(14.20 hodin)
(pokračuje Černoch)

Za třetí, celou věc jsme evidentně neuměli koordinovat se Spojenými státy, které nám zjevně daly zdrojové informace o pohybu teroristy na našem území. Za čtvrté, policejní složka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřuje ve dvou tajných službách, zda nedošlo - zdůrazňuji k úmyslnému - nepředání informací, a tedy ke spáchání trestného činu na úrovni vedení tajných služeb.

Dne 14. ledna v Česku přestala platit zvýšená bezpečnostní opatření zavedená po pařížském listopadovém pátku třináctého. V této souvislosti ministr vnitra řekl: nemáme informaci, že by na území České republiky hrozil nějaký teroristický útok. Mému kolegovi Martinu Lankovi pan ministr Herman sdělil, že od ministra vnitra nemá žádné informace o tom, že by v České republice nějaký teroristický útok hrozil. Opomenul i to, že největší masakr v Paříži se stal v kulturním zařízení.

Ptáme se tedy, jakou důvěru k nám má mít Amerika, aby nám poskytovala součinnost o tom, kdo je a není terorista, když u nás se dostávají ven veškeré informace, i které nemají, a naopak mezi profesionály se nepředávají informace, které ohrožují i vlastní příslušníky našich tajných služeb. Za druhé, jakou důvěru máme mít k výroku ministra vnitra, že u nás nehrozí žádná teroristická akce, když evidentně nefunguje přenos informací mezi tajnými službami. Za třetí, jak věřit vládě, které unikají informace přímo z Bezpečnostní rady státu.

Tato blamáž je přímo reklamní kampaní pro teroristy, aby přišli podnikat teroristické akce k nám, protože v naší zemi se řídí tajné služby spolkem, který to nemá evidentně pod kontrolou, a kdyby teroristům náhodou něco hrozilo, tak si o tom přečtou v novinách. Od minulého týdne každý občan České republiky cestující do rizikových oblastí má na svém těle cenovku, za kolik a kde může být vykoupen. České tajné služby jsou v moment vyšetřování policejním orgánem díky blamáži v komunikaci se Spojenými státy naprosto nedůvěryhodné a v této chvíli i neakceschopné. Z ústavního hlediska kontrola takto rozsáhlého skandálu nepatří pouze policejnímu orgánu, ale s ohledem na narušení ústavnosti by měla být řešena, tak jako v každé civilizované zemi, zvláštní vyšetřovací komisí parlamentu. Vláda v tuto chvíli je v zásadním konfliktu zájmů, protože musí být součástí vyšetřování. Únik informací za takové situace z Bezpečnostní rady státu je evidentně součástí událostí, které by tato vyšetřovací komise měla řešit, a to i s ohledem na odpovědnost premiéra a ministrů. Dále celou věc je třeba chápat také jako další důvod, proč chránit preventivně hranice České republiky, protože nelze věřit ministrovi vnitra ani tajným službám, že mají důvěryhodné informace.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Hovoří do závěru projevu poslance Černocha.) Pane předsedo, já se velmi omlouvám... Dobrá, tak protože jste nic nenavrhl, tak to beru tak, že jste vystoupil s přednostním právem, protože jinak by došlo ke zneužití tohoto času. Ale vy máte přednostní právo, tak to vyřešíme takto elegantně. A prosím pana předsedu Faltýnka, který je dalším přihlášeným, předpokládám k pořadu schůze. (Ano.) Výborně.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano, k pořadu schůze, děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové, já bych chtěl vznést veto na nově navrhované body do programu této schůze jménem tří poslaneckých klubů, a to konkrétně jménem klubu ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Předpokládám, že se to týká obou bodů, to znamená jak pana poslance Okamury, tak paní poslankyně Černochové. Dobrá, před panem předsedou vlády má přednost pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Mimo mikrofon.) To si neumím představit, pan předseda vlády musí mít přednost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan premiér vám dává přednost, využijte toho. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo, vám i panu předsedovi vlády.

Dámy a pánové, tato Sněmovna by měla být podle Ústavy České republiky nejvyšším orgánem vůle lidí v České republice. Umíte mi, prosím vás, říct, jaké jiné větší téma existuje než skutečnost, že byla ohrožena a objektivně snížena bezpečnost všech občanů v České republice? Já chápu, že se může stát cokoli. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl vládě vyčítat její chyby, že to udělala úmyslně.

Promiňte, až pan Foldyna domluví, já bych pokračoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Pokud máte něco zásadnějšího než poslouchat pana předsedu Kalouska, tak přeneste svou diskusi do předsálí, usaďte se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl vládu podezírat z toho, že chyby, kterých se dopustila, selhání, kterých se dopustila, se dopustila úmyslně. Prostě každý z nás ve své práci se občas dopustíme chyb a občas se někdy stane, že i selžeme. A to nejhorší, co se nám může stát, že ten, kdo se toho selhání dopustil a ve svém důsledku se nedopustil ničeho menšího, než že ohrozil bezpečnost občanů, všech občanů v České republice, bude tvrdit ne, to není pravda, my jsme se žádného selhání nedopustili, všechno je v úplně nejlepším pořádku a bezpečnost našich občanů je dostatečně zajištěna. A přitom všichni víme, že to není pravda, že se nestalo nic menšího, než že vláda České republiky selhala na poli mezinárodního boje proti terorismu. Že se nestalo nic menšího, než že jsme všichni mohli z médií - z médií prosím - zjistit, že vláda České republiky vyjednává s teroristy. A nejenom že s nimi vyjednává, ale že dokonce ani tuto informaci neumí utajit. Což znamená, že vláda České republiky neudělala nic jiného, než že povzbudila všechny teroristické bojůvky ve světě...

Já až dotelefonuje pan poslanec Votava... Děkuji.

Než že povzbudila všechny teroristické bojůvky ve světě k oblíbené společenské hře všech teroristů "chyť si svého Čecha". Když si chytneš svého Čecha, tak se ti to vyplatí, česká vláda nevyjednává s teroristy, to je příliš ponižující, česká vláda automaticky přistupuje na jejich požadavky. To se stalo, to všichni vědí. A česká vláda ze všech našich občanů v zahraničí, zejména v těch citlivých oblastech, udělala lovnou zvěř. To se stalo, to je fakt. A politika této vlády...

Až dokřičí pan poslanec Jandák na svého předsedu klubu... Děkuji.

A politika této vlády, která je ostudná, ale snad by mohla najít svoji omluvu, kdyby to vláda aspoň dokázala utajit. Ale politika této vlády, která je ostudná a vláda svoji ostudnou politiku ani nedokáže utajit, ve svém důsledku ohrožuje všechny občany své republiky.

Já jsem řekl, že tím, co vyšlo najevo o podle mého názoru naprosto nemravném a neospravedlnitelném jednání vlády České republiky v případě pana Fajáda, ale možná i v případě Hanči a Tonči, aniž bych chtěl dávat ty případy na stejnou úroveň - myslím, že příklad pana Fajáda je mnohem víc alarmující - že to, co vyšlo najevo, neohrožuje bohužel jenom bezpečnost všech občanů v České republice...

Až dokřičí pan poslanec Korte...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já poprosím pana poslance Korteho, aby se usadil na místo a nechal mluvit svého předsedu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP