(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Patnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Anna Putnová, která bude interpelovat ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou ve věci inkluze. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Obvykle se v rámci interpelací snažím dotázat na koncepční věci týkající se školství. V tomto případě mi dovolte velmi konkrétní dotaz. Jedná se o inkluzi a obrátil se na mě pan ředitel z Libereckého kraje, který píše: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo e-mailem newsletter ročník I číslo 1, jehož poslední odstavec nesl název "Kdy se školy dozví o plánovaných změnách více?", myslí se inkluze, ze kterého cituji: Na konci roku 2015 začne Ministerstvo školství organizovat pracovní schůzky ve všech krajích se zástupci krajských úřadů a zřizovatelů škol a s řediteli základních škol. Návazně týmy odborníků navštíví každou plně organizovanou školu a o plánovaných změnách budou na místě diskutovat.

Podle dohodnutých informací se vzdělávací seminář s názvem Informační seminář k novele školského zákona § 16 měl konat 3. 11. 2015. Dne 20. 10. 2015 tento pan ředitel obdržel od Národního institutu pro další vzdělávání mail tohoto znění: Vážený pane řediteli, dovoluji si vám oznámit, že plánované informační semináře k novele školského zákona § 16 pro zřizovatele škol a pro ředitele základních škol a středních škol byly včera rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušeny.

Můj dotaz je, zda tyto semináře budou pokračovat, proč jsou zrušeny a jakým způsobem se budou ředitelé dozvídat o plánovaných změnách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Samozřejmě, vážená paní poslankyně, prověřím ještě tady ten konkrétní případ, ale co se týká vlastně toho příslibu, který byl ve zpravodaji Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak navazoval na školskou komisi Asociace krajů a tam jsme skutečně přislíbili, že po krajích budou probíhat semináře pro ředitele škol za mé osobní přítomnosti jako ministryně. Ústecký a Liberecký kraj takový seminář měl. Konalo se to v Ústí nad Labem a bylo tam několik stovek ředitelů. Samozřejmě prověřím, zda se nemohlo stát u tohoto konkrétního ředitele, že tuto informaci nedostal.

Co se týká těchto porad ke společnému vzdělávání za mé účasti, tak proběhly kraje Ústecký, Liberecký, Středočeský, Praha, Jihomoravský a Vysočina. A teď v pondělí proběhne Pardubický, Královéhradecký, 15. února Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, 10. února Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský. Dotace těchto porad jsou zhruba tří- až čtyřhodinové. Já se účastním dvě hodiny a následující dvě hodiny tam ještě zůstávají mí odborní spolupracovníci. Nicméně vedle toho samozřejmě budou pořádány informační a vzdělávací semináře přímo pro ředitele škol vlastně ještě v průběhu tady těch následujících měsíců.

Co se týká informace pro ředitele škol, tak jsme dokončili rukojeť ředitele základní školy, aby měl přesně popsáno, jaké změny ho čekají. Tato je hotová. Také jsme zpracovali otázky a odpovědi pro rodiče. Co se týká Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání, tam průběžně probíhá vzdělávání jak učitelů, tak speciálních pedagogů, tak školských pedagogických zařízení. A co se týká rukojeti ředitele základních škol a toho, že dnes byla vyhlášena prováděcí vyhláška k novele školského zákona, tak jsme domluveni v území, že vybrané školy budou navštíveny ze strany našich týmů a budeme ještě ověřovat přesně v praxi, zda nám tam něco chybí nebo nechybí.

Každopádně bych se chtěla omluvit danému panu řediteli z hlediska způsobu, jak se dozvěděl o zrušení daného semináře, a na základě informací, které mi bezpochyby předáte, situaci u této konkrétní školy ještě prověřím.

Jinak samozřejmě nabízím, že veškeré věci, které jsem nyní zmínila, včetně harmonogramu kroků ke společnému vzdělávání, který jsme zpracovali, vám předám v elektronické formě, tak abyste mohla komunikovat s danou školou v regionu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Není to doplňující otázka. Chci jenom poděkovat za velmi kompetentní odpověď paní ministryni a děkuji i za nabídku získání materiálu v elektronické podobě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Šestnáctou interpelaci přednese pan poslanec Jaroslav Krákora, který bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci přesídlování českých krajanů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře vnitra. Dovolte mi přednést interpelaci, která bude krátká, stručná a jasná.

Ministerstvo vnitra v loňském roce realizovalo přesídlování českých krajanů z Ukrajiny. Plánuje vláda pokračování programu i v letošním roce? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 20. 11. 2015 schválila vláda usnesení č. 962, kterým rozhodla o pokračování programu i pro rok 2016 s tím, že bude primárně financován prostředky uspořenými v rozpočtu na tento program v roce 2015. Program bude pokračovat ve stejném formátu. Není omezen zemí původu krajanů. Nicméně je posuzována potřebnost žadatelů tak, aby státní finanční prostředky byly vynakládány hospodárně. Jedná se o to, že návratová politika pro krajany funguje pro všechny státy světa, ale řekněme si upřímně, že hlavním zájmem současné doby jsou krajané z Ukrajiny. V loňském roce Česká republika přesídlila v rámci programu Ministerstva vnitra více než 220 krajanů. V roce 2016 počítáme minimálně se stejným počtem, případně i s počtem vyšším, pokud bude zájem ze strany krajanů v těchto zemích.

Integrace skupiny cizinců je v ČR velmi úspěšná. Lze konstatovat, že z 220 krajanů, kteří přišli v loňském roce, integrace proběhla naprosto bez problémů, a to jak v oblasti získání zaměstnání, tak získání bydlení. Velmi silně této skupině krajanů z Ukrajiny pomohli přesídlení volyňští Češi, kteří byli přesídlování v 90. letech, a mnozí z těchto krajanů směřovali právě do oblastí, kde tito lidé žijí.

Jako příklad vynikající spolupráce s municipalitami lze uvést např. město Cheb, které poskytlo pro potřeby krajanů pět bytů a zároveň krajanům, kteří se do bytů v průběhu 2016 nastěhují, pomáhá při zajištění zaměstnání v místní průmyslové zóně. Dalšími lokalitami, kde se krajané usazují, je např. Slavkov u Brna, kde našlo zaměstnání v loňském roce ve firmě LIKO-S, která poskytla i bydlení lidem, kteří u ní našli i práci. Další krajané se usazují např. v Tachově, Mimoni či v Praze.

Klíčovou roli v celém asistenčním programu hraje partner Ministerstva vnitra, kterým je od roku 2015 Arcidiecézní charita Praha. Pracovníci této organizace provázejí přesídlené krajany do momentu jejich příjezdu, po dobu jejich přechodného pobytu v ubytovacím zařízení, kterým je hotel Vltava, až do takzvaného osamostatnění a odchod do jednotlivých míst, kam tito lidé odcházejí.

Na druhou stranu je třeba zmínit i skutečnost, že ne všichni krajané nalezli v ČR nový domov. V průběhu 2015 se na Ukrajinu vrátilo celkem pět osob z těchto 220. Důvodem byl především vysoký věk a stesk po známé krajině a po domově. To znamená, tito lidé odešli zpátky na Ukrajinu, protože se neuměli sžít s novým prostředím.

Program je, jak už jsem říkal, určen krajanům z celého světa. Zatím se do něj zapojili pouze krajané z Ukrajiny a počítáme s přesídlováním volyňských Čechů i pro letošní rok.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP