(18.30 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, chtěla bych vám poděkovat za konstruktivní debatu, kterou jsme tady společně vedli. Já věřím tomu, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek bude dobrý. Věřím tomu, že pro zadavatele, ať už bude účinný v jakýchkoli dnech, bude zákonem, který jim zlehčí celé zadavatelské prostředí. A věřím tomu i proto, protože jsem s nimi osobně mluvila a probírali jsme spoustu paragrafů.

Jsem ráda za některé pozměňovací návrhy, které jste dali. Jsem ráda i za veškeré debaty, které jsme spolu vedli i mimo plénum Poslanecké sněmovny a musím říci i na té mé skupině, a jsem ráda, že tam poslanci chodili a zúčastňovali se, ač ano, jako exekutiva jsem odpovědná pouze Poslanecké sněmovně. Nicméně ochota některých poslanců byla velmi vysoká a jsem za to opravdu ráda.

Osobně bych si dovolila zmínit takovou svou myšlenku: Ano, jsem nováčkem, nejsem politikem, jsem tady rok a něco. Nicméně se domnívám, že takhle těžké zákony, a zvlášť když je to nový zákon, by měly vznikat ve spolupráci zákonodárců. Ať už si o tom kdokoli zde v Poslanecké sněmovně myslí, co chce, já jsem ráda, že jsem tu skupinu poslanců a senátorů zřídila v lednu loňského roku. A také jsem ráda za účast, kdo jste tam chodili.

Já bych vám poděkovala a budu se těšit na třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo, i pana zpravodaje. Ano, je zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, musím se panu kolegovi Stanjurovi omluvit. Zaznamenal jsem tady 36 pozměňovacích návrhů v systému. Co jsem na ně koukal, tak některé se dublují i triplují, některé se liší třeba, já bych to řekl tak lidově, o půl zubu nebo o dva zuby, takže v něčem jsou hodně podobné a v něčem jiné. A teď tu statistiku, kolik je z řad vládní koalice a opozice, tak tu vám tady teď narychlo nedokážu spočítat. Ale vy to určitě spočítáte.

Teď jenom co se týče mých zpravodajských povinností, tak řeknu, že nepadl návrh, aby se některá ustanovení projednávala odděleně. A to je k tomuto sněmovnímu tisku si myslím všechno v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tedy není žádný návrh na hlasování na konci druhého čtení. Končím bod č. 32 a zahajuji přerušený bod č. 33 v podrobné rozpravě.

Ale ještě než tak učiním, mám tady nové omluvy plus omluvy, které ještě nebyly načteny. Takže nejdříve pan kolega Šarapatka od 17.45 do konce jednání. Pan ministr Daniel Herman od 17 do 19 hodin. Od 17.30 do 23.59 pan poslanec Martin Sedlář. Paní kolegyně Matušovská od 17 do konce jednacího dne. Od 13 hodin pan předseda vlády se omlouvá. Od 16 hodin do konce jednacího dne pan ministr dopravy Dan Ťok. Do konce jednacího dne od 19 hodin pan poslanec Roman Procházka. Od 14.30 do 16.30 se omlouval pan poslanec Leoš Heger. A od 17 do 19 hodin paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Nyní se tedy budeme zabývat podrobnou rozpravou přerušeného bodu

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

První přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je pod sněmovním dokumentem 3581 a týká se znovu legisvakanční lhůty. A jenom pro upřesnění, můj názor je, že každý zákon nebo ve většině zákony jsou určené dnem, kdy vyjdou ve Sbírce zákonů. Tady tato legisvakanční lhůta je na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem pana poslance nechtěl jmenovat, resp. jsem věděl, že to byl on, který to načetl. Ale já fakt zorganizuji jednání se starosty v našem kraji a fakt vás pozvu, abyste jim vysvětlil, že nový zákon, který má o sto paragrafů víc než starý, se stovkou pozměňovacích návrhů, u kterých ještě dneska nevíme, 27. ledna, jak dopadne, že jim stačí sedm dnů na to, aby vypsali tendr. Moc se na to těším. Určitě budete oblíbený člen toho shromáždění. A doufám, že přijedete, protože to je opravdu neuvěřitelné.

Když tak autoritativně tvrdíte, že většina zákonů je účinná v okamžiku, kdy to vyjde ve Sbírce zákonů, tak to doložte nějakou statistikou. Nevím, z čeho vycházíte. Tak mi třeba řekněte, kolik jsme přijali nových zákonů, ne novel, v roce 2015 a kolik z nich bylo účinných okamžikem zveřejnění ve Sbírce zákonů. A když to číslo bude větší než naopak, tak jste měl pravdu. Ale to nic neznamená. Paní ministryně tady hovořila o tom, jak se na tom roky, měsíce týmy lidí podílely. A všem těm starostům, i těm malým, na které já myslím nejvíc, kteří nemají velké odborné útvary, dáte neuvěřitelných sedm dnů a ještě říkáte, že to je v pohodě. To tedy v pohodě není. Já pevně věřím, že ten pozměňovací návrh neprojde. Pokud projde, tak vás srdečně zvu a těším se na tu debatu se starosty malých obcí, až jim budete vysvětlovat, jak ti neuvolnění, kteří chodí normálně do práce, mají sedm dnů na to, aby nastudovali něco, co paní ministryně a její tým chystaly měsíce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Okleštěk se hlásí ještě do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo. Panu Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, můžu slíbit, že rád navštívím takové setkání starostů. Navštívil jsem jich hodně. A toho starostu jsem dvacet let dělal a právě v té malé obci a jako neuvolněný a potom chvilku i jako uvolněný a všechny veřejné zakázky jsem si dělal sám. Na všechny přišly kontroly, které následně prostě vždycky chodí, a všechny jsem obstál. Takže to jenom pro doplnění situace. Možná jsem pejorativně slůvko většina použít neměl a tímto se za něj omlouvám. Ale myslím si, že je dostatek zákonů, které takto účinnost nabývají. A já s tím nemám zásadně problém. Myslím si, že když se tento nový zákon konzultuje na Ministerstvu pro místní rozvoj v expertních skupinách dá se říct osm devět měsíců, kdy se k němu vyjadřuje Svaz měst a obcí, Svaz místních samospráv a všechny odborné skupiny, tak mám dojem, že plno podnětů a připomínek, které byly právě zveřejněny tady v pozměňovacích návrzích, tak jsou výsledkem jejich podpory a jejich práce. Nepochybuju o tom, že Svaz měst a obcí implementuje, resp. přijímá podněty právě od těchto starostů, že s nimi pracuje, a proto i ví, o čem se hovoří. A i ti starostové se o tento zákon zajímají. Já když se něco měnilo, co se týče zákonných norem, a mě se to týkalo, tak jsem se na obci taky snažil zajímat se o to dopředu, abych se k tomu mohl eventuálně vyjádřit, a přes naše poslance, tehdy jsem tady neseděl, se snažit, myšleno naše regionální, se snažit implementovat svoje připomínky. Takže tolik k vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Protože nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný na konci podrobné rozpravy druhého čtení, končím druhé čtení bodu 33 tisku 638. Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Podle schváleného pořadu schůze bychom měli pokračovat bodem

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali naposledy dne 2. října 2015 na 31. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Namísto ministra financí a místopředsedy vlády žádám, aby přišel pan ministr životního prostředí Richard Brabec vzhledem k dopisu pana premiéra Sobotky, který nám dopisem ze včerejšího dne oznamuje, že vláda se usnesla na tom, že zastupuje. Zároveň žádám pana poslance Votavu, který je zpravodajem, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Ještě před zahájením rozpravy, do které mám dva přihlášené, se hlásí pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP