(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec vypadá spokojeně, nemá doplňující otázku. Sedmnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci zabezpečení bývalých prezidentů republiky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo pane předsedající. Chtěla bych se jenom zeptat, z jakého důvodu byl pan ministr omluven, mně to zřejmě uniklo. (Předsedající: Netuším). Netušíte. Nicméně dle facebooku zdravím pana ministra do restaurace U Glaubiců, kde měl k pozdnímu obědu guláš, a doufám že nealkoholické pivo. Nicméně předmětem mé interpelace je něco jiného.

Vážený pane ministře, média před několika měsíci psala o tom, jakým způsobem je nucena opatřovat si prostředky nadace Vize 97, která pečuje o odkaz prezidenta Václava Havla. Chci jednoznačně říct, že vybíráním nepřiměřených částek za pojmenování institucí, popřípadě veřejných prostranství právě jménem prezidenta Havla považuji za absurdní. Tím spíš, dochází-li k uplatňování těchto požadavků i vůči zahraničním subjektům, což poškozuje dobré jméno našeho státu.

Tato kauza mě vedla k závěru, že by patrně bylo žádoucí, aby střežení odkazu bývalých hlav státu bylo financováno odlišným způsobem, než je tomu dosud. Pokud nechceme, aby si naše jednotlivé bývalé prezidenty rozdělili jednotliví miliardáři, v případě Václava Havla Zdeněk Bakala, v případě Václava Klause Petr Kellner, a jen na jejich libovůli záleželo, zda budou instituce spravující odkaz polistopadových prezidentů vůbec existovat, je načase začít po vzoru amerických prezidentských knihoven uvažovat o hrazení skromné, ale důstojné existence institucí připomínajících hlavy státu přímo ze státního rozpočtu.

Vážený pane ministře, mohu se zeptat na váš názor na tuto myšlenku? Děkuji za odpověď a opožděně přeji dobrou chuť.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Osmnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Strnadlová, která bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci vlaků. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobrý večer dámy a pánové. Děkuji panu ministrovi, že na tuhle interpelaci počkal. Jsem ze Zlína a z Prahy jezdím do Otrokovic vlakem. Mnohé z těchto vlaků jezdí do Luhačovic, což je překrásné lázeňské město našeho kraje, a dá se tudíž předpokládat, že v těchto vlacích by měli jezdit nejenom lázeňští hosté, ale i turisté. Proto moc nechápu filozofii českých drah, že čím déle vlak jede, tím méně musí být pohodlný. Tyto vlaky mají do Luhačovic až dvacet zastávek, čemuž odpovídá i délka jízdy, a musím vám říct, že soupravy, mluvím o rychlících, nemluvím o nějakých expresech nebo něčem lepším, to jsou naprosto přestárlé soupravy, ve kterých se sice topí, ale v žádném případě tam není žádná klimatizace, protože do takových souprav se ani dát nedá.

Tak se vás chci zeptat, jestli do budoucna je nějaká naděje, že by tyhle zastaralé soupravy byly nahrazeny něčím modernějším, aby se konečně ti lázeňští hosté a turisté dostali k nám důstojnou cestou. Děkuji. (Potlesk v celém sále).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude to dnes poslední interpelace, a přesto pana ministra čeká nelehký úkol vysvětlit filozofii Českých drah. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám nelehký úkol, vysvětlit filozofii Českých drah v objednávání rychlíků. Takže já zkusím nejdříve, co mě připravil můj úřad a jakým způsobem k této věci přistupujeme.

Ministerstvo dopravy objednává přímé železniční spojení dálkového významu do stanice Luhačovice ve formě linky R18 Praha - Olomouc - Luhačovice. Tato linka jezdí po dobu občanského dne ve dvouhodinovém intervalu a je koncipována tak, že v Olomouci existuje pro cestující ze střední Moravy možnost přestupu ve směru do Prahy na rychlejší vlaky v kategorii EC linky Ex2. Vlaky linky Ex2 jsou vždycky vedeny modernizovanými soupravami.

Linka R18 je v úseku Praha - Olomouc nejpomalejší vrstvou dálkové dopravy určenou primárně k obsluze sídel, kde vlaky vyšších kategorií nestaví. Jedná se například o Přelouč, Mohelnici a Červenku. Z tohoto důvodu je v současné době na lince R18 nabízena kvalita služby odpovídající rychlíkovému standardu, neboť se nepředpokládá, že by většina cestujících těmito vlaky cestovala na větší vzdálenosti.

Ministerstvo dopravy si dlouhodobě uvědomuje nižší úroveň služeb poskytovaných cestujícím ve vlacích linky R18, v jejichž soupravách tvoří většinu vozy vyrobené v bývalé NDR v osmdesátých letech, které dnešním požadavkům na železniční dopravu již ne zcela odpovídají. Obdobná kvalita je však nabízena i na většině linek této úrovně v České republice. Ve střednědobém výhledu chce Ministerstvo dopravy tuto úroveň významným způsobem zlepšit. Pro všechna nově vypisovaná nabídková řízení a v převážné míře i přímá zadání bude například uplatňovat přísné standardy kvality, které byly zveřejněny na webových stránkách ministerstva. Těmto standardům jsou postupně přizpůsobovány i všechny vlaky linky v závazku veřejné služby státu. Naposledy se jednalo třeba o linku R13 Olomouc - Břeclav - Brno.

Ke generační opravě vozového parku na lince R18 dojde po realizaci elektrizace trati Staré Město - Uherské Hradiště - Luhačovice, pro niž byla zpracována studie proveditelnosti, a realizace je očekávána v průběhu několika let. Děkuji.

Takže nemám úplně dobrou zprávu, nicméně platí to, že touto rychlíkovou linkou jezdí na kratší vzdálenosti všichni cestující a zatím je tato filozofie taková - nemáme tolik peněz, abychom ty rychlíky všechny změnili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme, pane ministře, za důkladné osvětlení filozofie Českých drah. Prosím, paní poslankyně má doplňující otázku.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Já bych vás chtěla jenom požádat, abyste si se svým ministerstvem do toho vlaku sedli a do těch Luhačovic jeli. Nutit někoho, aby v Olomouci přestupoval, třeba já tam s kufrem nikdy nepřesedám, protože už jsem tam spadla na nádraží na schodech, na které padá sníh a namrzají. A myslím si, že i lidé, kteří jezdí na kratší vzdálenosti, si zaslouží jezdit v pohodlném vlaku. Myslím si, že už máme nové tisíciletí a že by své cestující nemusely České dráhy urážet takovými vlaky. Vážně si to myslím. A pokud budete občas s tím ministerstvem tímhle vlakem jezdit, myslím, že velice rychle najdete i peníze na náhradu. Děkuji. (Potlesk v celém sále).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud ministerstvo nejezdí soukromými vlaky, pane ministře, tak zkuste České dráhy.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, Ministerstvo dopravy soukromými vlaky nejezdí. Tady ten problém je trošku širší. Nechci se vymlouvat, to v žádném případě. Nicméně České dráhy mají dneska třicetimiliardové bondy, které úplně neví přesně, jak zaplatí, nakupují lokomotivy předraženě, dělají spoustu věcí, které jsou trošku problémem z minulosti, nebo ani ne trošku, spíše více. A já bych chtěl jenom říct, že my tady opravdu v operačním programu Doprava máme poměrně velkou část peněz určenou na obnovu vozového parku a že ten vozový park chceme a budeme zlepšovat, ale vězte, že vyměnit všechny vlaky v Českých dráhách, přestože bych to udělal velmi rád, nemůžeme, protože další zadlužení podobného typu by České dráhy nemusely přežít.

Takže já se vám musím za České dráhy omluvit a udělám všechno pro to, abychom jezdili dříve lepšími soupravami. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme, pane ministře, za tento příslib. A to byla poslední odpověď na poslední interpelaci dnes. Přerušuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny do 9. února 14 hodin, kdy budeme pokračovat body bloku druhého čtení. Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP