(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se za malé zpoždění, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Je čtvrtek odpoledne máme ústní interpelace.

202.
Ústní interpelace

Nejprve interpelace na předsedu vlády. První interpelací je interpelující paní poslankyně Strnadlová ve věci spolupráce s Íránem. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré odpoledne. Vážený pane premiére, vaše vláda od počátku svého mandátu klade velký důraz na ekonomickou diplomacii a posilování exportních možností českých firem. Naše republika se například aktivně zapojuje do čínského projektu obnovení Hedvábné stezky. V současnosti se ekonomicky otvírá i jedna z největších zemí Blízkého a Středního východu - Írán. Jaké má podle vás Česká republika možnosti uplatnění na obrovském íránském trhu? A jaké obecně vidíte perspektivy spolupráce ČR a Íránu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Celou ztrátu jsme dohnali tím, jak krátkou otázku paní Strnadlová položila. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych velmi stručně také reagoval k záležitosti spolupráce s Íránem.

To, co je myslím klíčové a co je vlastně signálem a spouštěcím mechanismem pro zintenzivnění naší komunikace s Íránem, s íránskými představiteli, je podpis dohody o íránském jaderném programu. Tato dohoda byla podepsána 16. ledna letošního roku. Íránského času to tedy bylo 17. ledna. V návaznosti na podpis dohody o íránském jaderném programu v červenci loňského roku a následném potvrzení ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii v polovině prosince loňského roku, že Írán splnil požadavky dohody s velmocemi, byla ukončena platnost sankčních opatření. Neděle 17. ledna letošního roku se tak stala pro Írán dnem, kdy došlo k implementaci této dohody. To znamená, že začíná uvolňování mnohaletých sankcí.

Chci zmínit, že Česká republika v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že jednání zdárně pokračují, zaměřila intenzivnější pozornost na posílení vztahu s Íránem. Vyslali jsme do Íránu delegaci, kterou vedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Už součástí této jeho delegace, která navštívila Írán ještě před tímto formálním zrušení sankcí, byla i podnikatelská delegace. Já jsem velmi rád, že na jednání ministra zahraničí v Íránu, které vlastně po mnoha letech bylo první návštěvou takto vysoce postaveného představitele České republiky v Íránu, mohla navázat i návštěva ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který byl v Íránu teď 16. až 19. ledna letošního roku. Bylo to přesně v okamžik, kdy, jak jsem popsal, došlo ke zrušení těchto sankcí a k finálnímu podpisu dohody o íránském jaderném programu.

Jsem přesvědčen, že návštěva ministra Mládka v Íránu byla velmi dobře načasována. Jsem také přesvědčen, že jí ministr Mládek velmi intenzivně využil. Setkal se se svými partnery v oblastech průmyslu, obchodu, dolů, energetiky, ropy a plynu, financí, jaderné bezpečnosti, dopravní infrastruktury i s viceprezidentem pro ekonomické záležitosti. Během své návštěvy pan ministr Mládek podepsal dohodu o hospodářské spolupráci, jejíž součástí je i založení smíšené komise, která by měla projednávat nové možnosti a projekty spolupráce České republiky a Íránu. Dokončuje se dohoda o ochraně investic, která stále našim podnikatelům chybí. Tady si myslím, že je důležité, aby tato dohoda byla dokončena pokud možno co nejdříve. Velké možnosti byly identifikovány i v oblastech spolupráce ve zdravotnictví, bankovním sektoru, službách, vzdělávání, při výzkumu, také v oblasti jaderné bezpečnosti, letectví a rovněž v obranném průmyslu.

To, co je zajímavé, je využít spolupráci při průniku na okolní trhy, jako je třeba Afghánistán nebo Irák. Okolní trhy zahrnují oblast o cca 400 milionů obyvatel. Firmy jako Škoda, Zetor a další mají v Íránu svoji dlouhou tradici a na tuto tradici nyní mohou navazovat další aktuální obchodní případy. Jedním z aktuálních obchodních případů byla např. nová zakázka pro výrobce traktorů Zetor. Českým firmám se tady skýtá možnost navázat na předcházející kontakty. Stejně tak je samozřejmě možné počítat s tím, pokud zlepšování vztahů mezi Íránem, Evropskou unií bude nadále takto pokračovat, že by Írán svými bohatými ložisky jak ropy, tak plynu mohl přispět k diverzifikaci zdrojů ropy a plynu pro celou Evropu. A samozřejmě jsou tady také další zdroje nerostných surovin, které by z pohledu Evropy mohly být velmi zajímavé.

Stejně tak Írán nepochybně může mít zájem investovat do rozvoje dopravní infrastruktury, včetně železniční infrastruktury. A i tady se skýtá prostor pro aktivity českých firem. Chtěl bych vás ujistit o tom, že česká vláda přirozeně tyto nové možnosti z hlediska posílení českého expertu velmi pozorně sleduje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane premiére, prosím když tak doplňující odpovědi. Děkuji. Paní kolegyně Strnadlová, jestli má zájem o doplňující otázku. Nemá zájem. Děkuji. Tím je interpelace vyřešena.

Druhým interpelujícím je pan poslanec Robin Böhnisch ve věci EIA. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP