(16.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Poslední opatření, o kterých se teď hovoří v Německu a v Rakousku, to znamená o posílení ostrahy mezi Rakouskem, Německem a mezi Rakouskem a Slovinskem by v budoucnu nemělo mít vliv na zhoršení migračního postavení České republiky. Spíš to bude znamenat určité problémy a destabilizaci Slovinska, na jehož území tedy se mohou potom kumulovat migranti, kteří budou rakouskými orgány označeni jako ekonomičtí migranti.

Situace v České republice, jak jsem říkal, je v současné době klidná, od 27. ledna bylo v rámci tranzitní nelegální migrace zajištěno pouze 38 cizinců. Počty osob v zařízení pro zajištění cizinců se pohybují pod stem umístěných, k dnešnímu dni tam nejsou ani žádné děti, to znamená, jsou tam pouze ženy a muži, děti v současné době nemáme v detenci žádné. O mezinárodní ochranu požádalo v České republice v roce 2015 1 525 osob, nejvíce z tohoto počtu byli Ukrajinci, a to 46 %, Syřané 9 %, občané Kuby 8 %. Od začátku letošního roku požádalo o mezinárodní ochranu 91 osob, z toho 35 bylo z Ukrajiny, 15 z Iráku, 10 z Kuby a Syřanů v tomto počtu za letošní rok bylo 5 osob.

Jedinou velkou negací a negativem, které já vidím a predikuji, je zvýšená migrace z Afghánistánu, kde se podařilo zločineckým skupinám, které dříve pašovaly drogy a pašují je i v současné době, k tomuto svému tedy pseudopodnikání ještě přibrat de facto převádění osob. Bohužel Afghánistán v současné době vytvořil velmi funkční systém převádění osob dál do Evropy. Chtěl bych připomenout, že Afghánců žije velké množství mimo své domovy. V Pákistánu jich je v současné době 1,5 milionu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. (Poslankyně Kailová z místa: Nemám.) Ne, ne, tak děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci dopadu antikuřáckého zákona na výrobu piva.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Pane ministře, vláda nakládá na malé a střední podnikatele postupně čím dál tím víc povinností. Je to předmětem našich debat o povinném hlášení DPH, o EET, podle mých informací i vinařský zákon, tak jak jej schválila vláda, bude mít velmi tvrdý dopad na malé vinaře, ti jsou velmi znechuceni z chování z Ministerstva zemědělství, na to, jakým způsobem vláda schválila tento návrh zákona, který omezuje a bude do budoucna omezovat šanci podnikání zejména malých vinařů. A teď v zákoně antikuřáckém, nebo chcete-li v návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, v integrované protidrogové politice se objevují paragrafy, které zakazují prodávat alkohol na řadě veřejných akcí. Takže už si nekoupíte do budoucna, pokud tento vládní návrh projde, například svařené víno či grog apod. na sportovních akcích, kam řada lidí chodí fandit apod., to už si nekoupíte. A jediné, co navrhujete nebo co navrhuje ten vládní návrh zákona, je, že maximálně bude šance, abyste si koupili desetistupňové pivo, protože v návrhu zákona je přímo řečeno, že bude možné prodávat alkohol do 4 % objemového etanolu. To znamená, na některá desetistupňová piva se to bude vztahovat, ale na žádný jiný alkohol nikoliv. V tom zákoně, my jsme si toho původně nevšimli, to je natvrdo napsáno. Natvrdo napsáno.

A tak já se chci zeptat, pana ministře, protože nic o dopadech dovnitř sektoru pivařského či vinařského v té důvodové zprávě není, zdali takováto analýza existuje, či nikoliv. Já jsem o tom mluvil před chvílí s představiteli pivařských svazů, kteří na tuto skutečnost upozorňovali, a vy jste na to nereagovali. Tak se ptám, zdali takováto analýza existuje, či nikoliv a zda jste si vědom dopadů takovéhoto zákazu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Poprosím pana ministra zemědělství. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Na interpelaci pana poslance Bendla, který tady ještě do toho vložil malou vsuvku, která se týkala vinařů, musím jednoznačně odpovědět a budu na to v únoru na velkém setkání se všemi vinaři ve Velkých Bílovicích odpovídat já osobně se svými kolegy, na malé vinaře z Čech a Moravy ta novela rozhodně negativně nedopadne, ba naopak. Jejich postavení bude daleko lépe a více chránit.

Pokud jde o váš dotaz, přiznám se, ve věci antikuřáckého zákona asi by bylo dobré, aby byl více směřován na Ministerstvo zdravotnictví, protože to je jejich gesce. Nicméně chápu ten přesah, o kterém vy hovoříte, do našeho resortu. Ono kvalifikovaně odhadovat, co se stane a jaké dopady to bude mít na sektor spotřeby piva, vína a jiných alkoholů, de facto podle mě žádná studie není schopna vyhodnotit. Nicméně je tady i nějaká studie z Univerzity Karlovy, která říká, že naopak lze třeba vidět i pozitivní dopady této zákonné normy, že například návštěvy v restauracích se mohou zvýšit o 3 až 6 % a může tím vzrůst i spotřeba některých alkoholových produktů. Protože já si myslím, a je to z mé osobní zkušenosti, že spousta klientů, především rodičů a rodin s dětmi, kteří logicky do restaurací, kde se kouří, nechodí, a tudíž přicházejí tyto restaurace o potenciální zákazníky. A musím říct, že nemám informace v rámci toho, že by některá země, která zavedla restrikci v omezení kouření, že by došlo třeba v Belgii k poklesu spotřeby piva či jiných alkoholových produktů. Takové informace jsem nezaznamenal. Když jsme dívali na spotřeby právě v evropských zemích, tak k tomu nedošlo po zavedení tady tohoto zákazu. Takže jednoznačně říct, jaké chování bude u spotřebitelů, myslím si, že nikdo není schopen toto přesně definovat. Takže tolik asi moje reakce na to, co vy jste tady interpeloval. Víc asi vám já nejsem v tento okamžiku schopen odpovědět.

Jenom bych polemizoval s tím, co jste říkal, že jsou pouze všechna tato opatření restriktivní, regulatorní, a která zhoršují prostředí podnikání v České republice. Já s vámi principiálně nebudu souhlasit, protože naopak já znám spoustu provozovatelů provozoven, restaurací a pohostinství, kteří za mnou chodí a říkají, jak já mám podnikat, když dělám poctivě veškeré účetnictví, všechno řádně tomuto státu daním a mám o x desítek metrů vedle sebe konkurenci, kde prokazatelně vím, že tomu tak není. A dokázat odkontrolovat úplně všechny provozovny každý rok, tak abychom mohli říct státe, udělej tuto kontrolní činnost a v rámci kontrolních nástrojů donuť podnikatele, kteří se nechtějí chovat férově, aby se takto chovali, prostě s ohledem na kapacitu zaměstnanců z Celní a Finanční správy není možné. Takže potom je to otázka toho, že stát musí umět nastavit nějaké nástroje, které povedou k tomu, aby se podnikatelské prostředí kultivovalo, aby se podnikatelé chovali férově vůči sobě samotným a vůči státu, protože zákony hovoří jasně. Jak zákon o podnikání - podnikáme za účelem zisku. Zákon o účetnictví jasně říká, jaké jsou povinnosti podnikajícího subjektu při tržbě, při evidenci celních dokladů atd. Říkám to z vlastní zkušenosti člověka, který jedenáct let donedávna podnikal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Stát není schopen ochránit ani mail pana premiéra, natož pochybuji, že bude schopen ochránit data, která budou všichni podnikatelé posílat do jednoho datového centra. Tam si potom každého svléknete do naha a budete vidět, za kolik od koho kupuje, a bude se to týkat těch poctivých a ti pak na to doplatí. O tom jsem hluboce přesvědčen.

A pro ty z vás, kteří nevěří tomu, co jsem tady říkal, tak vám jenom odcituji část toho zákona, protože mám strašně málo času. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje - a teď řeknu - mimo jiné, mimo jiné na veřejnosti přístupné sportovní akci s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4 % objemového etanolu, to znamená maximálně pivo desítku. Už si tam prostě svařák ani nic jiného nekoupíte. A to bych tady mohl citovat další a další, protože na pouti už si nekoupíte vůbec nic skoro. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Na to se to nevztahuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím pana ministra o doplňující odpověď, jestli si na pouti koupíme, nebo nekoupíme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP