohřešky, evidentně vlastní lumpárny sváděly na ty zlé komunisty, jak se říká. Ale to je jenom pro začátek takové povzdechnutí, že prostě každý chvilku tahá pilku, a co jsme snášeli my, snášejte teď i vy.

A teď vážně. Jsem přesvědčen o tom, že to bezpečnostní ohrožení, to riziko, o kterém tady je řeč, je skutečně velmi vážné. Že ohrožení bezpečnosti občanů, rodin, řekněme veřejného zájmu České republiky je skutečně jedno z největších, kterých jsme se dočkali za poslední léta. A zlí jazykové tvrdí, že nebýt průšvihů, ani nevíme, že máme nějaké tajné služby, a protože průšvihy jsou poměrně časté, tak díky tomu se nám každou chvilku tajné služby připomenou, že skutečně existují.

Já jsem přesvědčen hluboce o tom, že je tady důvod tu věc projednávat, ale přesně tak, jak to ve svém vystoupení naznačil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Myslím si, že byť sebetajnější jednání Poslanecké sněmovny, pléna, a to jsem byl připraven podpořit ten návrh, by bezpečnostní rizika, tedy riziko prozrazení čehokoliv, mohlo ještě zvýšit. A to, co naznačil pan kolega Filip jako návrh řešení, to v této chvíli podporuji a myslím si, že to je to východisko, na základě kterého potom můžou příslušné orgány, zejména vláda ČR, která zodpovídá za tento úsek, a to tak, že téměř úplně bezezbytku, konat.

Pane premiére, prostřednictvím pana předsedy, je to vaše teď politická odpovědnost, teď jak budete konat. Bezesporu. To, že stavíte svoje postupy na troskách toho, co tady bylo, protože fungování tajných služeb se přece také nezrodilo na podzim 2013, to, jak jsou, jak fungují, jak je to usazeno, tak za to také tu spoluzodpovědnost minulé vlády nesou, ale teď vládnete vy, teď je to na vašem, jak se říká, hrbu, nebo za vaším, jak se říká, krkem. Já bych vás chtěl poprosit, abyste tu politickou zodpovědnost vyvodil. Oba dva ministři podle mého soudu, skromného, se skutečně dopustili, a řeknu to velmi jemně, jisté netaktnosti nebo netaktičnosti. Mluvili více možná, než by bylo záhodno, a já si myslím, že pokud politickou odpovědnost po zvážení toho všeho, co tady proběhne, nevyvodíte vy, tak by bylo čestné a chlapské, kdyby tak páni ministři spravedlnosti a obrany učinili sami jak vůči této vládě, tak vůči této Sněmovně, tak vůči lidu České republiky. Myslím si, že situace je tak vážná, že takový krok je skutečně namístě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan ministr Herman, který je zatím posledním řečníkem s přednostním právem.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já se na nás chci obrátit s prosbou. A schválně říkám formulaci na nás, protože to, že jsem momentálně ministrem kultury, je v tuto chvíli důležité jenom v tom smyslu, že mám právo zde vystoupit v rámci práva přednostního. Není ani důležité, jestli jsem poslancem koalice, nebo opozice. Všichni jsme tady proto, že jsme získali důvěru občanů, konkrétních lidí, kteří nám věří. Panuje mezi námi shoda, že téma, o kterém tady hovoříme, je tématem velmi závažným. Zóna nestability se děsivě blízko přibližuje k našim hranicím, možná nejblíže od roku 1968. Já nás všechny prosím, abychom nevyužívali, nechci říct nezneužívali, ale nevyužívali tohoto závažného tématu ke krátkodobým politickým zájmům a politikaření. Toto téma je natolik závažné, že bychom měli být schopni spojovat síly v zájmu této země, jejího bezpečí a jejích občanů. Určitě se staly chyby, ke kterým je třeba se umět přiznat, ale na předním místě prosím, dokažme spojit síly, protože další atomizace a zraňování společnosti je přesně to, co pomáhá těm, kterým jistě pomáhat nechceme. Ta země za to stojí. Snažme se, aby byla prostředím bezpečným a aby lidé, kteří nás zvolili, měli důvěru k nám, že jsme schopni se nad takto seriózními tématy sejít k věcné diskusi a spojovat síly k nacházení lepších řešení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě vystoupení pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře kultury, prostřednictvím - i když bych nemusel prostřednictvím, ale prostřednictvím pana předsedy. Hezká slova. Hezká slova! Sám bych je podepsal. Tak řekněme to celé. Dokažme našim občanům, kteří nám věří, že jsme schopni se sejít a nad tak vážnými tématy seriózně debatovat. Když jsme to navrhli, tak mimo jiné i vaše politická strana to vetovala! Tak to byla kritika vlády, nebo koho? Tak prosaďte ve vládě tento postup, že se sejdeme, jak jsme navrhovali, například zítra odpoledne na neveřejném jednání a budeme seriózně debatovat. A my nebudeme ti, kteří minutu poté, co skončí neveřejné jednání, budeme dávat chytré rozhovory a říkat: my jsme se dozvěděli tohle či ono. To dělají ministři vaší vlády, ve které sedíte. Ne my. Takže hezká slova, ale musíte se dívat především nejdřív k vlastní straně, protože vy jste to také vetovali, pak ke koaličním partnerům, a když vy budete ochotni o tom debatovat, tak my jsme připraveni. My jsme to navrhli, vy a vaši kolegové jste to zamítli. Tak nám neříkejte pojďme společně debatovat, když nechcete! (Potlesk poslanců ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP