(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec - zahraniční cesta, pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch do 19. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Farský - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - zahraniční cesta, paní poslankyně Halíková - zahraniční cesta, paní poslankyně Havlová - zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa do 21. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Kasal do 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - zdravotní důvody, pan poslanec Kott - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Plíšek - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová - osobní důvody, pan poslanec Váňa bez udání důvodu, pan poslanec Zavadil od 15. hodiny - zdravotní důvody.

Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 11.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy. (V sále je velmi hlučno.)

Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Poprosil bych pravou stranu sněmovny o klid. (Zvoní zvoncem.) Děkuji.

Budu vás informovat o návrzích, na kterých se shodlo grémium. Za prvé, organizační výbor 27. ledna schválil Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016, což je sněmovní dokument 3624, a my navrhujeme, aby byl zařazen do programu 39. schůze do bloku Zprávy, návrhy a další. Jeho pevné zařazení bude následně upřesněno.

Grémium Sněmovny navrhuje následující strukturu jednání pro tento týden:

Dnes projednat bod 16, což je druhé čtení zákona o zdravotních službách, a dále následující body: 83, 76, 115, 119, 28, 31, 97, 30, 79, 108, 86 a 128. Jedná se o návrh zákona o majetkovém přiznání v prvním čtení, návrh zákona o působnosti MPO v prvém čtení, zákon o DPH v prvém čtení, zákon o azylu v prvém čtení, zákoník práce ve druhém čtení, ochrana zemědělského půdního fondu ve druhém čtení, majetkové křivky v prvém čtení, státní svátky ve druhém čtení, exekuční řád v prvém čtení, státní sociální podpora v prvém čtení, školský zákon v prvém čtení a detenční centra v prvém čtení. Tolik tedy dnešek.

Zítra tam mám pouze technické sdělení. V případě, že bude ukončena 37. schůze Sněmovny, která má být zahájena v 9 hodin, pokračovala by přerušená 39. schůze a její zahájení bude upřesněno, předpokládám, v návaznosti na případné ukončení 37. schůze. O tom ale rozhodneme na závěr dnešního jednacího dne.

Ve čtvrtek 11. února bychom projednali bod 201, což jsou písemné interpelace, potom bod 103, což je návrh pana poslance Bartoška, poskytování dávek v prvém čtení, potom bod 9, což je Státní fond dopravní infrastruktury ve druhém čtení. Potom bychom projednali onen sněmovní dokument 3624, což je hospodaření klubů za rok 2016, a poté bychom pokračovali z bloku Zprávy, návrhy a další s tím, že ve 12 hodin 45 minut bychom zařadili bod 184, což je druhé kolo volby člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a ve 14 hodin 30 minut by byly projednávány ústní interpelace.

V pátek zahájíme jednací den bodem 203, což je informace vlády k migrační krizi.

Tolik z mojí strany dohoda, na které se shodlo vedení Sněmovny a politické grémium.

Zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy k pořadu schůze. Mám tady dvě přihlášky. První přihláška je pana poslance Okamury, potom přihláška paní poslankyně Černochové. Potom pan poslanec Černoch. Ještě poprosím o strpení pana poslance Okamuru. (V sále je hlučno.)

Dorazily další omluvy. Paní poslankyně Šánová se omlouvá z důvodu nemoci z dnešního jednacího dne. Paní poslankyně Zelienková mezi 14 a 14.45 z pracovních důvodů, pan poslanec Benešík celý jednací den z osobních důvodů a pan poslanec Holeček mezi 14. a 18. hodinou.

A nyní už má slovo pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych požádat Sněmovnu o zařazení nového mimořádného bodu na jednání této schůze s názvem Umísťování afrických a arabských nezákonných imigrantů do měst a obcí České republiky proti vůli občanů. Toto téma je skutečně vysoce aktuální, proto bych chtěl poprosit o zařazení jako první bod dnešní schůze, protože jak víte, tak aktuálně se vláda snažila proti vůli občanů vnutit nezákonně africké a arabské imigranty do města Králíky v Pardubickém kraji. Na základě petice, na které naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, spolupracovalo s místními občany...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám. Prosím o klid ve sněmovně. Prosím skupinky diskutujících, aby se usadily a umožnily pokračovat panu poslanci Okamurovi.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. Já vím, že ostatní politické strany toto téma vůbec nezajímá, proto tady hlučí. Děkuji, že jste mi zjednal klid, aby mě bylo vůbec slyšet.

Občané města Králíky v Pardubickém kraji se zoufale začali bránit proti tomu, že jim tam vláda chtěla nastěhovat nezákonné imigranty proti jejich vůli. Jak víte, tak tam vznikla nejenom petice, na které jsme spolupracovali a kterou naše hnutí SPD zveřejnilo tady ve Sněmovně, tak tam došlo i k tomu, že bylo svoláno veřejné zastupitelstvo, kterého se naši poslanci zúčastnili, a po společné práci se nám konečně podařilo tento vládní záměr zastavit. Jenom zdůrazňuji, že občané se dozvěděli o záměru vlády z facebooku.

Teď, poté, co jsme pomohli občanům Králíků, tak ta samá situace nastává v Benešově u Prahy. Opět vláda se snaží proti vůli občanů a za jejich zády tam vnutit nezákonné imigranty do místního objektu. Proto občané Benešova sepsali petici proti umístění jakéhokoliv typu zařízení pro imigranty do jejich města. My za SPD říkám, že plně souhlasíme s odmítavým stanoviskem Zastupitelstva města Benešov z 1. února letošního roku ohledně problematiky záměru zřídit v centru města Benešov v objektu takzvaných Pražských kasáren zařízení pro jakékoliv ubytování imigrantů. Zároveň plně podporujeme vedení města Benešov v jednání, které povede k převodu těchto nemovitostí do majetku města za účelem využití pro potřeby občanů Benešova. Jinak podporujeme také usnesení Zastupitelstva města Benešov z 1. února, kde samozřejmě chtějí vést jednání s Ministerstvem vnitra a s Ministerstvem obrany o využití tohoto objektu bývalé vojenské ubytovny, která byla součástí dřívějších Pražských kasáren v Benešově. Občané zde sbírají teď petici proti tomu, aby se tam umístili nezákonní imigranti.

Já žádám, aby vláda a premiér Sobotka, který mi neodpověděl - prosím vás, pane premiére - na moji interpelaci před 14 dny, kdy jsem se vás tady ptal, abyste občanům sdělil, do jakých míst a obcí a měst, na základě jakých kritérií chcete umisťovat ty tisíce nezákonných imigrantů, které jste již vloni odsouhlasili proti vůli občanů. A vy jste mi neodpověděl. Proto já vám znova říkám a žádám o zařazení tohoto bodu, protože jedna za druhými se nám ozývají města - byly to Králíky v prosinci, teď v lednu je to Benešov - a vy se snažíte je někam prostě umístit proti vůli občanů. Takže jestli mi neřeknete jména konkrétních měst a obcí a nadále se to budou občané pokoutně dovídat, tak řekněte aspoň kritéria, pane premiére, jaká kritéria podle vašeho názoru mají splňovat obce a města, kam budete umísťovat ty nezákonné migranty z Afriky a z Arábie, aby aspoň občané sami se mohli dovtípit a vytipovat si, zdali tedy spadají do toho vládního záměru, a už se začít bránit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP