(Jednání pokračovalo v 18.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Protože jsme v rozjednaném bodu číslo 45, který jsme přerušili pro přestávku klubu sociální demokracie, a zároveň ale byla naplněna podmínka v mezidobí toho návrhu, který tady byl prohlasován na přerušení bodu číslo 37 do příchodu ministra financí.

Já ocituji usnesení vlády ještě jednou, abychom si rozuměli, co se teď stane: Dne 27. ledna bude zařazen k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v prvém čtení, sněmovní tisk číslo 504, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Z důvodu neúčasti ministra financí Ing. Andreje Babiše pověřuji tímto ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, aby přednesl sněmovní tisk číslo 504 v zastoupení.

Každé zastoupení padá ve chvíli, kdy je přítomen ten, kdo je autorem, nebo resp. nositelem toho úkolu, čili pokud nebude námitka proti postupu předsedajícího, požádám, aby tisk 504 uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Požádám pana ministra, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň žádám pana poslance Václava Votavu, aby se ujal své zpravodajské zprávy, tzn. zpravodajské role, a zaujal místo u stolku zpravodajů.

Zopakuji to, co jsme měli před hlasováním o přerušení bodu číslo 37. Tímto tiskem jsme se zabývali naposledy 2. října 2015 na 31. schůzi, bod byl přerušen v obecné rozpravě a na řadě je v obecné rozpravě paní poslankyně Věra Kovářová, kterou žádám, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Martin Plíšek, který je dalším přihlášeným. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že každý, kdo se na adresu tohoto zákona vysloví kriticky, může být vláčen jako prohnilý politik, který to dělá z toho důvodu, že má co skrývat. Jsem s tím srozuměna, pro jistotu ale podotýkám, že osobně skutečně nic neskrývám, veškerý svůj majetek jsem zveřejnila vloni v souvislosti s debatou s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky na téma rozporu jeho slov a činů. A musím přiznat, že tato transparentnost mi dává svobodu.

Ale zpět k věci. Především si v případě tohoto návrhu kladu otázku, co umí tento zákon tak výrazně lépe než funkční policie a daňová správa. Neměli bychom se spíš zaměřit na to, aby fungovaly tyto instituce? Je cestou vytváření dalších a dalších nástrojů, které jsou mediálně atraktivní, ale tím jejich přednosti také končí?

Víte, když už jsem se zmínila o rozporu slov a činů, ráda bych připomněla, že jedním z nejhorlivějších podporovatelů majetkových přiznání byl kandidát kdysi do Poslanecké sněmovny v roce 2013 pan kancléř Mynář. A všichni víme, jak to s ním je. A já si říkám: Není podobně pokrytecká i současná vláda? Nepředkládá nám návrh, jehož přijetí nemyslí ani vážně? Nejde jí jen o laciné politické body? A neměla by se místo toho věnovat posílení daňové správy a policie?

Já už jsem odpověď našla a byla bych ráda, kdybyste se nad ní, kolegyně a kolegové, zamysleli také vy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Martina Plíška a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem již vystoupil v prvním čtení, ale je to už hodně měsíců, co první čtení bylo zahájeno, a tenkrát jsem na své zásadní výhrady k tomuto návrhu nedostal ještě odpověď, takže mi dovolte, abych teď shrnul některé své zásadní výhrady.

Já bych na úvod označil tento návrh jako zákon, který je předkládán, je to soubor novel zákonů, není to nový zákon, jako za zcela zbytečný návrh, který si dovedu představit, že by byl předkládán někdy v průběhu 90. let, kdy skutečně docházelo k velkým přesunům majetku, kdy různí nomenklaturní komunističtí kádři tedy dokázali zakrátko zbohatnout a stali se z nich novodobí kapitalisté. Tak tenkrát si dovedu představit, že měla smysl debata o zákonu o prokazování původu majetku. Nyní se píše rok 2016 a tento návrh podle mě vůbec necílí na podvodníky a spekulanty s majetkem, ale obtěžuje nebo může obtěžovat poctivé daňové poplatníky, může podporovat udávání a z těch poctivých daňových poplatníků může dělat sprosté podezřelé, jakže nabyli svůj majetek.

To jsou výhrady zásadní věcné a politické, ale k tomuto návrhu mám i výhrady ústavní a právní. Posloužilo mi k tomu i stanovisko Legislativní rady vlády, která napadla jako protiústavní ustanovení, že vedle doměření daně, poté co někdo spáchá nějaké protiprávní jednání podle tohoto zákona, může být poplatníkovi vyměřeno dodatečně 50% penále a v případě, že nespolupracuje s daňovou správou, tak toto penále může činit až 100 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP