(17.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Co se týče toho maďarského vyhlášení, já bych se nad tím zase až tak nepozastavil. Ale vezměte si, už samotná reakce premiéra Orbána, který s kritikou Benešových dekretů začal v roce 2002 a pokračuje v tom neustále. To je jeden z mnoha útoků na suverenitu České republiky. Ale k tomu Maďarsku bych se teď nechtěl vracet.

V této kauze angažujících se velvyslanců zaujalo - sám jste tady zmínil zprávu Transparency International - že v letošním roce Česká republika poskočila o 16 míst vzhůru, že i ta zmiňovaná Jižní Korea je v tom žebříčku za námi. A jejich velvyslanec tady dělá takovéhle kampaně. Tak to mě zaujalo a chtěl jsem proto i z tohoto důvodu od vás odpověď. Děkuji. Ale už mi nemusíte teď odpovídat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci i panu ministrovi. Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Josef Nekl. Bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci výjimky pro stavby připravené dle EIA z roku 2014. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážená vládo, paní kolegyně Pěnčíková mi trošičku vzala vítr z plachet, ale já bych se přece jen k tomu problému vrátil a trochu konkrétněji. A pokud bude možné mi konkrétněji odpovědět na dvě události.

Ale přece jenom bych to uvedl tím, že jsem před nedávnem interpeloval pana ministra Ťoka ohledně věci dostavby D1 na úsecích 136, 137, na úsecích Říkovice - Přerov, Přerov - Lipník nad Bečvou, s tím, že nezbytnost urychlení této stavby je pro Přerov svým způsobem už dneska životně důležitá nejenom z ekonomických pohledů a hledisek, ale i z pohledu velmi zhoršeného životního prostředí, kdy např. v letošním roce byla mnohokrát vyhlášena smogová situace, kdy je tam velký rozptyl prachových částic a oxidu dusíku, tzn. je tam velký výskyt respiračních chorob a vůbec vliv na zdraví občanů. Při té interpelaci mi pan ministr Ťok právě odpověděl, že v rámci nově přijatého zákona EIA o vlivu staveb na životní prostředí tato stavba bude pravděpodobně zejména na úseku Říkovice - Přerov pozastavena, protože se bude celá situace muset znovu prověřit.

Vy jste odpověděl na řadu otázek, co se dělá, proč to nejde, jak to nejde. Já se zeptám na první otázku, zda dostavba D1 patří do těch, které se budou muset kompletně znovu, nebo jestli tam bude ta výjimka udělena, protože je to zpracováno. To je jedna věc. Druhá věc. U Plzně je postavené nové zařízení na energetické využití odpadů. Stálo miliardu korun a také nemůže být zprovozněno, protože neplatí EIA. Tak jestli ta jednání vedou k tomu, že i tady to bude urychleno a bude možno se s tím nějak vypořádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji ještě jednou za otázku ohledně EIA. To jsou dvě věci. Ony spolu souvisí jenom zdánlivě. Ta záležitost, ta je jednodušší. Vy asi máte na mysli, pane poslanče, spalovnu Chotíkov u Plzně. Tam se ale, protože ta spalovna byla opakovaně napadena za různá údajná pochybení, dneska ani tak tolik nečeká na stanovisko naše, tam není ani tak problém posuzování této záležitosti, jako spíš historie a opakovaně napadané třeba územní rozhodnutí, nebo dokonce stavební povolení. Ta stavba dokonce měla být částečně financována z operačního programu Životní prostředí. Nakonec z toho sešlo, nakonec se to nepovedlo, takže investor si ji financoval sám. Ta záležitost ale spíš souvisela s postojem Evropské komise směrem k těm velkým spalovacím zařízením v rámci operačního programu. Takže tam to ani nemá souvislost s vlastní EIA a tam by ta záležitost neměla být časově problematická.

Ta akce, o které hovoříte, je skutečně v těch 64 stavbách, stejně jako mnohé další. Já vám v této chvíli nedovedu odpovědět, zda bude, nebo nebude nakonec v těch, které se nám podaří obhájit, protože jednání bude probíhat 3. února příští týden na Evropské komisi. Už je to asi patnácté jednání, ale řekněme druhé nebo třetí na té vysoké úrovni, kdy z Čech pojede asi patnáct lidí z různých ministerstev obhajovat ten seznam. My v tom seznamu 64 staveb Evropské komisi akci po akci zdůvodňujeme, proč si myslíme, že by měla být v tom výjimečném režimu, nebo v tom režimu, kde jsme schopni obhájit v rámci stavebního řízení, tedy v rámci stavebního povolení a případné účasti veřejnosti ve stavebním řízení to, co tam vlastně chybělo. Protože ty stavby skutečně mají EIA podle zákona 244/1992, kde posouzení dopadu na životní prostředí mělo úplně jiný rozsah, jiný detail. Jenom ve zkratce, dřív posouzení mělo třeba 5 stránek, dneska běžně má 150. Takže samozřejmě ten rozsah je úplně jiný.

My se snažíme přesvědčit Evropskou komisi, že mnohé z těch staveb, kde nedošlo k nějakým zásadním změnám - a tady, jestli se nemýlím, je to nějaká změna stavby před dokončením, protože tam už je vlastně vydáno částečně stavební povolení -, je možné vyřešit, aniž by se musela celá EIA opakovat. Protože samozřejmě opakování EIA v případě složitějších staveb znamená třeba plus dva roky. U těch jednodušších možná plus rok, někde plus dva roky a možná někde ještě déle. Takže o tom, jaké konkrétní stavby se nám nakonec podaří prosadit tak, aby bylo možné je vyřešit v rámci stavebního povolení, tzn. dostaneme od Evropské komise pouvoir, palec na to, abychom mohli vydat to osvědčení, že skutečně splňuje ta požadovaná kritéria, tak to rozhodnutí vyjde z dalších jednání, která podle našeho názoru by měla být ukončena nejpozději do konce února, protože v návaznosti na toho 3. února bude pokračování řekněme dalších diskusí o tom seznamu. A tam se upírá naše snaha.

Takže bohužel teď vás asi nepotěším tím, že nevím, zda ta akce bude spadat do toho seznamu, ale budeme to vědět poměrně brzo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedající. Já děkuji za odpověď panu ministrovi. Samozřejmě může odpovědět jenom to, co ví. Za prvé, vám budu tedy držet palce, protože my na tu stavbu, na ten obchvat kolem Přerova, čekáme 27 let, kdy se mělo poprvé kopnout. Takže snad už se to konečně nějak rozjede. Za druhé, snad tím vyplývá, že jsme v roce 2014 měli pravdu, když jsme říkali, že toto udělá velké problémy. Takže doufám, že to uznáte. A za třetí, tenkrát bylo slíbeno, že se udělá nějaká novela, která to zjednoduší. To znamená, že z toho, co jste řekl i paní kolegyni Pěnčíkové, vyplývá, že do toho zákona se teď sahat nebude a nebude se nic zjednodušovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak jenom rychlá reakce. Ten zákon se novelizovat bude. Bude se novelizovat v rámci stavebního zákona, který půjde brzy do vlády. Dneska jsem podepisoval, takže jde do Legislativní rady vlády během několika málo dní. Během dvou měsíců by měl být v Poslanecké sněmovně, takže tam je vlastně i nepřímá novela zákona EIA. Kromě toho chystáme a chceme právě s Evropskou komisí projednat možnost rychlé novely, která by právě mohla v případě, že Evropská komise bude souhlasit s některými našimi principy, umožnit schvalování těch 64 projektů podle zákona 244. To by byla asi relativně technická jednoduchá novela, kterou bychom připravili samostatně.

Ale jenom považuji za důležité říct ano, my jsme všichni věděli, že se tam ta rizika skrývají. Věděli. Ale my jsme prostě v tu chvíli hasili ten požár, který byl větší. Je to tak. Já to prostě přiznám. A nebylo to vyjednatelné v té chvíli. V této chvíli máte samozřejmě právo si myslet, že to vyjednatelné bylo. Ale my jsme u těch jednání byli, i u těch právních. Záležitost přechodných ustanovení a jaksi zpětnosti těch projektů byla na stole neustále. Věřte mi, že bych byl nejšťastnější, kdyby to tam nakonec nebylo. Ale ten tlak byl obrovský a ten zájem, aby to bylo přesně v tomto smyslu, tzn. aby tam ty projekty takto byly a byla tam přechodná ustanovení, ten byl jednoznačně explicitně vyjádřen Komisí. Takže určitě jsme vás neoslyšeli, ale prostě v té chvíli to nešlo vyjednat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP