(19.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

A hlavně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, kdo z vás někdy byl na nějaké střelnici nebo má zbrojní průkaz, je to celkem jedno, ale jistě ti z vás, kteří jste nějací příznivci těchto sportů, tak víte, co to obnáší z hlediska zabezpečení těch zbraní při převozu právě na Policii České republiky, kdy ty zbraně chodíte ukazovat, a ano, i v České republice jsou lidé, kteří mají pět, deset, dvacet zbraní. A samozřejmě že v zákoně je popsáno, jak ty zbraně mají být zabezpečené, v jaké schráně se smějí přepravovat, ale ne všude na všech policejních služebnách, pane ministře, je možné zaparkovat auto tak, že zaparkujete před služebnou a jenom vyndaváte ty zbraně a nemusíte řešit ještě logistiku tří dalších lidí, kteří musejí mít také zbrojní průkaz, nemůžou to být jenom vaši kamarádi, kteří vám tam tu chvíli čekají, než vy to všechno té policii jdete ukázat.

Takže já si myslím, že tím zkrácením na pět let bychom se znova dostali do toho problému, že po pěti letech budeme zatěžovat Policii České republiky těmito kontrolami zbraní. Tady si skutečně myslím, že zákon v tomhle je dostatečný a není zapotřebí jej zpřísňovat. Pojďme skutečně zpřísnit legislativu ohledně střeliva, munice, tam si myslím, že to je bez diskuse. Ale ohledně zpřísnění držitelů zbrojních průkazů a těch podmínek, které jsou pro to, aby ty zbraně mohli mít, tak tady bych moc poprosila, abychom o tom vedli diskusi. A já dopředu říkám, že si myslím - snad můžu mluvit za celý klub občanských demokratů - že my pro to zkrácení lhůty určitě nebudeme.

Děkuji za pozornost a moc prosím pana ministra, jestli by mi mohl jenom ve stručnosti říct, jestli se chystá nějaký prováděcí předpis, nebo už ten prováděcí předpis je ohledně toho vstupu policie do obydlí v případě podezření. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Holík, potom pan poslanec Tejc. A než pan poslanec Holík dorazí, přečtu omluvy. Pan poslanec Vácha mezi 19.30 a 21 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Petr Adam do konce jednání bez udání důvodu a pan poslanec Gabrhel od 19.30 do konce jednání.

Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, jsem ze Zlínského kraje, k areálu Vrbětic to mám pár kilometrů. Kancelář mám v Uherském Brodu a od té kanceláře k té nešťastné hromadné vraždě došlo asi 200 metrů. Jsem současně držitelem zbrojního průkazu asi 20 let a zbraň používám zásadně jenom na střelnici. Nepoužil jsem ji ani v okamžiku, kdy jsem ji měl u sebe a napadl mě rotvailer. Z toho důvodu podtrhuji prostřednictvím pana předsedajícího slova kolegyně Černochové - neomezujme naše lidi v držení zbraní. Zpřísněme podmínky pro ty, kteří přechovávají munici, zpřísněme podmínky pro lékařské prohlídky, ale neomezujte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Tejce a po něm pan poslanec Okamura, rovněž faktické poznámky.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já naprosto rozumím paní kolegyni Černochové, protože určitě všichni máme obavu o to, aby se nadmíru nezneužívala možnost policie nebo kohokoli jiného vstoupit do obydlí. Já bych řekl, že daleko více mě trápí, a budu se tím zabývat, možnost exekutorů vstoupit do obydlí třetí osoby, ve kterém dlužník jen pobývá, aniž by ta osoba byla přítomna. Ale nechci odbíhat a vrátím se k té situaci.

Myslím si, že kdyby např. v Uherském Brodě policie už v té době měla možnost, která je navržena v zákoně, tak by v případě onoho podezření se mohl policista dotázat té osoby, mohl ji požádat o vydání zbraně, a pokud by zbraň nevydala, tak by mohl např. při prohlídce obydlí zbraň nalézt, odnést a poté by probíhalo řízení. Ten problém je prakticky v tom, že pokud by např. policie toto oprávnění neměla, vyzvala by daného člověka k odevzdání zbraně, protože má důvodné podezření, že např. s ohledem na zdravotní stav nebo na informace, které má, hodlá spáchat trestný čin, a on by tu zbraň nevydal a ona by se vydala za státním zástupcem nebo za soudcem, aby to povolení vydal, tak v tu chvíli ten člověk samozřejmě ví, že mu bude zbraň odebrána, a může konat. Takže já jsem přesvědčen, že to oprávnění, které je v návrhu zákona obsaženo, je správné, ale souhlasím s tím, abychom se zamysleli a určitě, bude-li tento návrh postoupen do ústavněprávního výboru, budeme hledat cestu, jak např. v této věci zajistit součinnost minimálně státního zástupce nebo soudce. Ale jak říkám, to oprávnění, které tam je, podle mého názoru je pro policii naprosto zásadní pro to, aby zabránila situacím, o kterých tady hovoříme a které se v minulosti staly. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní faktická poznámka pana poslance Okamury, potom pan poslanec Gabal, potom paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, musím tady dodat za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, že my zásadně odmítáme zpřísňování legislativy ohledně držení zbraní slušnými, řádnými českými občany. Já jsem hrdým členem Českého střeleckého svazu, jsem hrdým členem sportovního střeleckého klubu Kostelecký, olympijského vítěze z Pekingu, jsem aktivním střelcem, chodím pravidelně střílet, a skutečně nás je mnoho a mnoho. Jsme slušní, řádní, musíme splnit celou řadu podmínek, o kterých tady již byla řeč, a nechápu, proč se nám, statisícům slušných lidí, kteří splňujeme mnoho formálních podmínek, musí tady něco omezovat. Místo aby se vláda a vůbec Evropská unie obrátila směrem k nelegálnímu držení zbraní, což je ten problém - potřít nelegální držitele zbraní, protože tam jsou páchány ty teroristické útoky a kvůli tomu se tady zhoršuje bezpečnostní situace, no tak ta aktivita se tady skutečně obrací nevhodným směrem a tady trávíme čas něčím, co bychom vůbec tím směrem, tady omezovat řádné a slušné občany, měli bychom se věnovat něčemu důležitějšímu, to znamená tomu nelegálnímu držení zbraní.

No a v neposlední řadě si řekněme jednu věc. Já když mluvím za nás střelce a za nás aktivní střelce, a nestydím se za to, tak nás spíše znejisťuje ta neschopnost Evropské unie ubezpečit občany, že se tady nezhoršuje bezpečnostní situace. Takže v této atmosféře, že se tady přikračuje naopak k nějakému řekl bych omezování nebo nějakému zpřísňování podmínek, tak to skutečně my vidíme, my střelci to vidíme velmi negativně. A jak víme, kriminalita cizinců v České republice stoupá, i když celkově klesá, ale to je po započtení kriminality českých občanů, kterých je v poměru mnohem více. To znamená i z tohoto pohledu si myslím, že je dobré, když občané mají možnost a pocit, že dokážou v případě napadení chránit své děti, svoji rodinu, a na základě řádně stanovených podmínek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Gabala a připraví se paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, děkuji. Já jsem chtěl jenom reagovat vaším prostřednictvím na kolegyni Černochovou. Já tady nechci zahrnovat Sněmovnu statistikami, které porovnávají evropské a americké parametry vývoje. Ve Spojených státech v období 2001 až 2015 zahynulo 150 tisíc Američanů vlastní zbraní, to znamená daleko víc než souhrn ve válce v Iráku, v Afghánistánu a v dalších válkách. Ale nechci zdůrazňovat ani rozebírat smysl té evropské směrnice, protože jejím cílem je sjednotit legislativu v Evropě tak, aby se teroristi nedokázali dostat snadněji, jako např. ten Maročan, k repasované zbraní ze Slovenska, kde je ta norma jiná, než je prostě jinde. Snažíme se unifikovat pravidla z hlediska dostupnosti zbraní. Poslední, co říkám, ten člověk v tom TGV, když vytáhl automatickou zbraň, tak byl v kompletně nelegální pozici, zatímco kterýkoli americký střelec, který si veze v autě automatickou zbraň, tak dokud ji nenamíří a nezačne zabíjet, tak je v kompletně legální pozici. O tom musíme přemýšlet a ty rozdíly jsou pak vidět v těch číslech. Kriminalita klesá, ano, včetně střelby, ale poslední, co jsem chtěl zdůraznit - ne poslední, ještě v této Sněmovně jsme odhlasovali a vydáváme 110 mld. na obranu a bezpečnost obyvatelstva. Tak budeme ty lidi ještě nutit, aby si kupovali zbraně, když dáme 110 mld. dohromady na vnitřní a vnější obranu? Zdá se vám to málo?

A to poslední, co jsem chtěl říct, protože to mi přišlo trošičku za čáru - myslím si, že tvrzení o tom, že by kterýkoli z těch mrtvých v Uherském Brodě, kdyby byl ozbrojený, mohl žít, je neetické. A zdůrazním jenom to, že ten jediný z nich, který se dřevěnou židlí pokusil zaútočit nebo zaútočil na střelce a tato Sněmovna ho navrhla ke státnímu vyznamenání, nebyl prezidentem republiky uznán za hodného vyznamenání, jakkoli se bránil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Váš čas! Já poprosím kolegy, aby nepokřikovali, já to vidím, já to zvládnu. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP