(20.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Neetické je vkládat mi do úst něco, co jsem neřekla. Já jsem neřekla, že by to byl někdo z těch mrtvých, který by mohl mít tu zbraň. Takže mě, pane kolego Gabale prostřednictvím paní místopředsedkyně, nevkládejte do úst něco, co jsem neřekla, a přehrajte si to ze záznamu, ať mi na příštím jednání můžete dát za pravdu a můžete se mi omluvit.

Mně vadí na tom oprávnění policie, že to je na základě pouze nějaké domněnky. Rozumíte tomu? Chápu i to, co tady říkal pan kolega Tejc. Ale i to oprávnění, o kterém pan kolega Tejc tady hovořil, a teď ho chce pan ministr mít v novém zákoně, policie má už dneska. Má ho ze zákona o policii. Pokud má policie podezření, že se děje něco v bytě, v prostorách, je tam osoba, která se může dopustit nějakého trestného činu, tak přeci má oprávnění to řešit. A tady je to postavené pouze na důvodném podezření.

Důvodné podezření. Mám důvodné podezření, že můj soused, který se mi otočil za manželkou, nebo sousedka, která se otočila za manželem, tak mám důvodné podezření, že chce něco spáchat. Vím, že má zbroják, protože má velký kufr u auta, kam si dává... kam si dává... kam si dává... (Gestikulace zprava.) Prosím, negestikulujte tady na mě! Kam si dává kufřík, o kterém se domnívám, že tam má zbraň. Je tam opravdu důvodné podezření. Nevyvolávejme tady paniku, že bychom tady měli prostě každý týden deset šílených střelců. Ta statistika a srovnání se Spojenými státy, to bylo úplně irelevantní, co tady říkal pan kolega Gabal.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Tejce. Připraví se pan poslanec Lank. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se nechci přít s paní poslankyní Černochovou, ale obávám se, že policie to oprávnění v tuto chvíli nemá, a právě proto je navrženo v tom novém zákonu. Co je podstatné, je, že nepochybně dojde ke zhoršení situace těch, kteří drží zbraň. Ale myslím si, že v současné době onoho napětí, myslím si, že lépe strpět to, že někdo na základě důvodného nebo někdy méně důvodného podezření bude nucen vydat zbraň policii a dojde k přezkoumání oněch důvodů, než aby se stala podobná tragédie, jako se stala v Brodu. To zaprvé. Zadruhé, pokud někdo zbraň vydá, tak mu nikdo žádný dům, byt prohlížet nebude. To také ten zákon říká zcela jasně.

Ale k panu poslanci Okamurovi. On tady hovořil o tom, že je střelec, tak mohu říct, že jsem také do určité míry ve střetu zájmů, také jsem držitelem zbrojního průkazu a zbraně. A nepatřím k těm, kteří by chtěli razantně omezovat práva držitelů zbraní, ale nejsem ani ten, který by je chtěl za každou cenu hájit. Myslím si, že se musí najít přiměřená metoda, jak bránit excesům. Návrh podle mého názoru, který tady je předložen, byť určitě dozná změny ve výborech, je podle mého názoru do značné míry dokáže sladit. Musím říct, že nevycházím z toho, že všichni, kteří jsou řádní a slušní občané, tak automaticky jsou řádní a slušní jen podle toho, že mají nárok mít zbrojní průkaz. Protože pán, který vraždil v Uherském Brodě, také by mohl teoreticky podle té definice být řádným a slušným občanem, protože měl legálně drženou zbraň, a přesto se stalo to, co se stalo. To znamená, je třeba bránit podobným excesům. A já myslím, že zákon, který tady je, nic razantního nečiní, neomezuje nějakým zásadním způsobem držitele zbraní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve co se týče toho Uherského Brodu. Musím se víceméně zastat paní kolegyně Černochové, protože i já se domnívám, že kdyby v době té tragédie tam seděl někdo, kdo je legálně ozbrojen, aspoň s nějakým elementárním výcvikem, mohlo, neříkám, že by, ale mohlo to dopadnout nějakým způsobem jinak. Je to spekulace. Ale nicméně nějaká určitá šance tam byla. Kdo ví.

Co se týče těch dalších věcí, které zákon přináší, přiznávám, že jsem ve střetu zájmů, neboť mi letos končí platnost zbrojního průkazu a já bych ho taky radši měl na deset let než na pět. A úplně tomu nerozumím. A stejně jako paní kolegyně Černochová, i já tam vidím poměrně nepříjemnou záležitost ohledně toho zajišťování zbraní Policie České republiky, které tím prakticky vystavujeme bianco šek přesně, jak to paní kolegyně Černochová nakonec upřesnila, což jsem chtěl udělat i já, pouze na základě důvodného podezření. Pokud máme Ústavou zaručenou nedotknutelnost obydlí, tak si myslím, že by tam mělo být alespoň třeba rozhodnutí soudu či státního zástupce, aby to zkrátka nebylo na libovůli lékaře a potažmo vlastně i samotného policisty, kterému by mohlo čistě teoreticky stačit opravdu to, co tady říkala paní kolegyně, že nějaký soused závistivě řekne: on se chová divně a já jsem ho viděl, že má zbraň, a kdo ví, co s ní udělá. Nemyslím si, že by bylo dobré to takto omezovat.

A co se týče možnosti držet zbraň - koneckonců ze zprávy ředitele Interpolu, tuším, že už bývalého, jasně vyplynulo, že ozbrojená veřejnost je jednou z možností a prakticky jedinou účinnou možností, jak se bránit útokům takových těch osamělých vlků, šílených střelců a tak podobně. A druhá věc, jak zaznělo na nedávném semináři, ozbrojená veřejnost je jednou ze záruk demokracie.

Děkuji vám za pozornost. (Ojedinělý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Připraví se pan poslanec Plzák. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím reagovat fakticky na kolegu Tejce. Byl bych velice rád, abychom tu tragédii, ke které došlo v Uherském Hradišti, nedávali do přímé souvislosti s tímto zákonem. Prostě psychicky nemocný nebo nevyrovnaný člověk použil zbraň, aby něco dokázal.

Ale česká historie, nebo historie české kriminalistiky zná více použití zbraně v těchto afektech - a teď zbraně, jako je motorové vozidlo. To, že člověk, který je takhle vyšinutý, sedne do auta s úmyslem tím autem někoho přejet, naše historie zná podstatně vícekrát a častěji. Přesto nepřijímáme zákon, že řidič musí absolvovat lékařské prohlídky, či by bylo odebíráno řidičské oprávnění. Kolikrát často se to stalo, nebo že by případně byly klíčky od vozu nebo automobil zabaven, aby nemohl být použit jako zbraň? Čili tyto paralely bych příliš nepoužíval.

Myslím si, že ten zákon je potřebný. Já jsem zvýšení limitu z pěti na deset let vnímal jako byrokratické řešení nějakého problému policie v rámci úspor a šetření, tak to bylo zdůvodňováno. Pro mě to má tu paralelu v tom, že já mám taky zbraň a zbrojní průkaz k výkonu povolání, čili já jsem měl 30měsíční lhůtu, která se mi teď zvedla na pět let v rámci zdravotní prohlídky. Vrátím se holt zpátky k tomu režimu a mně to vadit nebude. Ale prosil bych, aby nebylo bráno, že to je jako řešení nějaké takovéto tragédie, která se stala v Uherském Brodě. Není to tak. Tyto tragédie bohužel budou. Budou vykonávány motorovou pilou. Budou vykonávány vozidlem. Budou vykonávány čímkoliv. Prostě člověk je nemocný a něco spáchá. Prosil bych, aby to nebylo dáváno do souvislosti pouze s držením střelných zbraní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Připraví se pan poslanec Holík. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem tedy taky střelec, takže kdo je střelec, ať se přihlásí. (Zvedá se postupně několik rukou.) No vidíte. Kolega Luzar mi vzal z úst přesně to, co jsem chtěl říct, akorát bych to neřekl tak pěkně, jako to řekl on. Prostě pokud někdo je pod takovým psychickým tlakem a chce tohle udělat, tak opravdu najede tím autem na ostrůvek plný lidí a udělá to jakýmkoliv jiným způsobem. Takže si myslím, že bych to také nedával do souvislosti se zbraněmi.

A pak tady byly zmiňovány ty nešťastné Spojené státy a násilné činy spáchané střelnou zbraní. Ve Švýcarsku má každý člen armády doma plnou polní včetně zbraně a také se tam nedějí takové věci. Takže si nemyslím, že je to zase jenom v souvislosti s držením zbraní. Je to prostě atmosférou ve společnosti a jinými faktory. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka. Připraví se pan poslanec Klučka. (Hluk v sále.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Ještě jednou dobrý večer. Já bych prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, opravil pana kolegu Tejce. Pan Zdeněk Kovář, který v Uherském Brodě střílel, měl právě propadlý zbrojní pas. Je pravda, měl žádost o nový, ale v tom okamžiku už byl mimo zákon.

A malinko bych jenom doplnil kolegu Lanka a kolegyni Černochovou v jedné věci. Pokud by v té restauraci byl držitel zbrojního pasu, měl u sebe zbraň, a podtrhuji, nebál by se ji použít, mohlo to dopadnout jinak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP