(19.40 hodin)
(pokračuje Seďa)

Jak tady zmínil pan zpravodaj, snižuje se doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, tak jako se snižuje doba posouzení zdravotní způsobilosti. Opětovné zkrácení platnosti zdravotní způsobilosti podporuji, nicméně doby platnosti zbrojního průkazu na 5 let poněkud postrádá smysl. Při prodlužování platnosti zbrojního průkazu musí držitel dodat posudek o zdravotní způsobilosti a dále předkládat ke kontrole všechny zbraně, které má evidovány. Původní prodloužení platnosti zbrojního průkazu z 5 na 10 let prováděné v minulosti bylo zavedeno především s ohledem na snížení administrativy. Přitom byla zachována povinnost držitele hlásit změny policii České republiky. Z tohoto pohledu i z navrhovaných změn zákona by ponechání platnosti zbrojního průkazu na 10 let nezhoršilo bezpečnost a zároveň by nezvyšovalo náklady na potřebnou administrativu. Změna by spočívala pouze v tom, že držitel zbrojního průkazu by v polovině platnosti dodal nový zdravotní posudek, čímž by doložil, že může být dalších 5 let držitelem zbrojního průkazu, pokud mu lékař neomezil platnost posudku na kratší dobu. Proto žádám pana ministra, aby zvážil možnost této úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Koskuba.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji za to vystoupení kolegy Sedi, protože se naprosto se vším, co tady od něj bylo řečeno, shoduji. Vy si možná ještě vzpomínáte na to, jak jsem tady hřímala, zhruba je to dva měsíce zpátky, bylo to někdy před vánočními svátky, kvůli té směrnici Evropské komise, a upozorňovala jsem na to, že po tragické události, která se stala v Paříži, Evropská komise navrhuje jít přesně opačným směrem, než by měla, a zpřísňuje zbraňovou legislativu.

Samozřejmě všichni víme, že události v Uherském Brodě byly obrovskou tragédií. Ale obávám se, že toto omezení držitelů zbraní není řešením na to, abychom čelili šíleným střelcům, lidem, kteří z nějakého důvodu, z nějaké psychické poruchy jsou něčeho takového schopni. Tady bych za příklad uvedla možná to, co si také pamatujeme, a není to tak dávná minulost, to, co se odehrálo na Vysočině, kdy ta pomatená paní ubodala chlapce. Předpokládám, že nechceme jít stejnou cestou jako ve Velké Británii, že zakážeme všechny nože, nebo v Německu, kde nesmíte mít, tuším, že do 16 cm smíte, nad 16 cm čepel nesmíte se volně pohybovat po Německé spolkové republice. A Britové to dokonce dotáhli tak daleko, že Britové, pokud si jdete koupit příbor, příborník někomu jako svatební dar, dokonce i plastové příbory, tak prokazujete svoji identitu.

Já jsem si vědoma toho, že situace v Uherském Brodě otřásla všemi z nás, ale myslím si, že skutečně omezování zbraní je tím posledním, čím bychom se měli my v tuto chvíli zabývat. Čtete noviny, čtete zprávy, jste si vědomi toho, že naopak země, které, myslím si, že i z hlediska zahraniční politiky můžeme brát za naše spojence, země, jako je Izrael, jde přesně opačným směrem, protože právě Izrael má zkušenost z lidí, kteří jsou civilové a jsou držitelé zbrojního oprávnění a pohybují se po ulici, kde se právě mohou setkat s nějakým šíleným střelcem, teroristou, tak tito lidé jsou připraveni zasáhnout. My si můžeme pokládat otázku, na kterou ale nikdo z nás nebude znát odpověď: Co by se bývalo stalo v Uherském Brodě, pokud by některý z těch lidí, kteří byli v té restauraci, byli držitelé zbrojního průkazu a měli tu zbraň u sebe? Jestli by tam došlo k takové tragédii, nebo ne. Já si opravdu myslím, že v tuto chvíli není vhodná doba na to omezovat držitele zbrojních průkazů.

Naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan ministr i pan zpravodaj Váňa ohledně úprav zákona, které se týkají munice, střeliva a těch věcí, které napáchaly tolik škod ve Vrběticích. Tam si myslím, že tato část zákona je naprosto v pořádku. Ale velmi bych se přimlouvala za to, abychom tu část této normy, která omezuje držitele zbraně, abychom neprojednávali, abychom ponechali stávající znění. Myslím si, že je i velmi sporné, a určitě to bude podrobeno diskusi na výboru pro bezpečnost, to nové oprávnění pro Policii České republiky, kdy Policie České republiky bude smět předběžně zadržet a vstoupit do bytu. Prolamujeme tady vlastně ústavní právo v rámci obydlí. A já bych velmi ráda znala od pana ministra -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, to zaprvé, a zadruhé prosím, aby pan ministr nebyl rušen, aby mohl poslouchat argumenty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych se ráda zeptala pana ministra ohledně toho vstupu do obydlí a té možnosti předběžného zabavení zbraně. Já rozumím tomu u zbraní kategorie A, kde skutečně už dneska něco v té stávající úpravě takového je. Ale tady se skutečně prolamuje ústavní právo, já to vnímám velmi citlivě. Bavili jsme se před malou chvílí o těch sousedských vztazích, které mohou narušit, nebo jsou narušeny některými věcmi, které se týkají majetkových záležitostí, probírali jsme to u toho majetkového přiznání. A tady všichni víme, že si samozřejmě v Čechách mohou vyřizovat sousedské účty jednotliví sousedé tím, že podají na někoho nějaké udání. Já bych opravdu chtěla být ubezpečena, jakým způsobem ta policie bude v těchto případech postupovat, jestli tady bude souhlas státního zástupce, jak ten proces prakticky bude probíhat, protože už stávající legislativa toto policii podle zákona o policii umožňuje a nevím, jestli to máme opět explicitně ošetřovat ještě jinak v novém zákoně, nebo v upraveném zákoně, a zasahovat do svobody obydlí. Tady opravdu já bych poprosila, jestli by mi dneska pan ministr mohl jenom ve stručnosti odpovědět, jestli je už nějaká prováděčka, jestli je už nějaký prováděcí předpis k dispozici, abychom ho mohli jako členové výboru pro bezpečnost dostat.

Další věc, která je tady zmiňovaná panem kolegou Váňou. Víte, mě by návrh ponechat zbrojní průkaz 10 let a po 5 letech doložit nové zdravotní posouzení, mě by ten návrh, pokud by to byl nějaký kompromis, na kterém by byla shoda, nepodařilo se nám s kolegou Seďou uhájit těch 10 let bez dalšího, tak já bych tento kompromis byla ochotna akceptovat. Ale tady bych jenom upozornila na to, že by se dalo ošetřit to vyzývání, nebo upozornění na to, že tato lhůta je těsně před "splatností", nějakou placenou službou. Ten registr tady je. Proč bychom nemohli udělat poplatek na to, že si já jako držitel zbrojního průkazu zaplatím poplatek Policii České republiky, potažmo samozřejmě Ministerstvu vnitra, že mně přijde od nich SMS zpráva? Máme datové schránky, může to přijít do datové schránky, může to přijít poštou. Že prostě budou, aby nedocházelo k tomu, před čím varoval pan kolega Váňa, že vlastně držitelé zbrojních průkazů budou předem upozorněni na to, že jim za měsíc končí zbrojní průkaz v případě, že nedoloží nové lékařské potvrzení. Myslím si, že je to jenom o nějaké vůli, která snad by na Ministerstvu vnitra mohla být, a mohlo by se to dát jako poplatek.

Mně totiž na tom návrhu zkrácení té lhůty zbrojního průkazu vadí dvě věci. Jedna věc je ta, že když se z pěti let před lety ten zbroják navyšoval na let deset, tak jsme zvedli správní poplatek s odůvodněním, že to mají na déle, takže tím pádem můžeme zdražit. Teď už jim ho nezlevňujeme. Chápu inflaci a tak dále, ale nepřijde mi to úplně fér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP