(18.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Odůvodnění je takové, že výjimka na právní služby, která je ve stávajícím návrhu zákona, hrozí tím, že budou ze strany dodavatelů zneužívány a ceny za právní služby budou stanovovány neúměrně poskytované službě. Zákon by tak měl přinejmenším zastropovat výjimku tak, aby nedocházelo k jejímu zneužití. Výjimka by pak neměla být koncipována oproti stávající úpravě tak, že bude zcela odhlédnuto od kritéria ekonomické výhodnosti a vhodnosti, tedy kritéria nejnižší ceny. Výsledkem v oblasti zadávání veřejných zakázek na právní služby by mělo být zajištění takového procesu zadávacího řízení, který zohlední profesní kvality advokáta a jeho zkušenosti, což lze nastavit, a zároveň nebude klást takový důraz na nízkou cenu. Dle mého názoru není zcela vhodná naprostá cenová liberalizace při poskytování právních služeb zadavatelům dle zákona o veřejných zakázkách. Pozměňovací návrh tak počítá s výjimkou, která se bude hodnotově rovnat veřejným zakázkám malého rozsahu. To zdůvodnění je takové, že z praxe znám spoustu příkladů, kdy byly zadány právní služby např. v nemocnicích, v Nemocnici na Homolce, bez toho, že by byla zadána zakázka na právní služby, a mnohdy nebylo ani zřejmé, co za ty peníze bylo poskytnuto. Čili ten důvod je jasný, jakmile zakázka přesáhne hodnotu 2 miliony, měla by být na právní služby zadána veřejná zakázka.

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká § 113 odst. 2 a je popsán v systému pod číslem 3620. Týká se odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zdůvodnění je takové, že pro případ, kdy zadavatel nestanoví kritéria pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny, pak je nutné v zákoně uvést závazná kvantitativní kritéria k posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Flexibilita pro zadavatele je zachována možností stanovení vlastních kritérií zadavatelem. Pokud v zadávacím řízení dojde k nabídce takové ceny, která nezaručuje zadavateli bezproblémové dokončení zakázky, měl by zadavatel institut mimořádně nízké nabídkové ceny využít. K tomu by měl být motivován a metodicky veden. Jedním z motivačních nástrojů je stanovení jasných limitů, při nichž je zadavatel povinen vyžádat si od účastníka zadávacího řízení objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Uvedené limity navíc jasně indikují, že cena vyhovující daným limitům může být mimořádně nízká, což by mělo usnadnit nastavení vhodné praxe, kdy se zadavatelé nebudou obávat institut mimořádně nízké nabídkové ceny v praxi využívat.

To je z mé strany vše a prosím, aby o jednotlivých pozměňovacích návrzích bylo hlasováno odděleně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Petr Kudela, připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, já se jenom krátce chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 3625. A jak jsem řekl v předchozí rozpravě, tak se týká výslovného uvedení podmínky, že zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit, pokud nedostane dotaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Nyní pan poslanec Ladislav Okleštěk, připraví se paní poslankyně Milada Halíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, přihlašuji se tímto k pozměňovacím návrhům, které jsou pod sněmovními dokumenty číslo 3429 - tento návrh se týká právě zpoplatnění podání k ÚOHS. Dále je to sněmovní dokument 3433, který se týká převodu lhůt z pracovních na kalendářní dny. Dále je to sněmovní dokument 3553, který se týká akceptace elektronických faktur, sněmovní dokument 3554 - ten se týká legisvakační lhůty. Pak je to sněmovní dokument 3560, který se týká § 222 bod 7 a je to započítávání změn. Dále je to sněmovní dokument 3587, který se týká změn konzultovaných s MMR. Dále je to sněmovní dokument 3607, který se týká opět § 222 a je tam zastropování celkových zvýšených nákladů na zakázku 30 procenty. Dále je to sněmovní dokument 3610, který se týká § 104 a je to specifikace dokladů, které jsou nutné k předložení vlastnické struktury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Nyní paní poslankyně Milada Halíková, připraví se pan kolega Fichtner.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jak jsem avizovala ve svém vystoupení v obecné rozpravě, zadala jsem do systému pozměňovací návrh pod číslem 3622, ke kterému se tímto přihlašuji. Navrhovaná změna se týká § 67, kde se doplňuje nový bod. Znění i zdůvodnění máme v písemné podobě. Ještě jednou, pozměňovací návrh pod číslem 3622. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Halíkové. Pan kolega Fichtner tady není, takže jeho přihláška propadá na konec. Pan kolega Velebný svoji přihlášku k faktické poznámce - říká mi, že přihlášku do podrobné rozpravy, také tady není. Je to vyřízeno, tak dobře. Takže kolegové tady nebyli, takže máme konec. A ještě se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jsme stále v podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já ještě před závěrečným slovem zejména pana zpravodaje bych ho poprosil o dvě čísla. Za prvé, kolik bylo podáno pozměňovacích návrhů a kolik je z dílny samotného ministerstva, vládních poslanců a kolik z dílny opozičních poslanců. O kvalitě toho textu svědčí to, že paní ministryně přinesla desítky pozměňováků svého ministerstva k vlastnímu textu na výbory. Když jsem se podíval na seznam jmen poslanců, kteří pojali písemně pozměňovací návrhy, které jsou v systému, tak drtivá většina je z řad vládní koalice. Já to plně respektuji, žádný problém v tom nevidím, nicméně to jasně svědčí o kvalitě toho textu.

Už zase slyšíme věty typu - pokud to neschválíte, Brusel nám zastaví peníze. Já už to nechci poslouchat, opravdu ne. Někdo mi chce s vážnou tváří tvrdit, že Brusel nemá na starosti nic jiného než nás šikanovat kvůli EIA nebo veřejným zakázkám tváří v tvář migrační krizi? Opravdu si to ti bruselští byrokrati takhle šetří na nás a hážou nám klacky pod nohy?

Z těch pozměňovacích návrhů chci poukázat na jeden návrh vládního poslance, který je podle mě naprosto neuvěřitelný, a pevně věřím, že paní ministryně bude první, která bude proti, a to je, že zákon nabývá účinnosti sedm dnů poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. Tak vládě to trvalo dva roky od té doby, co tu funguje, než přišla do třetího čtení. Mým odhadem těch pozměňováků bude více než sto. I těch pár dnů do třetího čtení je pro nás šibeniční lhůta, protože běží ještě schůze zítra a pozítří, abychom se s tím seznámili a zaujali stanovisko, jak budeme o tom neuvěřitelném množství pozměňovacích návrhů hlasovat. A někdo tady navrhuje, že poté, co vyjde text, o kterém dneska nevíme, v jakém bude tvaru ve Sbírce zákonů, za sedm dnů budou tisíce zadavatelů zadávat veřejné zakázky podle nového zákona. To si dělá legraci ne z nás, ale z těch zadavatelů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Není nikdo přihlášen do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím z místa, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně Karla Šlechtová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP