(15.50 hodin)
(pokračuje Šincl)

V České republice dluží půl milionu lidí takové peníze, že je pravděpodobně nikdy nebudou schopni splatit. Přes všechna opatření však bankovních šmejdů neubývá. Na to se samozřejmě nabalují sociální problémy. V konečném důsledku je to stát, který na své náklady, přesněji na náklady každého z nás, daňového poplatníka, musí vzniklé problémy řešit. Z tohoto důvodu mě, pane premiére, zajímá, zdali připravuje stát nějakou regulaci v oblasti spotřebitelských úvěrů, která spadá do šedé ekonomiky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šinclovi. Pan premiér je připraven. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, snad se pan poslanec Šincl nebude zlobit, ale já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, která se týkala interpelace pana poslance Soukupa, který se ptal na Turecko. Shodou okolností až teď za malou chvíli tady skončím interpelace, budu mít setkání s velvyslancem Turecka v České republice a budeme mluvit spolu dnes o tom, jak je plněn akční plán, který byl uzavřen mezi Tureckem a Českou republikou. A minulý týden jsem se setkal s naším velvyslancem, kterého máme my v Turecku, abych přesně od něj zjistil, co se v Turecku reálně v těchto posledních dnech odehrává, a byl bych také velice rád, kdyby Turecko ještě před jednáním Evropské rady pokud možno navštívil ministr zahraničí Zaorálek a opět na místě se pokusil maximálně přesvědčit o opatřeních, která jsou v Turecku realizována. Takže jsem pro to, abychom využili všechny možnosti, abychom s Tureckem jednali a zdůraznili, na čem má Česká republika zájem.

Pokud jde o interpelaci pana poslance Šincla. Já myslím, že směřujeme k tomu, abychom skutečně udělali poslední krok k integraci dohledu nad naším finančním trhem. Když jsem byl ministr financí, tak jsme integrovali dohled nad finančním trhem, pokud šlo o kapitálový trh. Pokud šlo o pojišťovnictví, tak jsme zrušili Komisi pro cenné papíry a část dohledu z Ministerstva financí nad pojišťovnami a obojí jsme to převedli na centrální banku. Čili ČNB dneska dozoruje významnou část českého finančního trhu.

Ale samozřejmě kromě bankovních poskytovatelů půjček tady máme tisíce nebankovních poskytovatelů půjček, kteří v zásadě jsou regulováni jediným zákonem, a tím je živnostenský zákon. A pak samozřejmě obecnými pravidly, která se týkají obchodního a občanského zákoníku. Já myslím, že je to naprosto nedostatečné. Proto jsme se jako vládní koalice dohodli už před dvěma lety a nedávno jsme dokončili práci a poslali zákon sem do Poslanecké sněmovny, kde navrhujeme nový zákon o úvěru pro spotřebitele, který by měl výrazně zvýšit ochranu spotřebitele na finančním trhu. Navrhujeme, aby všechny subjekty, které poskytují spotřebitelské úvěry, tzn. všechny nebankovní subjekty, podléhaly dozoru České národní banky, tzn. že dojde k přelicencování trhu. Tyto subjekty budou muset splnit nové zákonné podmínky včetně minimálního kapitálu, který by měly mít k dispozici. To znamená, že dojde k dokončení procesu integrace dohledu nad celým finančním trhem pod jeden subjekt, pod Českou národní banku.

Já jsem přesvědčený o tom, že tento proces změny regulace, posílení regulace a přelicencování, by mohl výrazným způsobem pročistit náš trh. Pevně věřím, že to povede k tomu, že na trhu zůstanou seriózní subjekty, které budou kontrolovány a regulovány ze strany České národní banky, a budou regulovány také sankce, které si může poskytovatel účtovat v případě prodlení spotřebitele tak, aby bylo zabráněno pádu spotřebitele do dluhové pasti.

Nově budou podléhat regulaci i tzv. mikropůjčky do 5 tis. korun, které vůbec nebyly regulovány. Jsem přesvědčený o tom, že tento nový zákon o úvěru pro spotřebitele, který vláda schválila a poslala do Parlamentu, znamená v zásadě revoluční kvalitativní krok z hlediska posílení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Chtěl bych využít i této příležitosti, abych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh zákona schválila, aby co nejdříve mohl být zahájen proces přelicencování těch subjektů, které poskytují nebankovní půjčky, a aby co nejdříve došlo ke zkvalitnění prostředí, ve kterém jsou u nás v České republice tyto půjčky poskytovány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli není doplňující otázka. Není tomu tak. Pan kolega Koníček v tom případě, bude to poslední interpelace na pana premiéra, na jakou se dostane podle vylosování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane premiére, kontrolní výbor dne 15. října 2015 ke kontrolnímu závěru č. 12/08 Programy průmyslové spolupráce přijal usnesení č. 146, ve kterém požádal předsedu vlády, aby do 30. listopadu 2015 sdělil kontrolnímu výboru postoj vlády k využití programů průmyslové spolupráce. Usnesení vám bylo doručeno 20. října 2015. Když nebyl postoj vlády ve stanoveném termínu na kontrolní výbor doručen, upozornil jsem vás na to dopisem dne 10. prosince 2015. Dnes máme 28. ledna 2016 a na kontrolní výbor nebylo stále nic doručeno. Můžete mně, pane premiére, vysvětlit, jak pracuje Úřad vlády, když ani po třech měsících není schopen na kontrolní výbor doručit požadovaný materiál?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru poslanci Koníčkovi. Pan premiér jistě připraven. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, jediné, co mohu říci, že samozřejmě nechám prověřit korespondenci mezi kontrolním výborem a Úřadem vlády tak, abych zjistil, v čem je problém a proč nebyla zpracovaná příslušná odpověď, zejména pokud jste v prosinci loňského roku tuto věc urgoval. Samozřejmě Úřad vlády nemůže zaujmout stanovisko za vládu. Předpokládám, že jsme se obrátili v této věci na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je v této záležitosti gesční. Takže já prověřím tuto korespondenci a odpověděl bych vám potom následně na tuto vaši ústní informaci formou písemné odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Koníček nežádá doplnění odpovědi... Nevím, jestli ještě kolegu Bendla... který tady není, takže jeho přihláška propadá. Paní poslankyně Bohdalová tady také není, takže i její interpelace. Pan kolega Hovorka tady je, takže může přednést interpelaci a vzhledem k nedostatku času mu bude odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, na Ministerstvu zahraničních věcí existuje již několik let registrační systém pro podání žádosti o pobytová oprávnění v České republice. V závislosti na individuálním nastavení jednotlivých zastupitelských úřadů se lze registrovat k podání žádosti o schengenská víza a k podání žádosti o povolení dlouhodobého či trvalého pobytu na území České republiky. Na webových stránkách ministerstva se píše, že žádost bude podána na velvyslanectví České republiky samostatně na základě vaší registrace. Provedení a zpracování vaší registrace je bezplatné. Doporučujeme provést registraci samostatně bez zprostředkování cizí osobou. Potvrzení termínu pro podání žádosti bude zasláno na kontaktní emailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři. Poté je nutné pomocí potvrzovacího číselného kódu zaslaného emailem svoje zadání ihned potvrdit.

Podle mých informací není možné se do toho systému regulérně přihlásit. Systém je údajně spouštěn na pár minut denně, náhodně a všechny registrace vychytají robotické servery. Zato tisk a internet je plný inzerátů, že určitá firma může zajistit vízum např. občanům Ukrajiny za příslušný poplatek 800 dolarů zaplacených na účet do Německa. Samozřejmě všechno bez dokladů. Znamená to, že někdo na tom podivném systému docela slušně vydělává, a rozhodně to nepřispívá dobrému jménu České republiky v zahraničí.

Žádám a prosím proto o informace, kdo je technickým provozovatelem systému Visapoint. Kde jsou příslušné servery tohoto systému, zda v České republice nebo přímo na zahraničních konzulátech, nebo jinde? Kdo má nad tímto systémem přímou kontrolu a dozorové pravomoci? Je možno zpětně zjistit, jak často je systém spouštěn a z jakých adres se do systému přihlašují potenciální zájemci o vízum? Jsou tyto adresy identické s adresami konkrétních žadatelů?

Pokud odpovědi přímo neznáte, tak prosím o zaslání písemné odpovědi. Žádám vás, pane premiére, abyste tuto informaci prověřil a zjednal nápravu, aby se Česká republika chovala jako standardní evropská země, transparentně vůči žadatelům o dočasný či trvalý pobyt -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, víte, že máte jenom dvě minuty na otázku. (Poslanec Hovorka děkuje.) Já se musím zeptat pana premiéra, jestli chce odpovídat v tuto chvíli. Raději písemně, protože ta odpověď by nemohla být časově dokončena. Takže se shodneme na tom, že je 16 hodin, že doba na interpelace vůči předsedovi vlády skončila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP