(16.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Pro nás je prioritou obnova kontroly schengenského prostoru. V první fázi donutit Řecko, aby plnilo své povinnosti. Už dlouho hovoříme o takzvaných hotspotech. Mělo jich být jedenáct, funkční jsou tři. A já se obávám, že ani ty tři nejsou funkční tak, jak jsme si představovali. Byli jsme kritizováni za systém detence, to znamená systém, kdy migrující osoba, která jednoznačně deklaruje, že v zemi, kterou prochází, nechce zůstat, je zadržena a je podle dublinských ustanovení, případně mezistátních ustanovení mezi jednotlivými státy vracena buď do státu, kde poprvé do Schengenu vstoupila, nebo do státu, z něhož do České republiky přišla. Bez této detence, bez toho, abychom tyto lidi omezili na svobodě do doby, než je jejich věc vyřízena a oni jsou vráceni buď ve variantě jedna, nebo ve variantě dva, hotspoty nemůžou nikdy fungovat, protože se stanou pouze registračními centry nevalné kvality, kde ti lidé, ad jedna, nebudou udávat pravé údaje, protože ti poctiví je samozřejmě udají a ti, kteří budou chtít zastírat svůj původ, ať už je to národnost, nebo svoji historii, tak ji v tom velmi rychlém sledu, jak jsou dneska ty kontroly prováděny, velice efektivně zakryjí.

To znamená, potřebujeme hotspoty, které by v řádu několika týdnů začaly fungovat, a aby si evropské země kously do toho kyselého jablka a jednoznačně se domluvily na tom, že hotspoty budou fungovat i jako detenční zařízení. K tomu směřovala i dohoda zemí V4, že bez toho, aby hotspoty byly detencí a byli jsme schopni opravdu zjistit, kdo k nám přichází a jestli má statut uprchlíka, nebo ekonomického migranta, bez toho nejsme schopni ten systém nastavit, aby řádně fungoval.

Pokud se nepodaří s Řeckem dohodnout a obnovit -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas, pane ministře. I když se posloucháte strašně dobře, je mně to velmi líto.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vy jste mě vyzval, abych to vysvětlil, tak jsem se snažil...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jste hodný, děkujeme. Pan poslanec má doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Přesně tak, děkuji. Pan ministr bude mít ještě šanci doříci to, co nestihl. Chtěl bych za prvé poděkovat za jeho vyčerpávající odpověď. Myslím si, že jeho přístup, potažmo přístup české vlády je velmi pragmatický a rozumný a pro Českou republiku pozitivní. A na závěr určitá osobní pochvala pana ministra vnitra. Velmi si vážím toho, a samozřejmě každý ministr to nedělá, byť toto téma, které má v gesci, je velmi palčivé a trápí asi nejvíce občany České republiky, vážím si toho, že jezdí do regionu a snaží se postup naší vlády vysvětlovat běžným občanům a nejenom tady v naší Sněmovně. Tímto ho touto cestou zvu i do Chrudimi, kde bych ho velmi rád uvítal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, ještě dvě minuty.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Omlouvám se, já se u toho tématu vždycky rozvášním a je to na dlouho.

Vážený pane poslanče, vážené kolegyně, vážení kolegové, recept na migrační krizi je ochrana vnější hranice, funkční hotspoty, abychom věděli, kdo k nám přichází, abychom jasně mohli definovat, kdo potřebuje pomoct a kdo si pouze chce zlepšit život a je takzvaným ekonomickým migrantem, a naučili se ty ekonomické migranty ve velmi rychlém sledu a velmi efektivně vracet do zemí původu. To je recept na krizi, která tady je. A já pevně doufám, že to, co dnes vidíme, že Evropská komise přiznává, že více než polovina lidí, kteří přicházejí, jsou ekonomičtí migranti, že jsme si jasně pojmenovali problém, že Řecko nefunguje, že to snad znamená obrat k lepšímu a Evropa přijme efektivní opatření, jejichž budeme součástí, na to, abychom byli schopni tuto krizi zvládnout. Po této krizi může přijít krize větší, a pokud ta opatření neuděláme, tak odpověď na vaši otázku, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je, že ty počty příští rok můžou být srovnatelné s rokem loňským, dokonce můžou být i vyšší.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a přikročíme ke čtvrté interpelaci, kdy paní poslankyně Markéta Adamová bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Michalu Marksovou ve věci zákona o sociálních službách. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já jsem měla dvě interpelace, a protože ta druhá byla vylosována v takovém pořadí, že se na ni určitě nedostane řada, pokusím se tedy spojit je do jedné a zvládnout dva dotazy. Oba dva se totiž týkají příspěvku na péči, takže novely zákona o sociálních službách.

Obracejí se na mě teď lidé, a oni se tedy předtím obracejí na úřady práce se žádostí o přiznání příspěvku na péči, kteří se po několika týdnech, nebo dokonce měsících v usnesení úřadu práce dočtou, že se řízení ve věci žádosti o přiznání přerušuje, protože Česká správa sociálního zabezpečení nedodala posouzení stupně závislosti. Řízení je pak přerušeno, dokud úřad toto posouzení neobdrží, a to na dobu neurčitou, což si myslím, že je vůči těmto lidem minimálně neférové jednání, i když podle správního řádu je zřejmě zcela v pořádku. Žadatel ale netuší, jak a kdy a jestli vůbec bude o jeho žádosti rozhodnuto, nemá ani tyto základní informace. Nárok na opravný prostředek, jelikož proti přerušení řízení se nemůže odvolat, tedy nemá. Problematika v oblasti posudkových lékařů a toho, že jednání s nimi je zdlouhavé a posuzování opravdu trvá velmi dlouho, je známý fakt. Mě by zajímalo, co Ministerstvo práce a sociálních věcí v posledních dvou letech, tedy od doby, kdy zastáváte post ministryně, v této věci udělalo. Zda je nějaká v současné době třeba alternativa toho, jak by se vydání posudků urychlilo a jak tedy tuto věc řešit.

Můj další dotaz směřuje k novele, kterou jsme projednávali v tomto týdnu v prvním čtení, kdy jsem se vás dotazovala ve svém příspěvku na analýzu, s kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí k číslu, nebo respektive k údaji 10 % navýšení této sociální dávky. Zajímalo by mě, jestli ta analýza existuje, protože jste na můj dotaz v rámci té diskuze nereagovala ani jste si nevzala závěrečné slovo, tak se vás ptám nyní, jestli existuje, jestli byste mi ji mohla dodat. (Místopředseda Gazdík poukazuje na čas). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Když to vezmu od konce, co se týče těch 10 %. Vzhledem k tomu, že příspěvek na péči pobírá asi 330 tis. lidí a za rok 2015 to byla suma 21 mld., takže to je velká a nezanedbatelná suma ve státním rozpočtu, těch 10 % nebyl výsledek žádné analýzy, to opravdu byl výsledek diskuze a nějakého kompromisu s Národní radou pro zdravotně postižené a s tím, co teď, v tuto chvíli unese státní rozpočet. Opravdu je to, a jak víte, tak jsme se bavili nejdřív o tom, případně že by to bylo dvakrát po sobě 5 %, a pak jsme raději došli k tomu, že to bude rovnou alespoň 10 %. Takže je to taková jakási první pomoc, lze říci.

Co se týče druhé otázky, tak ta je samozřejmě velice složitá a bolestná. Tahle malá novela zákona o sociálních službách, kde je teď těch 10 %, tak to je taková, jak říkám, první pomoc. Jinak se chystá velká systémová novela zákona o sociálních službách, kde jedna z oblastí, kterou řešíme, je právě zkrácení doby řízení příspěvků na péči a vlastně změna toho systému, protože s posudkovými lékaři je obrovský problém. Nejenže jich je málo, ale opravdu velká část jich brzo odejde do důchodu a bude velký problém. Takže změna spočívá v tom, aby mnohem větší důraz byl kladen na sociální šetření, mohli to dělat lidé, kteří vystudovali třeba zdravotně-sociální fakultu, aby se situace zlepšila. Jinak věřím, že tyto případy, protože zase na to obrovské množství, které oni posuzují, jsou na ty počty pořád ještě případy jednotlivé, jakkoliv samozřejmě to vůbec nezlehčuji, protože se nám také stává, že rodina žádá o příspěvek na péči, a než se to vyřídí, tak vlastně ten člověk zemře. Takže opravdu děláme všechno pro to, abychom se tomu vyhnuli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Já doplním otázky k oběma těm otázkám. Jedna věc je, že vy vlastně přidáváte 10 % plošně, tak jestli jste nezvažovali, že byste zvolili diferencovaný přístup k jednotlivým jak skupinám, tak i věkovým kategoriím, protože ono se často teď uvádí, že příspěvek na péči už nebyl myslím osm, někdo uvádí dokonce, že deset let, zvyšován. Ona to úplně pravda není. On v určitých úrovních zvyšován byl, v jedné byl zase snižován a bylo to vždycky právě po analýze toho, komu je potřeba více pomoci a kdo naopak zase třeba tolik řekneme nebude poškozen, pokud mu zvýšen nebude. Takže jestli neuvažujete nebo jste neuvažovali i o tom diferencovaném přístupu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP