(19.00 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Toto Legislativní rada vlády označila jako protiústavní. Mimochodem, stoprocentní penále, a existují na to i nálezy Ústavního soudu, lze označit jako likvidační.

Rovněž tak prekluzivní lhůty, které se prolamují v rámci tohoto návrhu zákona od tří až po deset let z hlediska dokládání některých údajů hlavně u občanů, kteří nejsou podnikatelé a nemají takto zpětně povinnost si uchovávat účetní doklady, pokládám za velmi sporné. Legislativní rada vlády i toto označila za ústavně nekonformní, protože lhůty nejsou jasně stanoveny a tato retroaktivita jde nad rámec toho, co lze objektivně od občanů nepodnikatelů požadovat.

To, že důkazní břemeno se v tomto zákoně zcela přenáší na poplatníka a on musí dokazovat, že něco nespáchal místo toho, aby stát naopak jemu prokázal, že se dopustil něčeho protiprávního, to pokládám za velmi zvláštní a nevhodné a zásada, kdy se důkazní břemeno přenáší zcela na poplatníka, je v tomto jedinečná a musím říct, že stát by měl někomu prokázat protiprávní jednání, nikoliv že to má být opačně. Rovněž tak Legislativní rada vlády konstatovala, že zvýšení trestní sazby za trestný čin nepravdivé prohlášení o majetku z jednoho na tři roky je zcela nevhodné a nepřiměřené. Může jít o chybu v tomto prohlášení, třeba neúmyslnou, a dochází tedy ke zvýšení této trestní sazby až na tři roky. Opět návrh, který Legislativní rada vlády napadla.

Sedmimilionový rozdíl mezi příjmem a nárůstem majetku. Na vládě se debatovalo o různých částkách - 10 milionů, kdy už tedy bude muset poplatník dokládat původ majetku. Nakonec se vládní koalice dohodla na 7 milionech. Podle mého názoru jasné stanovení této částky může vést ke spekulativnímu nakládání s majetkem u těch, kteří se tomuto zákonu budou chtít vyhnout. Tak prostě zoptimalizují svoje majetkové poměry tak, aby se do těch 7 milionů nevešli. Takže i to pokládám za velmi návodné. Proč někdo, kdo tento rozdíl má, 6,5 milionu, má být mimo pozornost daňové celní správy, orgánů činných v trestním řízení a podobně?

Na závěr bych dodal, že jsem příznivec plošných majetkových přiznání politiků, veřejných funkcionářů a můžeme to podpořit v rámci zákona o střetu zájmů, ale tento zákon se podle mého názoru zcela míjí účinkem. Jak už jsem zmínil, může podpořit závist, udavačství, kdy soused bude sousedovi řešit, jestli náhodou nabyl poctivě svůj majetek. A na podvodníky, kteří spekulativně vyvedli své majetky do zahraničí, anebo ty, kteří vedou svůj majetek a mají ho takzvaně skrytý ve firmě, což řada těchto podvodníků činí, a spekulanty tento zákon vůbec nedopadá.

Shrnuto i z hlediska výhrad Legislativní rady vlády opakuji svůj návrh, který jsem zde už předložil v prvním čtení, aby uvedený návrh byl již v prvním čtení zamítnut. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Váš návrh je evidován a bude o něm hlasováno. Prosím pana poslance Dolejše.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se na předložený návrh podíval z opačné strany než dva moji předchozí předřečníci, a to optikou prosté komparace - srovnání.

Jak jste si asi všimli, vláda ve svém programovém prohlášení má majetkové přiznání, tedy po dvou letech svého fungování se dopracovala k prvnímu čtení tohoto zákona. Chtělo by se říct "jde to, ale dře to", protože to trošku trvá a jsou výhrady jak k obsahu, směru a tak dále. Ale fakta jsou taková, že v červnu 2015 byl předložen tento návrh a pro různé naléhavější úkoly jsme se dopracovali k prvnímu čtení až v říjnu, bylo přerušeno, máme leden.

Ale nezapomněli jste náhodou, kolegové, že tady je dlouhodobě návrh poslanecký, který řeší podobnou věc, ale poněkud důkladněji? Již v červnu 2014 byl předložen tomuto zákonodárnému sboru tisk 235, který rovněž byl přerušen v prvním čtení a čeká na projednání. Tento tisk je z naší dílny, proto tedy o tom mluvím, to je asi logické. Ale nejde o to, že je z naší dílny, jde o to, že je výslednicí určitých dlouhodobých debat, které v tomto státě byly, v podstatě dvacet let trvajících, že tato vláda k němu zaujala neutrální stanovisko a bohužel v únoru 2015 bylo přerušeno s dovětkem, že si počkáme na aktivitu vlády, která má být lepší, komplexnější, kvalitnější, jak už to tak bývá, bych to i bral, protože koneckonců aparát celé naší exekutivy je schopen odvést náročnou práci. Ale nejsem si jist, jestli při špatném politickém zadání nebo alespoň polovičatém politickém zadání tuto práci úředníci vlády odvedli. Čili jsme u té komparace. Jestliže srovnáváme, tak když se podíváme na vládní návrh, zpívejme hosana, po dvou letech konečně, tak je na něm především vidět, že to není nástroj, který lze uplatňovat plošně. V podstatě stojí na iniciativě berní správy, ta hledá, hledá, a až dohledá, obrátí se výzvou na potenciální hříšníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP