(19.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

A pokud tedy nebudeme postupovat v logice trestněprávního řízení, protože to bychom se mohli do toho zamotat, protože samozřejmě ten hříšník pak už jede v režimu, že není povinován sám sebe trýznit a dopouštět se sebeobvinění a poskytnout té berní správě důkazy, které by svědčily proti případnému trestnému činu a proti jemu samotnému. Takže polovičatost, stojí to na iniciativě orgánu, není to plošné.

Náš návrh, který tady je, myslím že asi pátý nebo šestý řadě z naší dílny, celkově desátý v těchto intencích za těch dvacet let, plošný je. Vytváří nástroj, který je zcela nový, který má plošný dopad a v podstatě stanovuje pouze z důvodu efektivnosti řízení osoby povinné, a to tedy fyzické osoby do 10 milionů - jsme tam trochu benevolentnější, ne 7, ale 10 milionů, a zároveň aby nám tam neunikaly ty penízky jinudy, tak je tam i ustanovení o právnických osobách. A protože právnická osoba, to už něco je, tak je tam ten limit 30milionový. A vcelku i z jiných právních systémů a z jiných inspirací je doložitelné, že to existuje, že je to konformní s demokratickým právním systémem, tak je tam sankční daň, která - když podvádíš, v závorce možná dokonce i kradeš, tak ti to dodaníme 100 %, tedy vrať neprávem nabyté. Nic zvláštního, ale troufnu si říct že účinnějšího. A o to jde.

Cílem mého vystoupení je upozornit - teď jsme v prvním čtení. My jsme rádi, že vláda udělala aspoň ten polovičatý krok, že se můžeme o tom bavit. Ale upozorňuju, že tady je ten tisk 235 a že ten není mimo mísu, že to není, že komunisté se špatně vyspali nebo že snad závidí někomu peníze a že vytváří fikci, že kdo má peníze, je předem podezřelý. Ne. Podobný zákon tady totiž byl za Masarykovy první republiky. A schválila ho opět - divte se - polistopadová česká vláda resp. český parlament, tuším, že to byl český ministr financí, který to předkládal. Pouze ten zákon nebyl naplněn, protože došlo k rozpadu federace. Slovákům jsme popřáli jejich samostatnou budoucnost a zákon nebyl naplněn a v podstatě byl zrušen až v roce 1995.

Takže jaká komunistická smyšlenka? Za Masaryka ani za Havla komunisté nevládli. No a pak samozřejmě v podobných intencích konstruované zákony tady byly i za premiéra Miloše Zemana, který říká, že ne pro tento zákon, ale obecně pro to řešení je. Bodejť by nebyl, když za jeho vlády dvakrát jeho ministři financí toto předkládali. Pokud mě paměť neklame, tak to byli ministři financí Mertlík a dnes člen Bankovní rady, dříve ministr Jiří Rusnok. V těchto intencích.

Takže já si myslím, že to stojí za debatu. Věnujme se tomuto tématu a mysleme na to, že paralelně s tímto vládním tiskem je tady i tento tisk. Já vím, že to nedokážete zapomenout, že je z naší dílny, ale berte ho aspoň jako alternativní řešení, které má svou logiku a které může být účinnější.

Kolega Plíšek tady hovořil o tom, že už je pozdě, že v 90. letech došlo k velkému zhasnutí, že se prostě různí lidé obohatili, a dokonce - a to už je trošičku jeho politická konstrukce - že se obohatily zejména nomenklaturní kádry. Já si nejsem jist, jestli to velké zhasnutí se dá takto jednoznačně prokádrovat. Já si myslím, že k penězům přišli různí šikulové. Ale co je podstatné, aby se, byť už některé věci jsou promlčené, tyto věci systémově ošetřily a abychom postupným způsobem tímto regulačním pravidlem aspoň omezili těmto šikulům to, co se jim tak benevolentně dovolovalo v 90. letech. A nechci pokračovat, pak ty vlády byly různé, ale bohužel svým způsobem stejné. Takže o to jde. O to jde. Připomínám to, kolegové. Je to jenom obecné připomenutí. V prvním čtení se nevlamuji do konstrukce tohoto zákona. Pouze jsem připomněl, že je konstruován jinak. Že ho považuji sice za krok užitečný, ale pouze poloviční.

Takže doufám, že na příští schůzi aspoň předřadíme, nebo možná na této, kdo ví, v opozičním okénku ten náš zákon. A věřím, že ti z vás, kteří teď jsou pro majetkové přiznání, ocení aspoň to, že to je konstruováno použitelným způsobem tak, že to nezabijí hned v prvním čtení. O to mi šlo, proto jsem dneska promluvil. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ani ne tak k vlastnímu zákonu, spíše bych shrnul diskusi. My jsme začali projednávat první čtení 19. 6. minulého roku, jestli se nemýlím. Pak bylo přerušeno do 2. 10., takže po půl roce snad ukončíme první čtení.

Chci konstatovat, že byl podán návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, je to tak. Přednesli ho poslanci Plíšek, Vilímec a Benda. Takže to je to první hlasování, které musíme absolvovat. Já ještě jednou zavolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

Mezitím ještě přišly omluvy. Omlouvá se pan poslanec Zlatuška od 19 hodin do konce jednacího dne a omlouvá se pan poslanec Heger ve stejném časovém úseku.

 

Můžeme tedy hlasovat. Připomínám, je to návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 132, přihlášeno je 124, pro 13, proti 105. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 133, přihlášeno je 128, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrhy od organizačního výboru nepadly. Pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vzhledem k tomu, co jsem řekl, a s odkazem i na stanovisko Legislativní rady vlády navrhuji, aby tento návrh projednal ústavněprávní výbor.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Jenom pro pořádek chci říci, že pan poslanec Benda o tom mluvil v rozpravě. Avizoval podobný návrh.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 134, přihlášeno je 130, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já tedy konstatuji, že jsme se vypořádali s přikázáním tohoto tisku, a končím tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP