(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, po něm řádně přihlášený pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že pozměňovací návrh ústavněprávního výboru je rozumný, ano, aby bylo možné u nezletilých dětí ukončit smlouvu, vybrat za určitých podmínek - podmínka šesti let, jestli jsem dobře pochopil, podmínka souhlasu zákonných zástupců. To si myslím, že je v pořádku. Má to i moji podporu.

Chci jenom poznámku. My jsme v případě třetího důchodového pilíře přijali, a tehdy jsme se odkazovali právě na stavební spoření, to, že rodiče mohou uzavřít smlouvu a mohou měnit smlouvu bez souhlasu soudu. Naskýtá se tedy otázka, jestli podobné ustanovení, co se týká stavebního spoření, byť to zní divně, je to doplňkové penzijní spoření nebo připojištění postaru, prostě třetí pilíř, jestli to nepromítnout právě i do tohoto tzv. třetího pilíře. Toť poznámka možná na diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vondráček, po něm řádně přihlášený pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat všem svým předřečníkům, že tak shrnuli problematiku. Nám se moc pěkně debatovalo na ústavněprávním výboru o této věci. Málokdy se stane, že v podstatě všichni všem dali za pravdu, a snažili jsme se najít řešení. Já bych se asi vešel do faktické poznámky, protože už téměř všechno bylo řečeno. Moje chyba. Příště to budu vědět. Mám se hlásit včas a hned z místa. Příště budu chytřejší.

Nicméně zazněly tady víceméně argumenty pro, já jsem také hlasoval pro. Já si myslím, že ten kompromis je rozumný. Řeknu proč. Považuji za vhodné, aby tady aspoň stručně zazněly argumenty, řekněme, i druhé strany, argumenty pana ministra spravedlnosti, který tu není a který by určitě vystoupil.

Na počátku k tomu původnímu návrhu bylo nesouhlasné stanovisko vlády a to mělo jasnou oporu v tom, že zrušení smlouvy o stavebním spoření není běžným právním jednáním ve smyslu zákona ani ve smyslu už ustálené judikatury vyšších soudů. Vždy bylo zájmem chránit oprávněné zájmy dítěte. Připomínka jedna k vystoupení pana kolegy Tejce. On to obsahoval v podstatě už starý občanský zákoník. Ono to nebylo žádné novum. Nicméně s přijetím nového občanského zákoníku se soudy začaly chovat jinak a zavedly jinou praxi a my tu situaci nyní musíme řešit.

Má pravdu Ministerstvo spravedlnosti, když tvrdí, že toto řešení, které jsme našli, není zcela systémové, narušuje určitou doktrínu ochrany zájmu dítěte, která je obsažena v novém občanském zákoníku. Je fér, abyste věděli, že jde o to, že tu ošetřujeme v podstatě jen jeden produkt finančního trhu pro děti. Jsou i jiné způsoby, jak spořit dítěti. Ale podstatné je to, že stavební spoření je zdaleka nejrozšířenější, je masové, používá ho každý a setkává se s ním v běžném životě skoro každý. Samozřejmě, argumentoval jsem tím také na ÚPV, pro běžného člověka, který používá stavební spoření, jak má, spoří svému dítěti, pak mu naspoří, uplyne ten čas a chce to skutečně využít třeba na zlepšení bydlení dítěte a v životě neměl co do činění se soudem, tak je to opravdu stresující se na soud dostavit. Musíte si podle jednacího řádu stoupnout za tu ohrádku a tam vypovídat. Ne každý je na to zvyklý, a když je soudce opravdu, jaký je, může si vás tam vychutnat. Navíc jsou to dvě řízení - je to řízení o ustanovení kolizního opatrovníka a pak samotné řízení o svolení s tím právním jednáním.

Takže jestliže se tady dopouštíme tím kompromisem narušení určité doktríny, za kterou bojoval ministr spravedlnosti, což bychom neměli dělat jako poslanci, zvlášť ti, kteří utrpěli právní vzdělání, měli bychom se snažit vyhýbat těmto krokům, potom jestliže k nějakým kompromisům sáhneme, tak bychom se měli ptát, komu je to ku prospěchu a zdali to něčemu zásadně ublíží. A odpověď je taková, že skutečně to pomůže tisícům rodičů, tisícům nezletilých dětí. A jestli to někomu ublíží? Domnívám se, že tak, jak jsme se to snažili napsat nebo stylizovat, že to skutečně není škodlivá právní úprava a dítě to neohrozí. Z toho důvodu jsme tedy přikročili k tomu, že jsme narušili systém, a abychom pomohli lidem a abychom naplnili trochu i společenskou poptávku, tak jsme jednotně hlasovali na podporu tohoto pozměňovacího návrhu. A já bych vás, kolegyně a kolegové, také chtěl osobně poprosit při hlasování o podporu tohoto kompromisu a této novely zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji pan poslanci Vondráčkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit, že nejde jen o právní rozměr. On je tu také rozměr ochrany veřejných financí. Víte, když máte dobrého finančního poradce, tak vám u důchodového pojištění poradil, jestli je také pojištěná babička a dědeček a tchyně a tchán a že vlastně přes ně můžete získat státní podporu. Já samozřejmě jsem pro to, aby byla podpořena prostřednictvím stavebního spoření i možnost zajišťovat si v budoucnu bydlení, ale každopádně zde dochází k případům, a bude se to rozšiřovat, kdy vlastně ti, kteří mají na odloženou spotřebu, protože bankovní produkty dneska žádné velké výnosy nepřinášejí, revolvingově vlastně od narození do 18 let obrátí ty peníze třikrát a třikrát přijdou ze státního rozpočtu. Je pak otázkou, jestli se budou opravdu vracet do bydlení a jestli do té doby nebude také změněn zákon o stavebním spoření, protože ta tendence už tu byla opakovaně, že státní příspěvky by měly jít jenom v tom případě, kdy opravdu ty peníze budou na stavební účely a vybavení bytu či rekonstrukci bytu vynaloženy.

Takže vedle právních norem, které jsme možná ošetřili, zde ještě existuje nebezpečí, že nějaké procento občanů to bude využívat opravdu jako nejlepší produkt, kde dochází k zhodnocení jejich peněz opakovaně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Pavel Blažek, po něm pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Mnoho bylo řečeno. Já snad se pokusím o určité zpřesnění a malinké zobecnění, které neplatí pouze v tomto případě.

Za prvé bych chtěl zdůraznit, že nový občanský zákoník, který byl přijat minulou Sněmovnou, na stávajícím právním stavu nezměnil vůbec nic, ale došlo k tomu, že se rozšířilo povědomí, a to je potřeba si všímat i v jiných věcech, že se něco strašně změnilo a že náhle je třeba postupovat jinak ve věcech, aniž to právo říkalo. A došlo k tomu, že Česká národní banka jako orgán dohledu obeslala přípis spořitelnám, kde vlastně sdělila, že i když je stále stejná právní úprava, tak v těchto věcech doporučuje, aby se vyžadoval souhlas soudu. To znamená, že ČNB byla najednou, řekněme, papežštější než papež a spořitelny raději postupovaly podle toho, co říkala Česká národní banka, a tím se vyvolal vlastně faktický stav, aniž se změnil stav právní, který byl odlišný, a náhle ti lidé, kteří uzavírali smlouvy v minulém období, zjišťovali, že to, co si mysleli, že budou s těmi prostředky dělat, tak náhle jen tak nemohou. Pamatujme si tento případ, protože může docházet často k praxi, že tu něco schválíme, anebo dokonce neschválíme, zůstane stejný právní stav, a náhle v praxi dojde k tomu, že někdo má za to, že je potřeba postupovat jinak.

A v čem je to zobecnění? Je správné, že právní řád chrání děti, chrání i některé jiné skupiny obyvatelstva, nicméně jakákoliv právní jistota a ochrana nemá být vedena takovým způsobem, aby komplikovala život těm, které chrání. Přesně k tomu došlo na základě tohoto přístupu České národní banky, a proto je rozumné a správné v těchto věcech, byť to může být nesystémové, tuto úpravu zpřesnit tak, aby spořitelny přesně věděly, jak se mají chovat, a nebály se toho, že jejich postup bude špatný, přestože právní úprava je stále stejná. Čili my to raději zpřesněme a tímto opravdu ty skupiny, které mají být chráněny, ochráníme lépe, než si vlastně myslí Česká národní banka, která tento přípis vyslala. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP