(14.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že se určitě shodneme na jednom, ať už jsme ve vládě, nebo ať už jsme v opozici. Bezpečnostní situace ve světě se dramatickým způsobem zhoršila a mohli jsme to sledovat nejenom v těch posledních dvou letech, ale zejména v těch posledních dvou letech.

Když se podíváte na to, co se děje na východ od nás, konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, když se podíváte na to, co se děje v severní Africe, zhroucený stát v Libyi, když se podíváte na občanskou válku v Sýrii, když se podíváte na Islámský stát, který existuje na velkém území jak Sýrie, ale také Iráku, tak je evidentní, že se výrazným způsobem zhoršila bezpečnostní situace. A já chci ujistit celou Poslaneckou sněmovnu, nejenom opozici, která zde tedy přednesla několik plamenných vystoupení, chci ujistit celou Poslaneckou sněmovnu, že vláda dostojí své odpovědnosti a že vláda udělá všechno pro to, aby zajistila v tomto zhoršeném bezpečnostním prostředí bezpečí našich občanů. Je to možná složitější právě proto, že naši předchůdci neudělali úplně přesnou prognózu budoucnosti. Ty kroky, které byly voleny soustavně rok po roku, nevycházely z dobré analýzy toho, co se stane. A já teď nechci obviňovat ODS nebo TOP 09, které v té době byly ve vládě, to se prostě stane. Stane se, že uděláte špatnou prognózu vývoje budoucnosti a že uděláte špatná rozhodnutí. Ale myslím, že je důležité o tom nemlčet zejména v situaci, kde probíhají takováto plamenná rozhodnutí. Prostě vlády před námi se nechystaly na špatné počasí. Chystaly se na to, že bude sluníčko svítit stále více, obloha bude bez mráčku, nebudou žádná rizika, my vlastně nebudeme potřebovat bojeschopnou armádu, nebudeme potřebovat schopné tajné služby a nebudeme potřebovat policii, takže se realizovala politika, která nás na to špatné počasí, ve kterém se nyní pohybujeme, nepřipravila.

My jsme měli poslední dva roky na to, abychom to dohnali, protože je evidentní, že se připravovat musíme. A protože se zhoršila bezpečnostní situace ve světě, tak i tato Poslanecká sněmovna i tato vláda i Česká republika se budou setkávat s bezpečnostními situacemi a s bezpečnostními krizemi, které jsme tady v minulosti nezažívali. Prostě musíme se připravit na to, že budeme konfrontováni s novými riziky, s novými situacemi a musíme být na ně schopni správně a především adekvátně reagovat.

My tady vedeme, a koneckonců jedno z těch vystoupení se dotýkalo, nebo dvě vystoupení se dotýkala migrační krize, vedeme tady debatu o tom, jestli správně a adekvátně vláda reaguje na migrační krizi. Ale je legitimní, abychom vedli také debatu, jestli vláda správně a adekvátně reaguje na rizika, která skýtá Islámský stát, nebo rizika, která skýtá vzestup terorismu ve světě. Já vás chci ujistit, že vláda nic nepodceňuje a že vláda bude reagovat ve všech těchto situacích adekvátním způsobem.

Zde v těch vystoupeních, která zde zazněla, byly předestřeny Poslanecké sněmovně některé informace a byly předestřeny, jako by to byla ověřená fakta. Já bych rád požádal tuto Poslaneckou sněmovnu, ať už jsou to poslanci opozice, nebo vlády, abyste nedělali politiku na základě novinových článků, abyste nedělali závěry na základě informací, které jsou podle vašeho názoru objektivizovány tím, že vyjdou v novinách, nebo na základě informací, které se objeví na internetu. Jsou to v řadě případů spekulace, v řadě případů jsou to informace, které se nezakládají na pravdě. Je nepochybně úkolem vlády, aby zajistila, že žádné informace, které podléhají utajovanému režimu, neunikají, a ten režim je dodržován všemi, kdo tato pravidla musí respektovat.

Pokud jde o údajné úniky a podezření na úniky, chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že Úřad vlády podal příslušné podněty, podal příslušné podněty Národnímu bezpečnostnímu úřadu, podal příslušné podněty státnímu zastupitelství, a předpokládám, že kompetentní instituce provedou šetření a prověří, zdali informace, které byly uváděny v tisku a které byly uváděny jako úniky nebo které byly uváděny jako údajné informace ze zasedání Bezpečnostní rady státu nebo údajné informace z fungování vlády, údajné informace z činnosti služeb, zdali jsou to skutečně takovéto informace. Protože nelze tvrdit, že je něco pravdivé, jenom proto, že to vyjde v novinách. Nelze tvrdit, že v novinách vyšla utajovaná informace, jenom proto, že to někdo do těchto novin napíše, že to je utajovaná informace.

Já bych rád požádal Poslaneckou sněmovnu o maximální možnou míru objektivity, o maximální možnou míru schopnosti racionálně hodnotit fakta, která tady jsou k dispozici, a chci jasně říci a garantovat, že vláda podnikne všechny kroky k tomu, aby tyto informace byly buď potvrzeny, nebo aby byly vyvráceny. Aby bylo buď potvrzeno, že nějaké utajované skutečnosti unikly, nebo aby to bylo vyvráceno. A toto nemůže učinit a provést žádná debata v Poslanecké sněmovně, to mohou učinit pouze instituce, které pro tento účel byly zřízeny, a tou je Národní bezpečnostní úřad a tou je samozřejmě soustava orgánů, které jsou činné v trestním řízení.

Některá vystoupení, která zde zazněla, zpochybnila rozhodnutí ministra spravedlnosti. Já chci uvést, že ministr spravedlnosti jednal v souladu se zákony České republiky. Jsem přesvědčený o tom, že jako Česká republika máme a musíme mít zájem na dobrých vztazích s našimi spojenci. Chci jasně potvrdit, že nám záleží také na dobrých vztazích se Spojenými státy, a nepochybně tyto vztahy budeme dále rozvíjet. Chci vás také ujistit, že o rozhodnutí ministra spravedlnosti byla ambasáda Spojených států informována. Ale jsem přesvědčen o tom, že žádné spojenectví není servilita. Jsem přesvědčený o tom, že žádné spojenectví nemůže být ztrátou schopnosti samostatně se rozhodovat. Česká republika je suverénní stát, ministr spravedlnosti postupoval v souladu s platnými zákony České republiky a já jsem přesvědčený o tom, že naši partneři by to měli respektovat, stejně jako my respektujeme jejich rozhodnutí, která oni učiní ve své vlastní jurisdikci v rámci své vlastní suverenity.

Nemám žádné informace ani žádné signály o tom, že by bylo narušeno naše spojenectví nebo že by byla narušena spolupráce bezpečnostních složek. Chci rovněž požádat všechny poslance a poslankyně, kteří zde pronášeli anebo chtějí pronášet takováto tvrzení, aby je prosím opřeli o fakta, aby je prosím neopírali o spekulace, nebo dokonce jenom o mediální spekulace. Česká republika je součástí Severoatlantické aliance. Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery jak v rámci boje proti terorismu, tak v rámci boje proti Islámskému státu. A znovu opakuji, nemám jako předseda vlády žádné signály toho, že by tato naše schopnost spolupráce a tyto naše těsné vazby byly jakýmkoli způsobem narušeny.

Pokud jsem zde mluvil o nových rizicích, o nových hrozbách, na které musíme adekvátně reagovat, já jsem přesvědčený o tom, že tato Poslanecká sněmovna má instituce a má orgány, které byly zřízeny právě proto, aby se zabývaly činností tajných služeb, které byly zřízeny právě proto, aby zajišťovaly dohled a kontrolu činnosti tajných služeb, a tyto instituce by k této činnosti měly být jednoznačně využity. Myslím si, že tato Poslanecká sněmovna má výbory, které projednávají jak agendy Ministerstva vnitra, tak Ministerstva obrany, tyto výbory by měly být využity. V souladu se stanoviskem tří koaličních klubů nevidím žádnou přidanou hodnotu v debatě, která by měla být vedena na tato bezpečnostní témata na plénu Poslanecké sněmovny. Vláda je připravena poskytnout orgánům Poslanecké sněmovny všechny potřebné informace, které vláda v souladu se zákonem poskytnout může, nebráníme se debatě na úrovni příslušných odpovědných orgánů Poslanecké sněmovny, zejména ne na půdě těch orgánů, které mají na starosti činnost tajných služeb v České republice.

Chci současně potvrdit závazek, o kterém víte a který znáte. Víte, že vláda se zavázala, že předloží do Parlamentu návrh nové legislativy, která zajistí druhý stupeň kontroly činnosti tajných služeb. Příprava této legislativy běží a já předpokládám, že v polovině letošního roku bude vláda schopna schválit novelu příslušného zákona a předloží nový systém posílení kontroly tajných služeb, který zatím v těch posledních 25 letech v České republice nefungoval a který by podle mého názoru v příštích letech rozhodně fungovat měl.

Tolik velmi stručně k těm vystoupením, která zde zazněla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP