(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Ano, já to chápu, jenom když si vzpomenu na vaše výroky před tím rokem a půl asi, tak bych tedy neřekla, že jste byl tak pesimistický a že jste očekával takový dopad, protože tenkrát jste tvrdil, že žádný problém v podstatě nebude, ale když to teď shrnu, tak vy nám vlastně říkáte, že Evropská komise svůj přístup vůbec nezměnila, že jsme tam, kde jsme byli, a jenže to teď zkoušíte individuálně na jednotlivé projekty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane mistře, prosím o vaši doplňující odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, je to tak, paní poslankyně. Evropská komise říká stále: Vy musíte splňovat evropské právo v tom, že ty projekty musí splňovat směrnici EIA bez ohledu na to, že se jedná o předvstupní projekty před vstupem České republiky do Evropské unie, protože vy na ně žádáte peníze už ve chvíli, kdy vy členy jste, a navíc prostě v době, kdy ty projekty po těch, řekněme, po 17 letech nemají mnohdy ani územní rozhodnutí, natožpak stavební povolení. A my říkáme: My se teď pokoušíme na individuálně ty projekty, a to už děláme několik měsíců, připravit takové argumenty, které Komisi přesvědčí, že mnoho těch projektů to řešení lze najít v těch navazujících řízeních, především tedy ve stavebním řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ano, přikročíme k další, jedenácté interpelaci. Pan poslanec Karel Šidlo bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci podpory účasti podniků na veletrzích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podpora exportu souvisí určitě s podporou účasti podniků na veletrzích a tato podpora je prováděna Ministerstvem průmyslu a obchodu již řadu let a podporuje právě tuto účast našich českých podniků na vybraných veletrzích. Jedná se zejména o spotřební zboží a strojírenství. V minulosti bylo zvykem, že před koncem roku bylo stanoveno, na které veletrhy a v jaké výši je tato podpora vypsána. Zpravidla se jednalo hlavně o úhradu výstavní plochy. V letošním roce došlo k zásadní změně. Podle informací z organizace CzechTrade bude překvapivě rozhodováno o podpoře na rok 2016 teprve v květnu letošního roku. Například veletrh ve Frankfurtu probíhá v únoru a je jasné, že takový termín je s křížkem po funuse.

Proto se vás ptám, pane ministře za prvé: Opravdu jste letošní podporu účasti na zahraničních veletrzích odepsali? Za druhé: Pokud ano, tak proč? Za třetí: Jaká opatření přijmete, aby v příštích letech mohla podpora podniků touto formou pokračovat? Za čtvrté? Jakým způsobem bude Ministerstvo průmyslu a obchodu v dalších letech rozvíjet podporu exportu českých podniků, zejména těch, které mají sídlo v České republice? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane interpelující, k vašemu dotazu bych rád uvedl, že MPO dlouhodobě zajišťuje program české oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, jehož hlavním cílem je podpořit české firmy v přístupu na zahraniční trhy a touto cestou přispět k diverzifikaci českého exportu a postupnému snižování závislosti na trzích EU, která v minulém roce dosáhla 84,5 %. MPO tímto způsobem zajistí zhruba tři desítky akcí napříč různými průmyslovými obory, včetně nových perspektivních oborů, jakými jsou biotechnologie či nanotechnologie. Obsahová náplň programu je naplánována a zveřejněna na webových stránkách MPO až do konce roku 2017, přičemž v tuto chvíli probíhají přípravy na rok 2018.

Vzhledem k systému výběru podporovaných veletrhů seznam oficiálních veletržních účastí plně reflektuje aktuální potřeby českých exportérů. Návrhy veletrhů totiž prostřednictvím oborových asociací a svazů předkládá především sama podnikatelská veřejnost. Vedle indikovaného zájmu ze strany podnikatelských reprezentací potom jako další klíčové kritérium pro výběr funguje koncept teritoriálních priorit a oborových příležitostí, rovněž vyhodnocení již proběhlých oficiálních účastí.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že podpora veletržní účasti patří mezi nejoblíbenější, ale také nejúčinnější prostředky podpory českých exportérů. Například jen za rok 2014 umožnil program české oficiální účasti podpořit více než 300 českých subjektů z 18 průmyslových oborů na veletrzích v 19 zemích světa. V minulém roce navíc MPO pružně zareagovalo na dění ve světě, když do programu oficiálních účastí zařadilo mimořádně veletrh FIHAV na Kubě a společně se Svazem průmyslu a dopravy zorganizovalo doprovodnou misi českých podnikatelů. Dalším perspektivním teritoriem, kde chceme soustředit podporu exportérů, je Írán, který jsem před několika dny navštívil s početnou podnikatelskou delegací. Čili toto dělá MPO.

Vedle popsaného programu českých oficiálních účastí fungují také komplementární projekty zajišťované agenturou CzechTrade, které využívají financování z fondů Evropské unie. V minulém roce byl s úctyhodnou bilancí 120 zrealizovaných veletrhů ve 40 zemích světa a 2 146 podpořených českých subjektů ukončen projekt SVV 2013-2014. Již v tuto chvíli se však pracuje na přípravě navazujícího projektu Novum, jehož spuštění je očekáváno ještě v tomto roce.

Čili jinými slovy to, co se financuje z národních zdrojů skrze MPO, samozřejmě probíhá jako v minulých letech, ten doplňkový program, který běží přes CzechTrade, tam je ta potíž, že se přechází na nové programovací období EU, a skutečně tam dochází k určitému zpoždění. Nicméně předpokládáme, že v dubnu, nejpozději v květnu, se to rozběhne, tak jak to běželo předtím.

Pokud se týká Frankfurtu, tak předpokládám, že veletrh Ambiente se koná ale až v únoru 2017, tak s tím by neměl být problém. Potřebná opatření již byla přijata, program českých oficiálních účastí je v tuto chvíli naplánován až do konce roku 2017 a projekt Novum na období let 2016 až 2018 je v přípravě. To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Pane ministře, děkuji za vysvětlení, ale měl bych jednu doplňující otázku k programu Novum. Já rozumím tomu, že to je podporováno z evropských fondů, ale chtěl bych se zeptat k již proběhlé účasti. Budou moci žádat také retroaktivně o peníze z toho programu? Bude to možné?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře, bude to možné?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane poslanče, s výhradou toho, že to ještě ověřím na úřadě, ale jsem si tím skoro jist, retroaktivně to proplácet bohužel nejde. To jsou peníze Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu ministrovi, panu poslanci. Dvanáctou interpelaci přednese pan poslanec Leoš Heger, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci hrazení léčby konopím.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Němečku, v posledních měsících Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že občanské sdružení na podporu léčby konopím dodá SÚKLu podklady pro rozhodování o úhradách této léčby z veřejného zdravotního pojištění v klasickém správním řízení. 11. 1. letos se objevila v médiích zpráva, že máte v úmyslu jednat se zdravotními pojišťovnami o úhradě léčebných přípravků z konopí u vybraných skupin pacientů, a to formou pilotního projektu.

Dovoluji si tedy zeptat, zda SÚKL uvedené podklady již obdržel, byly vyhodnoceny a zda obsahují jasné důkazy o účinnosti a nákladové efektivitě léčby. A pokud ano, pro jakou skupinu pacientů v České republice. Pokud ne, tak bych se dotázal, jak si ministerstvo představuje podporu těch finančních projektů, protože pokud je mi známo, tak nemá ze zákona zmocnění něco takového samo organizovat a nepatří to do skupiny, kterou podporuje formou různých zdravotních grantů. A jenom bych připomněl, že Česká lékařská komora se staví k této problematice výrazně negativně. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP