(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní vystoupí pan místopředseda Filip, po něm pan předseda Fiala, potom pan předseda Stanjura a zatím poslední je pan předseda Laudát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, jedno rádio tady v České republice začíná takovým sloganem, že jsou ověřitelné zprávy ze sportu, že jsou nejasné zprávy o počasí a neuvěřitelné pohádky z politiky pak slibují skvělé zítřky. A já místo těch skvělých zítřků musím říct, že manipulativní informace jsou skutečně předmětem, se kterým se setkáváme každý den, ať už jsou to manipulativní informace z médií, nebo od některých aktérů těch kterých událostí.

Rozumím tomu, že blokací tří poslaneckých klubů nebude tento bod projednáván, ale trvám na tom a žádám předsedu výboru pro obranu, předsedu výboru pro bezpečnost a předsedy jednotlivých komisí, aby se tím, co se tady odehrálo, zabývali a zároveň, budou-li závěry těchto výborů, a myslím, že budou stejně v utajeném režimu, aby se jimi vláda řídila. Tady přece nejde jenom o to, abychom zjistili objektivně realitu, ale aby na základě zjištěných zpravodajských informací také vláda rozhodovala a neriskovala se životy občanů! Já nejsem ten, který je přesvědčen, že informace, které máme, používají jednotliví ministři správně ve prospěch občanů České republiky. A už vůbec nejsem přesvědčen o tom, že není únik informací a že ti novináři, kteří se k těm informacím dostanou, tyto informace zneužijí, ohrozí občany České republiky a ještě se dělají za hrdiny místo toho, aby si uvědomili, že také oni nesou odpovědnost za to, co zveřejnili. Ale to jim asi nedochází, nebo jim to docházet nechce.

Prosím, po té blokaci trvám na tom, aby příslušní předsedové obou výborů a komisí, které se tím zabývají, zasedli k jednání, požádali o informace a také informace s ministry projednali a chtěli od nich nejen odpovědi, ale také chování podle toho, jaké informace dostávají. To, co se tady odehrává, je ostuda, která, žel, ohrožuje bezpečnost občanů České republiky. Prosím, už s tím přestaňte! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní vystoupí pan předseda Fiala, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Vážený pane premiére, mě k tomu vystoupení vyprovokovalo vaše vystoupení, a přestože se chci vyvarovat nějakých emocí, které k tomuto tématu nepatří, tak mi dovolte říct, že vaše vystoupení považuji za nehorázné. Vy místo toho, abyste se tady zpovídal z opravdu neomluvitelného postupu vaší vlády, některých členů vaší vlády, který ohrožuje bezpečnost České republiky a bezpečnost jejích občanů, se tady uchylujete ke své obvyklé řečnické figuře, že za všechno mohou nějaké vlády, které tady vládly v minulosti. Já si myslím, že tohle vám už nevěří ani vaši vlastní poslanci. Jak dlouho chcete jakoukoliv chybu vaší vlády svádět na to, že tu někdy někdo vládl v minulosti? Vždyť je to úplně absurdní a myslím, že byste s tím měl přestat a měl byste se zodpovídat z toho, co dělá vaše vláda. Vy jste stále v opozici. Vy jste v opozici vůči jakési hypotetické historické vládě, která může za všechno, co se v této zemi děje. Ale já vám chci připomenout, že v této zemi vládne bohužel více než dva roky vaše vláda a že to, co tu dnes řešíme, je odpovědnost vaší vlády a konkrétně vaše.

Já jsem taky rád, že jste si všiml, že mezinárodní bezpečnostní situace se zhoršila. Když jsem o tom totiž mluvil já už před dvěma lety, tak jste to byl vy, kdo říkal: Ale nestrašme občany. Nic se tu neděje. Česká republika se nezapojí do boje proti Islámskému státu." A mohl bych vám připomínat jednu vaši větu za druhou, jsou nakonec mediálně doložitelné. Takže jsem rád, že víte, že mezinárodní situace je nebezpečná, ale očekával bych, že to nejenom víte, ale že se vaše vláda podle toho začne chovat. A vy se bohužel podle toho nechováte. A to, co vám opakovaně vyčítám v zahraniční politice, to je nejednotnost, špatné signály, špatná symbolická gesta, znejisťování našich spojenců, to se plně projevilo i v té části zahraniční politiky, která se týká bezpečnosti a která je z hlediska zájmu našich občanů ještě důležitější a ještě podstatnější. A tam děláte stejné chyby jako v zahraniční politice a udělali jste je i teď. Ale teď se nad tím nedá mávnout rukou. Teď je z toho potřeba vyvodit politickou odpovědnost. A to, jak vidím, pane premiére, nejste schopen.

Vy jste řekl, že to, co čteme v médiích, není pravda, nemusí být pravda, nemáme tomu věřit. My jsme vám, pane premiére, chtěli dát příležitost, abyste tady poslancům řekl, co je tedy v médiích pravdivě uvedeno, co je tam uvedeno nepravdivě, co vaše vláda udělala, co kdo řekl a jak to tedy je. Chtěli jsme vám dát tu možnost na neveřejném zasedání. Vy jste tuto možnost vetem vládních stran odmítli a sám jste se připravil o příležitost vysvětlit poslancům, co tedy v médiích není napsáno správně a co tam je napsáno nepravdivě nebo lživě. Ale myslím, že jednu věc nemůžete shodit ze stolu a nemůžete bagatelizovat, a to jsou výroky ministra obrany Martina Stropnického, který aspoň podle médií prostě řekl, že k nějakému výměnnému obchodu došlo. To se nikdy nemělo stát. A já nezkoumám, a nemám k tomu dost informací a nejsem tak naivní, abych to dělal, co se opravdu stalo. To je skutečně věc vlády a bezpečnostních složek. Ale mohu zkoumat, a to taky děláme, co k tomu říkají jednotliví členové vlády, protože tím, co říkají, tím, že nedrží jazyk za zuby, tím, že se nechovají odpovědně, ohrožují bezpečnost českých občanů.

To, co po vás třeba chce Občanská demokratická strana a co po vás chci já, je, abyste vyvodil odpovědnost z této skutečnosti, z této situace, že tu máme politiky, kteří nedorostli rolím, které teď zastávají. Ona už to není hra. Je to už vážná věc, jde tady o životy lidí. A jestliže nedokážou mlčet a nedokážou adekvátně nakládat s informacemi, kterých se jim dostává jako členům vlády, potom na tomto místě nemají co dělat. A je na vás, abyste jim to řekl, a je na vás, abyste z toho vyvodil nějakou odpovědnost. Já nevím, co by mohl být už vážnější případ, než že jsou ohroženi čeští občané, jejich bezpečnost, že máme narušené vztahy se spojenci. A to neříká nějaký novinář nebo média, to přece vyjádřil docela zřetelně i americký velvyslanec. A nemusím ani umět počítat do pěti, ale musím znát trošku zahraniční politiku, abych věděl, že samozřejmě tím, co jsme pravděpodobně udělali, a nevím, jestli jsme to takto udělali, můžeme narušit i vztahy s naším jiným spojencem, a to Izraelem, na kterých je taky založena zahraniční politika České republiky. Takže je tu víc otazníků, které všechny vycházejí z jedné jediné věci a to je pochybení členů vaší vlády, pokud jde o nakládání s informacemi, které mají od zpravodajských služeb, bezpečnostních složek státu. To je věc, ze které se politická odpovědnost musí vyvodit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP